Poziția investițională internațională netă a atins pe durata anului 2018 cele mai mari valori negative începând cu anul 2011

Similar oricărei persoane obișnuite, statele sunt caracterizate prin situația financiară pe care o au acestea față de restul lumii. Această caracteristică ne este oferită de datele din poziția investițională internațională netă a statelor – indicator al solvabilității unei națiuni. La acest capitol Republica Moldova se prezintă ca un debitor ”fidel”, poziția investițională internațională a țării fiind în permanență negativă, pe durata întregii perioade de la obținerea independenței țării.

La finele trimestrului trei al anului trecut poziția investițională internațională netă a țării a atins valoarea de (-) 3,8 mld. Dolari SUA, fiind în mărime nominală la cel mai înalt nivel înregistrat vreodată. Chiar și în expresie relativă, acest indicator va înregistra probabil cea mai mare valoare începând cu 2011, fiind de cel puțin 34% din PIB-ul țării către finele anului.

O națiune poate înregistra un succes în plan economic reprezentat prin tehnologii/ procese dezvoltate și aplicate în economie, sau prin disponibilitatea de resurse financiare oferite restului lumii. Similar, o națiune se poate afla și în ipostaza de consumator al realizărilor în plan economic sau pur și simplu de resurse financiare generate în cadrul unui alte economii. Valoarea negativă a poziției investiționale internaționale nete a unei țări nu este automat o caracteristică negativă, ci , totuși denotă o situație de criză cu care se confruntă statul vizat. Or, criza nu poate dura la nesfârșit. Din acest motiv contează evaluarea calitativă a situației unui stat din perspectiva poziției investiționale internaționale netă a acestuia.

La moment activele externe a țării sunt reprezentate în special prin active de rezervă – 54% din total active. Activele de rezervă sunt resurse financiare gestionate de Banca Națională a Moldovei, deci de sectorul public, și nu reprezintă cea mai ”rentabilă” investiție peste hotare țării, rolul acestora fiind altul. Pe când ponderea în totalul activelor (activelor externe deținute de cetățenii țării) a investițiilor directe este de doar 5% conform ultimelor date disponibile, iar a creditelor comerciale de doar 12%. Similar, pasivele, implicit activele economice în Moldova deținute de străini, conform ultimelor date sunt reprezentate de investiții directe în proporție de dor 43% și de împrumuturi/ credite comerciale în proporție de 52%.

Pe lângă valoarea netă negativă, datele menționate denotă totuși o structură puțin favorabilă în plan economic a poziției investiționale internaționale nete a țării.

*Notă: Preluarea parțială sau integrală a textului din acest articol se face doar cu acordul Infodebit și cu indicarea sursei. Pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de Credit - ”Infodebit Credit Report”, iar pentru publicațiile online: https://www.infodebit.md/?go=news&n=65.