Primul Birou al Istoriilor de Credit din Republica Moldova cu certificare internațională

Biroul Istoriilor de Credit „INFODEBIT CREDIT REPORT” a ajustat procesele interne conform cerințelor internaționale și a primit certificarea ISO 9001 și ISO/IEC 27001:2005. Astfel, Infodebit a fost prima companie în domeniu care obține aceste certificări, iar istoriile de creditare oferite de companie, asigură o valoare adăugată sigură.

Printre serviciile oferite de INFODEBIT se numără generarea rapoartelor de credit, evaluarea bonității persoanelor fizice și juridice prin oferirea unui punctaj de SCORING, notificarea persoanelor incluse în INFODEBIT cu angajamente financiare scadente restante.

Rapoartele de credit conțin informații despre reputația financiară a unei persoane (fizice sau juridice) acumulată din diferite surse: companiile de microfinanțare sau băncile comerciale oferă informații ce țin de achitarea în termene a ratelor creditare, companiile prestatoare de servicii - modalitatea achitării facturilor sau echipamentelor oferite în credit, instituțiile publice - restanțele la impozite, starea socială, angajarea în câmpul muncii, etc.

Clienții și partenerii BIC „INFODEBIT CREDIT REPORT” utilizează instrumentele companiei pentru evaluarea calității și credibilității potențialilor parteneri de afaceri, cu asigurării unor riscuri minime în dezvoltarea parteneriatelor, reciproc profitabile.

De asemenea, compania oferă posibilitatea includerii debitorilor proprii în sistem, pentru realizarea unei recuperări ușoare a datoriilor şi disciplinarea consumatorilor şi/sau partenerilor curenți sau potențiali. Astfel, serviciile Infodebit servesc drept instrument eficient, ieftin şi prompt în accelerarea procesului de reducere a datoriilor, creând circumstanțe favorabile pentru un mediu de afaceri sănătos.

Certificatul ISO/IEC 27001:2005 este o confirmare suplimentară a standardelor de securitate informațională, iar certificatul ISO 9001 a proceselor ce țin de managementul calității.

INFODEBIT este primul și unicul birou al istoriilor de credit din Republica Moldova care deține certificarea ISO 27001 și 9001.

Certificatele menționate simbolizează o apreciere a calității actului managerial de către un evaluator extern, o apreciere a bunelor practici.

Cu INFODEBIT este simplu să estimezi riscurile de creditare și să-ți recuperezi datoriile! Contactați-ne pentru mai multe detalii despre avantajele clienților INFODEBIT la (022) 82 97 27.