Expertul economic Viorel Gîrbu pentru INFODEBIT: Deficitul comercial în creștere cu 1,6% pe durata primelor 8 luni ale anului

Pe durata primelor 8 luni ale anului Moldova a exportat mărfuri și servicii în valoare de 1,787.6 mil. dolari SUA, în creștere față de perioada similară a anului trecut cu 2%. Importurile au crescut în perioada vizată cu 1.8%, până la mărimea de 3,770.7 mil. dolari SUA. Evoluția comerțului extern a Republicii Moldova a dus la acumularea unui deficit la finele lunii august în mărime de 1,983.1 milioane dolari SUA, fiind în creștere cu 1,6% sau cu 31,7 milioane dolari SUA, fața de situația din anul trecut. Examinat sub aspectul zonelor geografice deficitul comercial al țării are o distribuire echilibrată, fiind în mărime de 713 milioane dolari SUA în comerțul cu statele UE, 655,6 milioane dolari SUA în comerțul cu statele CSI și 614,4 milioane dolari SUA în comerțul cu celelalte țări ale lumii. Dintr-un număr total de 126 de state aflate în statistica oficială cu care Republica Moldova a avut relații comerciale pe durata acestui an, balanța comercială a înregistrat valori pozitive doar în comerțul cu 37 de state. Totuși, deși în total deficitul în comerțul extern cu statele UE are cea mai mare pondere, văzut la nivel de țară deficitul în comerțul extern la nivel bilateral are o distribuția mai echilibrată, gradul de acoperire a importurilor prin exporturi pentru primele 3 state – cei mai importanți parteneri comerciali, fiind cuprins între 50% în cazul Germaniei și 93% în cazul României. Situația se prezintă cu mult mai multe dezechilibre în cazul celorlalte zone geografice. Gradul de acoperire a importurilor prin export în comerțul cu principalii parteneri comerciali din spațiul CSI fiind cuprins între 12% în cazul Ucrainei și 63% în cazul Belarusului. Comerțul extern cu celelalte țări ale lumii produce cel mai nefavorabil efect asupra economiei naționale, gradul de acoperire a importurilor prin export fiind cuprins pentru primii trei parteneri comerciali a țării între 3% în cazul Chinei și 55% în cazul Turciei.

România este cel mai important partener comercial al țării, schimburile comerciale cu acest stat ridicându-se la valoarea de peste 1 mld. De dolari SUA pe durata primelor 8 luni ale anului, sau aproximativ 19% din totalul comerțului exterior a țării. Schimburile comerciale cu România au înregistrat valori comparabile cu volumul schimburilor comerciale cu întreg spațiul CSI (1,18 mld. Dolari SUA).

Sub aspectul categoriilor de mărfuri balanța comercială a țării denotă existența unor excedente comerciale în comerțul cu Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (+75,1 mil. USD); Băuturi şi tutun (+57,7 mil. USD); Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală (+28,1 mil. USD); și Produse alimentare şi animale vii (+17,3 mil. USD) dar și deficite consistente în special în comerțul cu Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (-621,6 mil. USD); Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate (-577,6 mil. USD); Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte (-474,1 mil. USD); și Mașini şi echipamente pentru transport (-472,5 mil. USD).

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit Infodebit.