Imaginea nefastă a unor eșecuri economice constante

Cea mai recentă estimare a Fondului Monetar Internațional (FMI) indică asupra unei rate de creștere economică a țării de ordinul a 3.5% în anul curent. Mărimea pozitivă a acestui indicator nu trebuie să ne inducă în eroare. Această rată de creștere economică este cea mai mică pentru grupul celor mai sărace state - membre ale Comunității Statelor Independente (CSI), din care, conform clasificației FMI, face parte și Republica Moldova. Rata medie de creștere economică a celor mai sărace economii din cadrul CSI este estimată a fi în anul curent cu 1,3 puncte procentuale mai mare decât rata medie de creștere economică a Republicii Moldova. Evoluții similare sunt estimate și pentru anul 2020, pe când în anul trecut discrepanța dintre rata medie de creștere economică a grupului de state din care face parte Republica Moldova a fost de un punct procentual, în defavoarea țării noastre.

Situația descrisă mai sus nu reprezintă o evoluție pe termen scurt a economiei naționale, ci o trăsătură de lungă durată a schimbărilor în plan economic din Republica Moldova. Pentru întreaga perioadă 2001-2021 rata medie de creștere economică a țării este cea mai mică pentru grupul statelor din care face parte, fiind cu 1,2 puncte procentuale mai mică decât media pe grup. Situația descrisă indică asupra unor eșecuri constante a Republicii Moldova în implementarea politicilor de creștere economică pe durata ultimelor 20 de ani, indiferent de coloratura politică a elitei care a condus țara. Aceste eșecuri fac ca Republica Moldova să înregistreze cea mai mică viteză din grupul statelor din care face parte, de recuperare a handicapului față de nivelul de dezvoltare economică țintă, precum media nivelului de dezvoltare economică a statelor în dezvoltare, sau a statelor membre a CSI, precum și a grupului statelor în dezvoltare din Europa.

Media aritmetică a ratelor de creștere economică anuală pentru perioada ultimilor 20 de ani în cazul Republicii Moldova este de ordinul a 4%. Acest nivel de creștere economică ne oferă posibilitatea atingerii nivelului mediu de dezvoltare a economiilor aflate în tranziție din anul 2018 într-o perioadă de aproximativ 14 ani. Aproximativ 27 de ani vor fi necesari la această rată de creștere economică în vederea atingerii nivelului anului 2018 de dezvoltare economică a statelor membre CSI sau, 34 de ani în vederea atingerii nivelului anului 2018 de dezvoltare economică a economiilor în tranziție din Europa. Georgia, spre comparație, fiind de asemenea parte a aceluiași grup de state precum și Republica Moldova, a înregistrat pe durata ultimilor 20 de ani ritmuri de creștere economică mai bune și implicit are în prezent speranța recuperării în plan economic într-o perioadă mult mai scurtă decât Republica Moldova.

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit Infodebit.