Expertul economic Viorel Gîrbu pentru INFODEBIT: Procurarea/ construcția imobilului, agricultura și comerțul sunt liderii creditării pe durata ultimelor 12 luni

Volumul portofoliului creditelor acordate de către băncile comerciale din țară a atins valoarea de 45,7 mld. Lei la finele lunii februarie a anului curent. Evoluția portofoliului creditelor comerciale este un indicator asupra stării economiei naționale în perioada reflectată de datele monitorizate. Față de situația de acum un an, portofoliul creditelor s-a majorat cu 4,8 mld. Lei, sau cu 11,6%. Cel mai mult la creșterea creditării economiei naționale a revenit majorării volumului creditării pentru procurarea / construcţia imobilului (30% din creșterea portofoliului de credite); agriculturii (17% din creștere) și comerțului (14%). Concomitent cea mai mare contribuție negativă asupra portofoliului creditelor băncilor comerciale a revenit creditării medului financiar nebancar (-52% din scăderea portofoliului creditelor băncilor comerciale); domeniului construcțiilor (-22%) și industriei alimentare (-17%).

Datele reflectate mai sus indică asupra unor perspective modeste de dezvoltare pe termen mediu a economiei naționale. Cea mai mare contribuția la creșterea portofoliului băncilor comerciale revenind consumului (procurarea / construcţia imobilului) sau unor domenii cu potențial redus de generare a valorii adăugate (agricultura). Concomitent, creșterea creditării altor activități productive cu un nivel de complexitate mai mare este moderată (industria productivă +5%, prestarea serviciilor +5%, sectorul energetic +3%, persoane fizice care practică activitate +3%, transport și telecomunicații +1%), iar în sectorul construcțiilor și industria alimentară portofoliul creditelor este în scădere. Indicativă este scăderea majoră, de aproape 25%, a portofoliului creditelor acordate mediului financiar nebancar care indică asupra unui potențial ridicat de riscuri sociale importante, în special pe fundalul negativ creat de criza sanitară.

Volumul creditelor neperformante s-a redus cu 1% în perioada februarie 2020 – februarie 2021 în mărime absolută, sau cu 90 puncte procentuale de bază în termeni relativi. Din perspectiva sectoarelor reflectate în raportul BNM, cea mai mare contribuție la reducerea volumului creditelor neperformante a revenit domeniului construcțiilor (-28%); industriei alimentare (-26%) și prestării serviciilor (-24%). Tendințe contrare sunt atestate în creditarea consumului; procurării / construcţiei imobilului; și persoanelor fizice care practică activitate, care au contribuit la creștere volumului creditelor neperformante în mărime de 44%, 20% și respectiv 12%.

Contrapunerea datelor dintre volumului portofoliului creditelor acordate de băncile comerciale și evoluția creditelor neperformante pe domenii, indică asupra unor evoluții divergente. Liderii creșterii portofoliului de credite sunt în același timp lideri la creșterea volumului creditelor neperformante, în același timp activitățile economice productive, deși înregistrează o reducere a volumului creditelor neperformante, înregistrează în același timp ritmuri modeste de creditare. Situația descrisă indică asupra unei cutume instalate în sectorul bancar național care este obișnuit cu creditarea unor activități specifice și care, în același timp este reticent în dezvoltarea unor domenii noi de finanțare. Suplimentar, situația descrisă indică asupra lipsei unor politici eficiente din partea executivului în vedere încurajării finanțării de către sectorul bancar autohton a unor activități economice productive cu un potențial înalt de creștere economică și de generale a unei valori adăugate înalte care să contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării.

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit INFODEBIT.