Expertul economic Viorel Gîrbu pentru Infodebit: Piața asigurărilor, în creștere cu 15% în primul trimestru din 2019

Numărul contratelor de asigurare în vigoare la finele lunii martie curent a înregistrat o creștere în mărime de 4% față de situația de la finele anului trecut. În raport cu situația față de aceiași perioadă a anului 2018, numărul contractelor de asigurare a crescut la finele primului trimestru al anului curent cu 15%. Contractele de asigurare de răspundere civilă auto au deținut la finele lunii martie curent o pondere de 77% din numărul total al contractelor de asigurare, reprezentând astfel principală activitate de asigurare din Moldova. Făcând referință la datele anului 2018, activitatea de asigurare respectivă a reprezentat 47% din totalul primelor brute de asigurare subscrise. Aproximativ 71% din numărul contractelor de asigurare au revenit primilor 5 cei mai importanți asigurători, dintr-un total de 17 cât au fost la finele lunii martie curent.

Deși pe durata anilor domeniul asigurărilor a cunoscut o dezvoltare în Republica Moldova, importanța acestuia pentru economia națională este de 10 ori mai mică față de situația din cadrul economiilor dezvoltate. Volumul primelor brute subscrise a crescut de la 914 mil. lei în 2010 la 1,5 mld. Lei în 2018. Totuși, ca pondere în PIB indicatorul vizat se află într-o continuă descreștere. Dacă în statele dezvoltate volumul primelor brute subscrise reprezintă circa 8-9% din PIB, în Republica Moldova volumul primelor brute subscrise a reprezentat în anul 2018 doar 0,8% din PIB, față de 1,06% cât a fost în 2010.


 

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit Infodebit.