Expertul economic Viorel Gîrbu pentru INFODEBIT: Mărime record a volumului valorilor mobiliare de stat plasate pe piață pe durata anului trecut

Ministerul Finanțelor a atras de pe piața internă împrumuturi prin vânzarea valorilor mobiliare de stat pe durata anului trecut, în mărime de 17,7 mld. Lei. Această sumă este cu aproximativ 1,8 ori mai mare prin raportare la suma împrumuturilor atrase pe durata anului 2019 și reprezintă valoarea maximă a mijloacelor financiare atrase pe durata unui an de pe piața internă, prin vânzarea valorilor mobiliare de stat, din ultimii 10 ani.

Mărimea mijloacelor atrase prin vânzarea valorilor de stat în anul 2020 a atins un nivel înalt inclusiv prin raportare la partea de venituri a bugetului de stat, valoarea acestui indicator urcând până la nivelul de aproape 50% din veniturilor globale a bugetului de stat executate pe durata anului trecut. Spre finele anului trecut suma valorilor mobiliare de stat plasate pe piața internă a atins valoarea de 29,2 mld. Lei, fiind în creștere cu 5,7 mld. Lei față de situația de la începutul anului 2020.

Cifrele descrise denotă impactul crizei economice asupra finanțelor publice, implicit mijloacele atrase de autorități de pe piața internă pentru finanțarea deficitului bugetar cât și în vederea acoperirii necesităţilor decalajului temporar de casă al bugetului de stat. Totuși, atât criza economică cât și relaxarea succesivă pe durata anului a politicii monetare implementate de autoritatea de resort (mărimea ratei dobânzii pentru împrumut nu poate depăşi rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt mai mult decât cu 5 puncte procentuale), au exercitat și un efect pozitiv prin reducerea costului îndatorării suportat din bugetul de stat. Rata medie ponderată a dobânzii la valorile mobiliare de stat a constituit 5,19% pe durata anului 2020, fiind în scădere față de 6,22% cât a fost în anul 2019. În cazul bonurilor de trezorerie emise pentru o perioadă de 91 de zile pentru luna decembrie a anului trecut rata nominală a dobânzii a atins cea mai mică valoare din decembrie 2009, fiind de 3,41% în expresie nominală.

Legea stabilește și alte destinații în vederea utilizării mijloacelor obţinute din împrumuturile interne şi externe de stat sau din plasarea valorilor mobiliare de stat, în limitele bugetelor anuale, precum pentru:

- sprijinirea dezvoltării economiei ţării şi activităţii investiţionale;
- promovarea exporturilor;
- crearea de noi locuri de muncă şi îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi ecologice în ţară;
- lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale şi ale altor situaţii excepţionale;
- rambursarea anticipată, rambursarea, refinanţarea şi restructurarea obligaţiilor existente şi a garanţiilor. 

Deși contextul recesiunii economice declanșate urmare crizei sanitare din țară și regiune a indus un efect profund negativ asupra mediului de afaceri și a cetățenilor țării, autoritățile au ezitat să facă uz de acest mecanism în vederea atragerii și respectiv alocării de mijloace financiare în sume relevante, destinate aplanării consecințelor negative asociate crizei (inclusiv și în scopul adaptării noului context creat), deși situația caracterizată prin existența unor rate mici a dobânzilor practicate pe piață a fost una benefică în acest sens.

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit INFODEBIT.