Expertul economic Viorel Gîrbu pentru INFODEBIT: Carusel al dobânzilor pe piața împrumuturilor interbancare

Ratele dobânzilor la împrumuturile pe piața monetară interbancară au înregistrat o evoluție pozitivă în perioada de după criza bancară din Republica Moldova, aflându-se pe un trend descendent de la maximul înregistrat în data de 23 februarie 2016 a indiciilor CHIBOR de 3, 6 și 12 lunii în mărime de 24,76%, 25,5% și respectiv 26,71%. Pe durata săptămânii curente indicii CHIBOR de 6 și 12 luni au atins chiar valorile minime istorice în ziua de 11 martie curent, fiind de 8,16% și respectiv 8,86%. Scăderea ratelor dobânzilor pe piața împrumuturilor interbancare este o noutate bună pentru debitorii instituțiilor bancare din Republica Moldova așa cum acești indicatori sunt aplicați de băncile comerciale din țară la calcularea mărimii efective a dobânzii pentru unele produse creditare cu rată variabilă a dobânzii, precum creditele imobiliare/ ipotecare.

Totuși, chiar în ziua următoare, în data de 12 martie curent evoluția indicilor CHIBOR de 3, 6 și 12 lunii a marcat o schimbare rapidă, rata de referinţă pentru plasarea mijloacelor băneşti în lei moldoveneşti la alte bănci pe perioada respectivă s-a majorat cu 61-69 puncte procentuale de bază, marcând o creștere rapidă de ordinul a 7-8 procente care nu este caracterizează evoluțiile ordinare a indicilor pe piața vizată.

Dat fiind contextul negativ al schimbărilor din economia mondială urmare pandemiei de coronavirus și a implicațiilor asupra economiei naționale care nu pot fi cuantificate la moment, se impune analiza de către autoritățile competente a oportunității aplicării unor reglementări temporare care să vizeze aplanarea unor schimbări rapide a ratelor la creditele acordate de instituțiile financiare cu dobândă variabilă. Similar, în scopul evitării creșterii cazurilor de incapacitate de plată a debitorilor într-o conjunctură specifică care poate să caracterizeze evoluțiile economice din țară în perioada următoare, în situația în care un număr mare de angajații vor fi nevoiți să se afle în carantină, normele aplicate de autoritățile de resort pot să vizeze inclusiv posibilitatea aplicării unor întârzieri la plata ratelor aferente creditelor atrase de către debitori, în special în cazul unor credite cu valoare mare, precum sunt creditele imobiliare.

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit Infodebit.