Expertul economic Viorel Gîrbu pentru Infodebit: Creșterea de 3,7% a PIB-ului în trimestrul III din 2018 - cea mai mică din ultimii trei ani

Datele statistice denotă o creștere de 3,7% a PIB în trimestrul III al anului, față de perioada similară a anului trecut, în serie ajustată sezonier. Această rată de creșterea a economiei țării este cea mai modestă pe perioada ultimilor 3 ani. Astfel, în anul 2016 rata de creștere economică pe perioada similară a fost de 6,7%, iar în anul 2017 de 5,2%.

Evoluția economiei naționale pe durata trimestrului III al anului ne situează pe un loc de cinste, alături de marile economii ale lumii, precum economia SUA care a înregistrat o rată similară de creștere economică în trimestrul 3 al anului de 3,5%. Datele care reflectă ritmul de creștere a economiei UE sunt mai modeste, creșterea PIB al UE fiind de doar 1,9%, pe când rata de creștere a economiei Chinei este de ordinul a 6,5%. Totuși, comparația care se poate face dintre economia țării și cele mai mari economii la scară mondială este una anecdotică, dat fiind nivelul extrem de jos de dezvoltare economică a țării. În egală măsură, anecdotic este și ritmul de creștere economică a țării în trimestrul III al anului curent, care în condițiile unor politici economice eficiente, ar trebui să fie mult mai ridicat.

Chiar și așa, cel mai mult au contribuit la creșterea economiei naționale în anul curent domeniul de construcții și cel de comerț, pe când contribuțiile sectorului agricol, industrial sau al altor segmente ale sectorului de servicii, care oferă un potențial mare de creștere bazată pe exporturi, sunt mult mai modeste. În acest sens, deși economia țării a crescut modest, chiar și așa, această creștere nu poate fi catalogată ca fiind bazată pe schimbări calitative.

*Notă: Preluarea parțială sau integrală a textului din acest articol se face doar cu acordul Infodebit și cu indicarea sursei. Pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de Credit - ”Infodebit Credit Report”, iar pentru publicațiile online: https://www.infodebit.md/?go=news&n=65.

Fig. Contribuția sectoarelor economiei naționale la creșterea valorii adăugate pe durata a 9 luni ale anului

Sursa: Baza de date a BNS