Intrări nete de capital în economia națională în valoare de 282,04 mil. USD pe durata trimestrului II al anului: Investițiile din Cipru au crescut mai mult decât dublu

Raportul BNM privind conturile internaționale ale Republicii Moldova în trimetrul II al anului denotă creșterea soldului investițiilor străine în economia națională cu 282,04 mil. USD pe durata trimestrului II al anului în curs. Creșterea investițiilor directe a fost generată de participații noi în întreprinderile din Republica Moldova în sumă de 315,03 mil. USD. În consecință stocul total de pasive sub forma investițiilor străine a atins valoarea de 4,486.61 mil. USD la finele primului semestru al anului, în creștere cu 7,6% față de situație de la începutul anului. Ponderea participațiilor și a acțiunilor fondurilor de investiții (capital propriu acumulat) în stocul total a investițiilor străine a fost în perioada raportată de 56,9% față de 43,1% cât au reprezentat instrumentele de natura datoriei. Sub aspect geografic investitorilor din statele UE le-a revenit ponderea majoritară a participațiilor și a acțiunilor fondurilor de investiții în stocul total a investițiilor străine (86,5%), fiind în creștere cu 3,3 p.p. față de situația de la finele anului trecut.

Stocul investițiilor directe sub forma de participații și acțiuni acumulate în sectorul bancar al țării a fost caracterizat la finele trimestrului II al anului, sub aspect geografic, prin dominarea investitorilor din Bulgaria (124,76 mil. USD), urmată de investitorii din Olanda (100,54 mil. USD), Marea Britanie (92,18 mil. USD), Franța (74,95 mil. USD) și Italia (59,49 mil. USD). În alte sectoare stocul investițiilor directe, capital propriu acumulat, pe zone geografice denotă la finele semestrului I al anului dominarea investitorilor din jurisdicțiile care oferă condiții de creare a companiilor offshore. Astfel, stocul investițiilor directe, capital propriu acumulat, a fost dominat la finele lunii iunie de Cipru (452,46 mil. USD) urmat de Olanda (333,39 mil. USD). Notorie este în acest sens creșterea investițiilor din Cipru cu peste 250 mil. USD pe durata trimestrului II al anului. Celelalte cele mai importante investițiile directe, capital propriu acumulat, sub aspectul zonelor geografice au fost reprezentate de România (191,17 mil. USD), Franța (184,7 mil. USD) și Spania (176,05 mil. USD).

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit Infodebit.