Expertul economic Viorel Gîrbu pentru INFODEBIT: 2846 agenți economic au intrat în insolvabilitate pe durata primelor 9 luni ale anului

La finele trimestrului III al anului, un număr total de 2846 agenți economici au fost declarați în stare de insolvabilitate. Această cifră este puțin inferioară față de datele anului trecut pentru perioada de raportare, atunci când numărul agenților economici declarați în stare de insolvabilitate a fost de 2688 unități. Evoluția evenimentelor la acest capitol nu denotă vreo influență negativă a crizei economice din anul curent. Este de menționat în acest sens că numărul insolvenților, dat fiind specificului organizării activităților economice, ar putea să crească în perioada următoare. În același timp este de notat că reglementările naționale în acest domeniu nu sunt suficient de flexibile față de necesitățile mediului de afaceri, astfel agenții economici aflați în dificultate își reorientează anevoios resursele în vederea schimbării domeniului de activitate și lansării unei afaceri noi.

Alți indicatori conținuți în datele făcute publice de Serviciului Fiscal de Stat descriu o înrăutățire substanțială a situației agenților economici în anul curent. Pe durata primelor 6 luni ale anului volumul restanțelor la plățile de bază la bugetul public național, aferente plăților administrate de Inspectoratul Fiscal de Stat a atins valoarea de 1,2 mld. Lei, față de 0,9 mld. Lei înregistrate în perioada raportată din anul 2019. Numărul infracțiunilor de diminuarea a impozitelor s-a majorat de asemenea pe durata primelor 6 luni ale anului de la 31 în anul 2019 la 48 înregistrate în anul curent, iar suma cazurilor constatate a crescut cu aproape 60% până la valoarea de 109,7 mil. lei în 2020 față de 68,6 mil. lei cât a fost în perioada vizată a anului 2019. Evoluția încasărilor impozitelor pe venit denotă situația dificilă din economia națională. Mărimea încasărilor din această sursă s-a diminuat cu 300 mil. lei pe durata primelor 9 luni ale anului față de situația din perioada similară a anului trecut. În acest sens încasările din aplicarea impozitului pe venit obținut din activitatea de întreprinzător s-au cifrat în această perioadă în sumă de 2,6 mld lei, față de 2,8 mld. Lei în anul 2019. Pe durata primelor 6 luni ale anului au fost încheiate 43 contracte de amânare/eșalonare a stingerii obligației fiscale în suma de 3 278,7 mii lei, în creștere față de datele anului trecut când au fost încheiate 2 contracte de amânare/eșalonare a stingerii obligației fiscale în suma de 2674,4 mii lei.

Evoluțiile de moment a încasărilor din aplicarea impozitelor pe venit, față de estimările făcute anterior declanșării crizei epidemiologice indică asupra unor pierderi a veniturilor potențiale ale întreprinzătorilor și salariaților din economia națională de ordinul a 16 miliarde lei.

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit INFODEBIT.