Biroul Istoriilor de Credit INFODEBIT trage un semnal de alarmă: indicatorii pe piața OCN-urilor semnalează o scădere accentuată a calității împrumuturilor

Experții Biroului Istoriilor de Credit INFODEBIT avertizează în legătură cu scăderea accentuată a calității împrumuturilor în domeniul creditării pe piața financiară nebancară, pe fondul creșterii cu 105,3% a provizioanelor pentru împrumuturi, leasing financiar și a dobânzilor aferente de la începutul anului curent. Ținând cont de faptul că, OCN-urile se finanțează în special prin datorie, valoarea creditelor bancare și a împrumuturilor primite (inclusiv leasing financiar) la finele trimestrului al III-lea a coborât la 5.85 mld. lei, fiind cel mai scăzut nivel înregistrat de la începutul anului 2019.

Valoarea activelor deținute de organizațiile de creditare nebancară (OCN-uri) a înregistrat o creștere simbolică în baza anuală de 0,85%, astfel ponderea capitalului propriu a depășit nivelul de 35% din totalul activelor, fiind cel mai ridicat nivel din ultimii 2 ani, în timp ce, conform datelor publicate de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), volumul creditelor de consum acordate de OCN-uri în trimestrul al III-lea a crescut cu 7,18%, față de aceeași perioadă a anului trecut, acumulând 8.04 mld. lei. Totuși, ritmul de creștere este în scădere în comparație cu evoluția anuală din primele două trimestere: 31% în primul trimestru, respectiv 10,5% în trimestrul al II-lea. În domeniul leasingului financiar valoarea creditelor acordate a scăzut cu 3%.

Tab.1 Împrumuturi acordate de OCN-uri

Dinamica descendentă a volumului împrumuturilor este legată și de faptul că a scăzut cu 18% numărul beneficiarilor de credite de consum, față de numărul înregistrat în trimestrul al III-lea din 2019, fapt care poate fi explicat prin reducerea ratei de acceptare a cererilor de împrumut care, conform datelor Biroului Istoriilor de Credit Infodebit, era de 56.8% la finele lunii septembrie a anului curent. Creșterea cu 105,3% a volumului provizioanelor pentru împrumuturi acordate, leasing financiar și a dobânzilor aferente, de la începutul anului, indică o scădere accentuată a calității în domeniul creditării pe piața financiară nebancară.

Tab.2 Numărul beneficiarilor

Având în vedere că OCN-urile se finanțează în special prin datorie, valoarea creditelor bancare și a împrumuturilor primite (inclusiv leasing financiar) la finele trimestrului al III-lea a coborât la 5.85 mld. lei, fiind cel mai scăzut nivel înregistrat de la începutul anului trecut. Acest lucru poate fi explicat prin creșterea interesului de participare directă pe piața creditelor de consum a băncilor comerciale, unde valoarea portofoliului în domeniu a înregistrat o majorare constantă pe durata anului, acumulând o creștere în baza anuală de 11,8% la sfârșitul lunii septembrie curent.

Tab.3 Portofoliu credite de consum bănci comerciale

Conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei, valoarea totală a portofoliului de credite deținut de băncile comerciale, pe durata trimestrului al III-lea, a recuperat diminuarea din perioada anterioară, înregistrând o creștere anuală de 9,8%. Ponderea creditelor acordate persoanelor fizice pe durata trimestrului III a ajuns la nivelul de 36%.

 Tab.4 Ponderea creditelor acordate persoanelor fizice


 
Analiza a fost realizată de Mihail Lopatin, Analist Date în cadrul Biroului Istoriilor de Credit INFODEBIT, în baza rapoartelor prezentate de Comisia Națională a Pieței Financiare, Banca Națională a Moldovei și datele INFODEBIT. Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit INFODEBIT.