Mihail Lopatin, Analist Date INFODEBIT: În luna noiembrie numărul creditelor active cu istoric negativ a înregistrat o creștere anuală de 31.5%.

Conform datelor Biroului Istoriilor de Credit INFODEBIT, raportate de cele 64 de instituții de creditare bancară și nebancară, în luna noiembrie se observă un comportament conservator în acordarea creditelor noi de consum, astfel din totalul de 72.641 de cereri de împrumut au fost acordate 33.550 de credite, rata de aprobare fiind de 46.2%, cel mai scăzut nivel înregistrat în acest an. Numărul creditelor cu statut activ a ajuns la 297.774 de angajamente, înregistrând o creștere de 20.2% față de situația de la începutul anului, în timp ce numărul subiecților istoriilor de credit cu contracte de împrumut active însumează 203.413 de persoane, gradul de echipare cu credite fiind de 1.46 de credite per persoană. Valoarea totală a portofoliilor de credite a constituit la sfârșitul lunii noiembrie 5.246.333.335 lei, iar gradul mediu de îndatorare era de 25.791 lei.

Tab.1 Angajamente noi create de OCN-uri și bănci comerciale

Creditele cu statut activ și istoric pozitiv au acumulat o creștere anuală de 15.1% , în timp ce numărul creditelor active cu întârziere la plată s-a majorat cu 31,5% față de datele de la începutul anului, fapt ce a influențat calitatea portofoliului de credite deținute de OCN-uri și bănci comerciale, performanța fiind de 72.7% la sfârșitul lunii noiembrie.

Tab.2 Performanța portofoliului de credite

Pe parcursul anului curent 350.952 de credite au obținut statut închis, dintre care 92.14% au fost achitate în mod regular, cca 5.74% au fost achitate prin cesionare către terți, 2.1% au fost achitate în procedură de colectare și 0.02% dintre credite au fost raportate ca pierdere.

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit INFODEBIT.