Volumul remitențelor din străinătate a crescut la o rată mai mică în 2018 față de 2017

Structura economiei naționale este una atipică și reflectă rezultatul unor încercări nereușite de dezvoltare a acesteia de la independență, până în prezent. Starea balanței de plăți denotă această realitate. Evoluția la indicatorul dat, de rând cu poziția investițională internațională netă, sunt datele de bază care trebuie să ghideze politicile economice a țării. Totuși, deși momentul în care țara va beneficia de politici economice care să contribuie la îmbunătățirea situației la acest capitol, încă nu a venit, examinarea modului în care evoluează indicatorul menționat trebuie totuși să prezinte interes pentru publicul larg.

În teorie, balanța de plăți este formată din 3 componente: contul curent, contul de capital și contul financiar. Fiecare dintre aceste conturi poate înregistra deficit, sau excedent, dar în sumă balanța de plăți mereu va fi zero. Acest fapt semnifică următoarea realitate: dacă intenționezi (mai bine zis lucrurile în economie evoluează de maniera dată) să înregistrezi un deficit în oricare dintre conturile balanței de plăți, acest deficit trebuie să fie compensat prin excedente în celelalte conturi, sau cel puțin în unul dintre acestea. Balanța de plăți în Republica Moldova este caracterizată prin două dezechilibre majore: importuri masive de bunuri de peste hotarele țării, neacoperite prin exporturi și influxuri importante de mijloace financiare sub formă de remitențe venite din partea cetățenilor plecați la muncă peste hotarele țării. Este greu să subestimezi importanța importurilor de bunuri străine pentru economia națională, atât pentru sectorul public, cât și pentru cel privat. Consumul privat, implicit bunăstarea noastră materială, este asigurat într-o proporție importantă din contul bunurilor importate. Dar, consumul bunurilor de import este și o sursă importantă pentru completarea finanțelor țării. Astfel, analiza evoluției  transferurilor de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova, în lipsa unor politici care să producă schimbări la acest capitol, cel puțin ne permite să conturăm modul în care vor evolua lucrurile în țară în perioada următoare.

 Banca Națională a Moldovei recent a publicat un raport privind ”Evoluția transferurilor de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova în anul 2018 (decontări nete)”[ http://bnm.md/ro/content/evolutia-transferurilor-de-mijloace-banesti-din-strainatate-efectuate-favoarea-17]. Datele prezentate de instituția vizată denotă că remitențele au fost pe un trend ascendent în anul trecut. Totuși, nu poate să ne scape faptul că rata de schimbare a acestui indicator a înregistrat în anul 2018 valori mai mici decât în anul precedent. Chiar și așa, aceste valori sunt totuși încă pozitive, parcă oferind un respiro elitelor politice să aducă în ordine economia țării. 

*Notă: Preluarea parțială sau integrală a textului din acest articol se face doar cu acordul Infodebit și cu indicarea sursei. Pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de Credit - ”Infodebit Credit Report”, iar pentru publicațiile online: https://www.infodebit.md/?go=news&n=65.