Expertul economic Viorel Gîrbu pentru INFODEBIT: Forța de muncă din țară este cu vârsta tot mai înaintată

Numărul populației ocupate în economia națională a fost de 872,4 mii persoane la finele anului trecut. Pe durata anilor 2010-2019 structura populației angajate în activitățile productive din țară a înregistrat schimbări cu sensuri opuse pe extremele grupelor de vârstă raportate. Ponderea din total a populației ocupate cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani s-a redus cu 4 puncte procentuale, de la 10 la 6%. Cu 4 puncte procentuale s-a redus în total și ponderea populației cu vârsta cuprinsă între 45-54 de ani, pe când ponderea populației ocupate cu vârsta cuprinsă între 55-64 de ani a crescut cu 5 puncte procentuale, fiind de 18% în anul 2019. O creștere rapidă a ponderii în total a înregistrat-o și categoria populației ocupate cu vârsta peste 65 de ani, fiind de 3% în anul 2019 (5% în 2018).

Sectorul agricol și cel al administrației publice, învățământ și sănătate sunt în special responsabile de aceste evoluții. Ponderea în total a populației ocupate cu vârsta de 55 de ani și peste din sectoarele vizate a crescut în perioada analizată de la 21 la 30% și respectiv de la 18 la 25%.

Sub aspectul mediilor de trai, situația arată mai prost în cazul localităților rurale. Pe ansamblul activităților economice numărul persoanelor cu vârsta de 55 de ani și peste a crescut ca pondere în totalul populației ocupate în mediu rural, pe durata ultimelor 10 ani, cu 8 puncte procentuale, fiind de 25% la finele anului trecut. În cazul sectorului administrația publică, învățământ și sănătate din localitățile rurale ale țării ponderea în totalul populației ocupate a persoanelor cu vârsta de 55 de ani și peste este de 29%, conform ultimelor date disponibile. Acest sector este surclasat la acest capitol, similar situației la nivel național, doar de sectorul agricol al țării.

Tendințele indicatorului vizat, așa cum acestea s-au profilat pe termen mediu, sunt în măsură să producă consecințe socio-economice negative într-o perioadă mai lungă de timp, în cazul în care nu vor fi întreprinse acțiuni de minimizare a efectului acestora. Situația din sectorul administrației publice, învățământ și sănătate necesită o atenție deosebită deoarece calitatea serviciilor publice oferite populației este un indicator important care determină gradul de satisfacție a populației cu condițiile de trai din țară.

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit INFODEBIT.