Expertul economic Viorel Gîrbu pentru INFODEBIT: Creștere anuală de peste 30% a pieții împrumuturilor nebancare la finele primului trimestru al anului curent

Volumul împrumuturilor acordate de organizații de creditare nebancară la finele trimestrului I al anului curent a înregistrat o creștere de 31% față de perioada similară a anului trecut. Ritmul de creștere pe durata anului curent este chiar mai mare decât situația înregistrată în anul trecut atunci când creșterea anuală pe durata primului trimestru al anului a fost de 28%. Față de datele de la finele anului trecut volumul creditelor acordate pe durata primelor trei luni ale anului s-a majorat cu 6%. Similar, la acest indicator pe durata anului curent evoluțiile sunt superioare comparativ cu scăderea de 7% înregistrată pe durata anului trecut.

Creșterea volumului creditelor acordate este asociată unei majorări de 15% în anul curent a numărului beneficiarilor împrumuturilor oferite de organizațiile de creditare nebancară față de situația de la finele primului trimestru al anului trecut. Totuși, pe durata primelor trei luni ale anului curent creșterea volumului împrumuturilor acordate față de situația de la finele anului trecut este consecința unei expuneri financiare mai mari a clienților organizațiilor de creditare nebancară. Media aritmetică simplă a mărimii împrumutului acordat de organizațiile de creditare nebancară la finele primului trimestru al anului a atins valoarea de 17,760 lei, în creștere față de datele de la finele anului trecut care au fost de 15,828 lei și de 15,537 lei cât a fost la finele primului trimestru al anului 2019.

Creșterea dinamică a activității organizațiilor de creditare nebancară este asigurată în special urmare atragerii împrumuturilor bancare. Ponderea creditelor bancare și împrumuturilor primite (inclusiv leasingul financiar) a atins valoare de 60% din mărimea activelor organizațiilor de creditare nebancară la finele primului trimestru al anului, față de mărime de 58% înregistrată în perioada similară a anului trecut. Ponderea capitalului propriu în total active pe durata ultimului an nu a înregistra vreo schimbare, fiind de 32% din mărimea activelor organizațiilor de creditare nebancară.

Pe durata ultimului an numărul agenților economici activi pe piața creditării nebancare s-a diminuat cu 7 unități, fiind de 165 la finele trimestrului unu al anului. Piața fiind caracterizată pe durata ultimului de an de creșterea gradului de concentrare. Primii 10 cei mai importanți actori și-au consolidat poziție, acestora revenindu-le la finele primului trimestru al anului aproximativ 66% din volumul total al activelor organizațiilor de creditare nebancară (+3 puncte procentuale față de datele primului trimestru al anului trecut) și 72% din volumul total al împrumuturilor acordate (+9 puncte procentuale față de situația din trimestrul I al anul 2019).

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit Infodebit.