Expertul economic Viorel Gîrbu pentru INFODEBIT: În patru ani, salariul mediu al unui specialist IT din țară va fi la nivelul salariului mediu net pentru UE din anul 2019

Câștigul salarial mediu lunar pe trimestre a crescut cu 9% în trimestrul III al anului, față de situația de acum un an. Ritmul anual de creștere a salariului mediul lunar pe trimestre a înregistrat o creștere față de situația din trimestrul trecut, marcând o inversare a trendului descendent manifestat pe durata ultimilor 6 trimestre.

La finele lunii septembrie curent câștigul salarial mediu lunar brut a constituit 7,991.3 lei, sau echivalentul a 406 EUR.

Făcând referință la datele pentru anul 2019, câștigul salarial anual mediu total pe activități economice a reprezentat în cazul țării noastre aproximativ 15% din media pentru statele UE și aproximativ 9%, și 60% din mărimile extreme a acestui indicator pentru statele UE, înregistrate în Luxemburg și respectiv Bulgaria. Domeniul în care s-a înregistrat la finele anului trecut cel mai înalt nivel de salarizare pentru economia națională este cel al serviciilor în tehnologia informațiilor, inclusiv și urmare unui tratament fiscal diferit față de mărimile impozitelor și contribuțiilor obligatorii plătite de salariații din alte domenii. Chiar și așa, câștigurile salariale medii anuale nete pentru acest domeniu au reprezentat doar un pic peste 50% din media câștigurilor salariale anuale nete în cazul statele UE. Totuși, în cazul păstrării ritmului de creștere a salariilor care pentru domeniul vizat este de 18% pentru trimestrul trei al anului curent față de situația de acum un an - nivelul câștigurilor salariale anuale nete în domeniul serviciilor în tehnologia informațiilor va atinge media pentru statele UE din anul 2019, deja peste 4 ani. În cazul mediei pentru economia națională a câștigurilor salariale anuale nete aceiași performanță (implicit și urmare unui ritm de două ori mai mic de creștere a nivelului salarizării față de domeniul IT) va putea fi atins nu mai devreme decât după trecerea a cel puțin 22 de ani.

Pe durata ultimilor 5 ani piața muncii din țară este caracterizată prin creșterea dinamică a nivelului salarizării pentru mai multe domenii. Din lista primelor 10 domenii, liderul de moment la capitolul salarizării care este domeniul serviciilor în tehnologiile informațiilor se află abia pe locul 8, urmat fiind de Activități sportive, recreative și distractive; și Lucrări de construcții civile. În domeniile: Pescuitul și acvacultura; Activități de editare; Activități referitoare la sănătatea umană; Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor; Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri; Activități de jocuri de noroc și pariuri; și Activități de închiriere și leasing salariile medii lunare au crescut în perioada 2015-2020 mai rapid, fiind pe durata trimestrului III al anului curent de 2-2,6 ori mai mari față de situația din perioada de referință din anul 2015.

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit INFODEBIT.