472 de zile de stabilitate în domeniul politicilor monetare

La data pregătirii acestui material se împlinesc 472 de zile din momentul în care au fost schimbate ultima dată ratele de dobândă la instrumentele de reglementare monetară ale BNM. Se observă în acest sens că anul 2018 este unicul în perioada din 2001 până în prezent, pe durata căruia ratele dobânzii la instrumentele de reglementare monetară ale BNM nu au suferit nici o modificare. Menținerea unor abordări stabile pe o perioadă lungă de timp nu caracterizează activitatea autorității competente de promovarea politicii monetare. Pe durata ultimilor 18 ani ratele de dobândă la instrumentele de reglementare monetară ale BNM au fost menținute neschimbate 180 de zile și mai mult doar în 9 dintr-un număr total de 70 de perioade formate dintre datele de luare a unor decizii de schimbare ale politicii monetare promovate. Perioada pe care o traversăm este a doua ca lungime, după perioada 29.04.2013 - 12.12.2014, de acalmie și stabilitate în domeniul politicii monetare.

 

Indiferent de percepția înrădăcinată în opinia publică și, poate chiar a autorităților relevante din țară, politica monetară realizează un impact important asupra economiei unei țări, din perspectiva influențelor exercitate asupra evoluțiilor Prodului Intern Brut, ratei șomajului, ritmurilor de dezvoltare a unor sectoare ale economiei naționale.

În teoria economică politicile monetare sunt grupate în două categorii mari: politici monetare expansioniste și politici monetare contracționale, iar criteriul care determină aplicarea unei politici monetare expansioniste sau contracționale ține de stare generală a economiei naționale. Politicile monetare expansioniste fiind astfel, unul din instrumentele folosite în vederea combaterii recesiunii sau de reducere a ratei șomajului din țară.

Anul 2018 a fost caracterizat prin-un ritm lent de creștere economică, dar, în schimb, printr-o creștere accentuată a deficitului de cont curent, o activitate investițională la cote reduse dar și printr-un volum redus, exprimat ca pondere în PIB, al creditelor oferite economiei naționale. Deși rata șomajului conform datelor oficiale este una mică, țara noastră este în continuare caracterizată printr-o rată redusă de activitate a populației – care implicit indică asupra unei ponderi înalte, dar nereflectate de statistica națională a șomajului populației. Autoritatea monetară din țară pare a fi totuși dezinteresată față de aceste evoluții.

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit Infodebit.