Expertul economic Viorel Gîrbu pentru INFODEBIT: Situația debitorilor – persoane fizice este afectată semnificativ de criza economică din anul 2020

Volumul creditelor noi acordate în lei pe durata primelor 11 luni ale anului 2020 a atins o valoare comparabilă cu datele pentru aceiași perioadă a anului trecut. Sub aspectul categoriilor de beneficiari, evoluțiile pe durata anului 2020 se prezintă diferit. În cazul persoanelor juridice asistăm la o creștere de ordinul a 12% a acestui indicator, pe când volumul creditelor noi acordate persoanelor fizice a scăzut cu 15% față de datele pentru perioada ianuarie-noiembrie 2019. Situația descrisă indică asupra unei înrăutățiri a stării financiare a debitorilor - persoane fizice, implicit asupra faptului că criza sanitară din anul 2020 a exercitat o influență negativă disproporționată asupra situației economice a persoanelor fizice versus persoanele juridice, situația debitorilor – persoane fizice fiind semnificativ mai rea. Volumul creditelor noi acordate persoanelor fizice a scăzut în pofida unei reduceri mai rapide în a doua jumătate a anului a ratei dobânzii practicate de către băncile comerciale pentru creditele acordate acestei categorii de debitori.

Asupra unei înrăutățiri accentuate a situației debitorilor – persoane fizice indică și evoluția ponderii creditelor neperformante în portofoliul băncilor comerciale, distribuit pe ramuri. Deși, per ansamblul portofoliului de credite la finele lunii noiembrie a anului 2020 ponderea creditelor neperformante a scăzut cu 40 puncte procentuale de bază față de situația de la începutul anului, acest fapt este o consecință a îmbunătățirii calității portofoliului creditelor oferite în special persoanelor juridice. În cazul debitorilor - persoane fizice, ponderea creditelor neperformante în totalul portofoliului creditelor gestionate de către instituțiile bancare înregistrează o înrăutățire. Astfel, ponderea creditelor neperformante acordate pentru consum, care reprezintă a treia cea mai importantă ramură de creditare a băncilor comerciale din țară, a crescut pe durata primelor 11 luni ale anului 2020 de la 4,3% la 7,1%; în cazul creditelor acordate pentru procurarea / construcţia imobilului ( a doua cea mai importantă ramură de creditare) ponderea creditelor neperformante a crescut de la 2,5% la 3,5%.

Deși activitatea de creditare a crescut o revigorare pe durata anului trecut începând cu luna iunie, condițiile de îndatorare a clienților băncilor comerciale din țară în termeni relativi, s-au înrăutățit. La o privire de ansamblu rata dobânzii pentru creditele acordate în lei total pe sectorul bancar este în scădere începând cu luna februarie a anului, totuși marja dintre rata dobânzii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase înregistrează pe durata anului 2020 valori mai mari, față de valorile anului trecut. Similar, a crescut marja dintre rata dobânzii pentru creditele noi acordate și rata inflației anuale. Pentru luna noiembrie 2020, acest indicator a atins valoarea de 7,02 puncte procentuale.

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit INFODEBIT.