Expertul economic Viorel Gîrbu pentru INFODEBIT: Creștere alarmantă a volumului creanțelor neîncasate în trimestrul trei (T3) din 2019

La finele lunii septembrie a anului curent suma datoriei la credite pe sectorul bancar a înregistrat o creștere cu 14,5% față de situația din luna septembrie 2018. Văzută per ansamblu, această evoluției din sectorul bancar al țării este una calitativă deoarece nu a dus la creșterea datoriei la credite neperformante, care, în conformitate cu datele conținute de raportul privind activitatea economico-financiară a băncilor, chiar a scăzut în perioada vizată cu 636,3 mil. lei. Astfel, ponderea soldului datoriei la creditele neperformante a fost de 10,2% în septembrie 2019 față de 13,5% cât a fost un an în urmă. La o analiză după categoria debitorilor, se atestă că evoluții similare sunt înregistrate la creditarea de către sectorul bancar a IMM-urilor care au punctat o creștere cu 6,2% a soldului creditelor, dar și o scădere cu 1,3 puncte procentuale a ponderii creditelor neperformante acordate IMM-urilor în total credite acordate IMM-urilor, față de valoarea de 19.5% cât a fost la finele lunii septembrie a anului trecut.

Indicatorii monitorizați în raportul menționat al BNM totuși nu reflectă situația la acest capitol pe toate categoriile de debitori. În perioada septembrie 2018 - septembrie 2019 structura portofoliului de credite pe sectorul bancar a crescut cel mai semnificativ în special în favoarea persoanelor fizice rezidente. Din creșterea de aproximativ de 5 mld. Lei a portofoliului de credite pe total sectorul bancar, 3,9 mld. Lei au revenit creditelor acordate persoanelor fizice rezidente. Regretabil, rapoartele BNM nu reflectă situația cu creditele neperformante în cazul creditării de către băncile comerciale a persoanelor fizice rezidente.

Dacă calitatea activității de creditare din cadrul sectorului bancar poate fi caracterizată ca fiind una pozitivă, evoluțiile înregistrate în cadrul celui de doilea cel mai important domeniu a pieții financiare naționale, reprezentat de piața nebancară, stârnește semne de întrebare. Volumul împrumuturilor acordate de către operatorii pe acest segment a atins volumul de 7,5 mld. Lei la finele lunii septembrie a anului curent, în creștere cu 36% față de mărime a de 5,5 mld. Lei cât a fost un an în urmă. Atrage atenția în acest sens creșterea mult mai accelerată decât volumul creditelor acordate a provizioanelor formate în vederea acoperii pierderilor din împrumuturi, de către organizațiile de microfinanțare (creditare nebancară) cu 43%, sau cu peste 215 mil. lei pe durata ultimelor 12 luni.

O informație elocventă privind situația evoluției datoriilor neîncasate se conține în buletinul publicat recent de Compania de Colectare a Datoriilor INCASO, în care se menționează despre creșterea volumul creanțelor neîncasate în trimestrul trei (T3) din 2019 cu aproximativ 125 de mil. de lei mai mult față de aceeași perioadă a anului 2018. Or, în topul clienților INCASO cu cei mai mulți debitori restanțieri, pe primul loc se află anume companiile de microfinanțare. Potrivit datelor INCASO, ”la finele trimestrului trei al anului curent, circa 75% dintre debitori aveau datorii la credite de consum. Valoarea portofoliului creanțelor la această categorie constituie aproximativ 200 de mil. de lei, ceea ce înseamnă aproape dublu față de valoarea înregistrată în T3 din 2018.”

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit Infodebit.