VERIFICĂRI DATORII ONLINE

Registrul INFODEBIT implementează sistemul de verificare online a propriilor datorii (persoane fizice) şi ale persoanelor juridice (companii) de pe pagina sa web - www.infodebit.md.

Orice persoană va putea să se verifice la prezenţa datoriilor în Registrul INFODEBIT de pe telefonul mobil, planşetă sau computer/laptop, achitînd serviciul respectiv cu cardul bancar al oricărei bănci emitente.

Raportul de verificare va fi afişat imediat pe pagina web după efectuarea achitării şi dublat la dresa e-mail care o ve-ţi indica în fişa de solicitare a raportului.

Accesaţi: https://www.infodebit.md/index.php?go=guest_check

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

1. VERIFICĂ-TE PE TINE
Introduci IDNP-ul propriu şi afli ce datorii active ai în Registrul Infodebit.

2. VERIFCĂ ALTĂ PERSOANĂ TERŢĂ
Introduci IDNP-ul altei persoane fizice în scopul verificării datoriilor acesteia, doar în baza unui temei legal: intenţia de a contracta cu persoana în cauză; un contract încheiat cu această persoană; asigurarea executării contractului cu persoana verificată – aspecte prevăzute în Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, art. 5, sau în baza unui consimţămînt expres de procesare a datelor personale de către un terţ.

3. VERIFICĂ ORICE PERSOANĂ JURIDICĂ (firme/companii)

TIPUL ŞI CONŢINUTUL RAPOARTELOR

RAPORTUL DETALIAT (preţ – 50 LEI, cu toate taxele şi comisioanele incluse) = prezenţa sau lipsa datoriilor în Infodebit (FOUND/NOT FOUND) - numărul datoriilor înregistrate - domeniul de formare a datoriilor - data formării datoriilor (data restanţei) - sumele per fiecare datorie - suma valorii totale a datoriilor

RAPORTUL SIMPLU (preţ – 20 LEI, cu toate taxele şi comisioanele incluse) = prezenţa sau lipsa datoriilor în Infodebit (FOUND/NOT FOUND)

Verificaţivă bonitatea înainte de a solicita credite sau procura bunuri în rate !