Monitorizarea datelor privind istoriile de credit în luna august 2020

Numărul împrumuturilor înregistrate în Biroul Istoriilor de Credit INFODEBIT este în continuă creștere, ajungând la un total de peste 1,2 mil. în luna august curent, în creștere cu peste 37% comparativ cu datele de la începutul anului. Această diferență în creștere se explică, în primul rând, prin majorarea numărului de companii participante la dezvoltarea bazei de date INFODEBIT, însumând în prezent 78 de organizații.

Totuși, comparând evoluția indicatorilor din luna august cu cea din luna precedentă, se observă o diminuare de peste 5% a numărului de angajamente noi înregistrate, urmare a scăderii cu 7% a numărului de cereri noi pentru credite. Totodată, rata de aprobare a cererilor se menține în apropierea nivelului de 40%, ceea ce denotă o prudență mai mare în acordarea împrumuturilor de către organizațiile de creditare, comparativ cu datele din primul trimestru, atunci când valorile se apropiau de nivelul de 60% sau chiar mai sus.


Tab.1 Debite noi înregistrate în sistem

În ceea ce privește performanța debitelor active, este de menționat faptul că ponderea împrumuturilor cu istoric pozitiv din numărul total al angajamentelor înregistrate în primele trei luni ale anului, până la crearea situației dificile pe fondul pandemiei, se menținea la nivelul de peste 67%. Însă, începând din luna aprilie s-a înregistrat o scădere accentuată a calitații creditelor, ajungând la nivelul de 60,8% în luna mai. Ulterior, acest indicator a cunoscut o tendință de creștere moderată, ajungând la 62.5% în luna august a.c. Numărul angajamentelor active cu restanțe de până la 6 luni a scăzut cu 0.5%, iar împrumuturile cu întârzieri la plată mai mari de 6 luni au crescut cu 2.8% în luna august față de luna iulie.

Tab.2 Performanța debitelor active

Numărul împrumuturilor care au fost achitate în termen cumulează în luna august o creștere cu peste 4%, comparativ cu datele din luna iulie. Totodată, s-a menținut ponderea înregistrată pe parcursul anului, mai mare de 95%, față de împrumuturile achitate prin cesionarea acestora către terți. Debitele cu statut inchis negativ, care au fost recuperate prin proceduri de colectare, executare etc. au înregistrat o creștere de peste 3%, iar numărul debitelor cu sold neachitat raportate ca pierdere a crescut cu 0.7%.

Analiza a fost realizată de Mihail Lopatin, Analist Date în cadrul Biroului Istoriilor de Credit INFODEBIT.

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit INFODEBIT.