Expertul economic Viorel Gîrbu pentru INFODEBIT: Creditarea privată s-a majorat cu 5,6% în anul curent, pe când creditul guvernamental a crescut cu 24,9%

Criza economică din anul curent a indus o schimbare în activitatea băncilor comerciale din țară. Datele din bilanțul contabil al băncilor licențiate reflectă o majorare pe durata primelor 9 luni ale anului a soldului creditelor și avansurilor, care a atins valoarea de 43 mld. Lei la finele lunii septembrie curent, majorându-se cu 5,6% față de datele de la începutul anului. Volumul titlurilor de datorie înregistrate în bilanțul contabil al băncilor comerciale a sărit cu aproape 25% în aceiași perioadă. Față de datele din luna septembrie 2019 creditarea privată s-a majorat în termeni nominali cu 11%, iar creditarea guvernamentală a cunoscut o creștere cu peste 48%.

Volumul depozitelor reflectate în bilanțurile contabile ale băncilor comerciale au cunoscut de asemenea o creștere accelerată pe durata primelor 9 luni ale anului. Deși pe durata anului curent rata medie ponderată a dobânzii la depozitele noi atrase se află pe o pantă descendentă, mărimea depozitelor plasate pe conturile băncilor comerciale de cetățeni și persoane juridice s-a majorat cu 7,9% pe durata primelor 9 luni ale anului (pe durata perioadei similare a anului trecut acest indicator s-a majorat cu 4%) și cu 13% față de situația din septembrie 2019.

Starea de criză din economia națională exercită pe moment un efect pozitiv asupra performanței sectorului bancar național. Suma soldului creditelor și avansurilor, și titlurilor de valoare, raportată la suma datoriilor financiare ale băncilor comerciale în luna septembrie curent produce cea mai mare valoare față de datele lunare din anul curent, sau cele înregistrate pe durata anului curent. Indicatorul vizat s-a ridicat la valoarea de 72,1% în septembrie curent față de 68,9% cât a fost cu un an în urmă. Similar, la finele lunii septembrie curent veniturile totale din exploatare, net – total pe sectorul bancar, au înregistrat o creștere ușoară față de situația din perioada similară a anului trecut.

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit INFODEBIT.