Expertul economic Viorel Gîrbu pentru INFODEBIT: Rata de ocupare a populației, în scădere cu 4,4 puncte în trimestrul III al anului față de perioada similară a anului trecut

La finele trimestrului III al anului forța de muncă a Republicii Moldova, în conformitate cu datele Biroului Național de Statistică, a reprezentat 947,7 mii persoane, în scădere cu 460 mii persoane față de cât a fost cu un an în urmă. Această scădere este explicată prin aplicarea unei noi metodologii de calculare a forței de muncă care pentru anul curent cuprinde doar persoanele care desfăşoară activități de producere a bunurilor sau de prestare a serviciilor pentru plată sau profit, or, în calculul acestui indicator se includeau anterior și persoanele ocupate în gospodăria auxiliară (de pe lângă casă) cu producerea produselor agricole pentru consumul propriu al gospodăriei. Schimbarea dată a determinat și scăderea numărului populației ocupate cu 467,5 mii persoane care a ajuns să fie conform ultimelor date disponibile de doar 909,8 mii. În același timp numărul populației în afara forței de muncă a constituit la finele trimestrului III al anului - 1227,5 mii persoane, din care cea mai mare pondere – 45% au reprezentat-o pensionarii. Discrepanța dintre indicatorii menționați este evidentă, la fiecare 3 persoane angajate în economia țării revenind 4 persoane aflate în afara forței de muncă.

Deși scăderea forței de muncă a Republicii Moldova este explicată prin aplicarea unei noi metodologii de calculare a acesteia, atrage atenția scăderea importantă, cu 4,4 puncte procentuale, a ratei de ocupare a populației de 15 ani și peste, care a ajuns conform ultimelor date disponibile să reprezinte doar 41,8%. Spre comparație, media pentru UE a ratei de ocupare a populație cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani pentru anul 2018 a atins cea mai înaltă valoare, situându-se la mărimea de 73,1%. În cadrul statelor UE acest indicator a înregistrat valori diferite, cuprinse între maxima de 82,6% din Suedia și minimul de 59,5% înregistrat în Grecia.

Cele mai mici valori a ratei de ocupare a populației în Republica Moldova sunt înregistrate în distribuția pe medii de reședință – doar 37,5% reprezentând rata de ocupare a populației din mediul rural, pe când rata de ocupare a femeilor este neînsemnat mai mare, fiind de doar 38,2%.

Repartizare populației după formele de proprietate denotă o altă schimbare nefastă care caracterizează structura forței de muncă în anul curent. Ponderea populației ocupate în sectorul public în anul curent este cu 6 puncte procentual mai mare față de cât a fost la finele trimestrului III al anului trecut. Conform ultimelor date acest indicator se situează la mărimea de 27% din total.

Evoluțiile menționate a forței de muncă din Republica Moldova denotă situația precară din economia țării, care, deși înregistrează un ritm moderat de creștere pe durata ultimilor ani, nu produce schimbări calitative în societate. Scăderea accentuată a ratei de ocupare a populației în anul curent poate determina reducerea elanului ascendent de creștere economică înregistrat din trimestrul III al anului trecut. Perspective din sectorului social în termen mediu sunt îndeosebi alarmante, dat fiind ponderea înaltă a populației în afara forței de muncă din numărul total al populației.

 

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit Infodebit.