Expertul economic Viorel Gîrbu pentru INFODEBIT: Criza a crescut interesul moldovenilor pentru numerar

La finele anului trecut mărimea numerarului aflat în circulație a ajuns la un nivel record de 29,8 mld. lei. Față de datele din decembrie 2019, numerarul din economie a crescut cu 30%. Din perspectiva ultimilor 20 de ani, creșteri mai mari în termeni relativi a numerarului pe durata unui an au fost consemnate doar în anii 2004 și 2013. În termeni nominali, aproximativ 6,9 mld. lei în numerar au intrat în economie doar pe durata anului trecut. La moment, conform ultimelor date disponibile, numerarul în moneda națională din buzunarele moldovenilor constituie echivalentul a peste 1,5 mld. EUR.

Mărimea numerarului din economie pe durata ultimilor 20 de ani este constant mai mare decât volumul depozitelor la vedere. Mărimea acestui indicator a atins valoarea de 117% la finele anului trecut, fiind totuși considerabil mai mic față de maximele ultimilor ani: 194% în 2014 sau 203% în 2009.

Deținerea de numerar nu generează venituri, precum sunt dobânzile plătite de instituțiile financiare, ci din contra, este expusă unor costuri urmare a erodării valorii banilor ca rezultat a acțiunii inflației. Suplimentar, date fiind inconveniențele folosirii de numerar, situația descrisă este o consecință a unor disfuncționalități din societate și este explicată prin încrederea redusă față instituțiile din țară, în special pe durata unor crize. Un alt factor care explică ponderea înaltă a numerarului din economie poate fi asociat volumului ridicat al activităților economice neformale.

Făcând referință la datele pentru luna decembrie a anului trecut, volumul numerarului din circulație prin raportare la volumul total al depozitelor în moneda națională (depozite la vedere și cele la termen), a cunoscut o creștere cu 8 puncte procentuale față de decembrie 2019, fiind de 65% în decembrie 2020. Valoarea indicatorului vizat a revenit la mărimi înalte caracteristice perioadelor de criză, precum a fost criza națională din sectorul bancar, din anii 2014-2015, criza economică mondială din anii 2009-2010 sau criza economică regională din anii 1998-2000.

Datele disponibile pentru ultimii 20 de ani denotă faptul că, creșterea de la un an la altul a numerarului din economia națională, cu unele excepții, depășește ritmul anual al inflației. La finele anului 2019 mărimea numerarului din economie a reprezentat o valoare impunătoare de 11% din PIB-ul țării. Totuși, pentru anul trecut indicatorul menționat se anticipează că va înregistra valori chiar mai mari, apropiate de maximul de 15% din ultimii 20 de ani, înregistrat în anii 2009 și 2013.

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit INFODEBIT.