Expertul economic Viorel Gîrbu pentru INFODEBIT: Volumul tranzacțiilor pe piața de capital pe durata anului trecut a atins valori modeste, de ordinul a 0,5 mld. Lei

Pe durata anului trecut mărimea tranzacțiilor înregistrate pe piața de capital din Moldova a depășit cu puțin jumătate de miliard de lei. Această mărime este semnificativ mai mică raportată la volumul tranzacțiilor în sumă de aproximativ 3,3 mld. Lei atestate pe durata anului 2019, care totuși au fost puternic influențate de schimbarea în structura acționarilor unor operatori din sectorul bancar al țării. Chiar și așa, evoluțiile din piața de capital au urmat schimbărilor din economia țării pe durata anului trecut, semnalând o semnificativă reduce a volumului tranzacțiilor înregistrate. Piața de capital joacă un rol insignifiant în economia țării, situația de criză din economia națională a agravat și mai mult această realitate. Volumul economiilor atrase și a resurselor investite de către sectorul bancar al țării a fost pe durata anului trecut de peste 100 de ori mai mare decât volumul tranzacțiilor de pe piața de capital a țării.

Cea mai însemnată pondere în expresie monetară din piața de capital pe durata anului trecut au deținut-o tranzacțiile înregistrate în afara pieței reglementate și MTF (51%), urmată de emisiunile suplimentare de valori mobiliare (14%) și tranzacțiile de pe piața reglementată (13%).

Tranzacționarea instrumentelor financiare ale agenților economici din sfera reală a economiei, care servesc suport al schimbului de capitaluri pe termen mediu si lung, similar situației din anii precedenți, s-a realizat pe durata anului 2020 preponderent în afara pieții reglementate și MTF. Pe cealaltă parte, tranzacțiile înregistrate pe piața reglementată au fost dominate (la fel, urmând tradiția ultimilor ani) de activitățile de cumpărare-vânzare a valorilor mobiliare emise de băncilor comerciale din țară, care au deținut o proporție de peste 92% din volumul total al tranzacțiilor în expresie monetară. Atrage atenția că din volumul total al tranzacțiilor înregistrate în afara pieții reglementate și MTF, 2/3 au reprezentat operațiunea de vânzare-cumpărare în cadrul unei singure tranzacții a valorilor mobiliare unui operator din domeniul TIC. Excluzând aceste valori, volumul valorilor mobiliare tranzacționate denotă o scădere semnificativă pe durata anului trecut inclusiv pe sectorul extrabursier a pieții de capital.

Concomitent, pe durata anului trecut au fost înregistrate doar 2 emisiuni noi de constituire și 15 emisiuni suplimentare de valori mobiliare. Niciuna din aceste emisii de valori mobiliare nu a fost realizată prin intermediul unor investiții străine în economia țării.

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit INFODEBIT.