Ce este istoria de credit?

Informație care caracterizează îndeplinirea de către persoana fizica si cea juridica (considerata subiect al istoriei de credit) a angajamentelor sale financiare pentru orice marfa sau servicii, precum: achitarea creditelor, serviciilor comunale, de telecomunicații, utilități, datoriilor, facturilor, respectarea obligatiunilor contractuale de catre agentii economici etc. 

Cine poate fi subiect al istoriei de credit?

Subiect al istoriei de credit este orice persoană fizică  sau orice persoana juridică sau antreprenor individual care a contractat servicii sau produse unde plata pentru acestea se efectueaza ulterior livrarii serviciului sau produsului. Persoana juridica care transmite date despre respectarea sau nerespectarea angajamentelor de plata - se numeste sursa de formare a istoriilor de credit

Când datele subiectului istoriei de credit sunt transmise către BIC Infodebit Credit Report?

Odată ce a-ți contract un credit sau semnat un contract de procurarea de bunuri sau de utilizare a serviciilor de telecomunicații, comunale, servicii financiare etc., datele Dvs sunt transmise către Biroul Istoriilor de Credit ”Infodebit Credit Report”, pentru formarea și completarea istoriei de credit.

Cât timp se păstrează istoria creditară?

Conform Legii nr. 122 din 29.05.2008 ce reglementează activitatea Birourilor Istoriilor de Credit, istoria creditară se păstrează timp de 5 ani, din momentul ultimii actualizări.

Ce date găsim în baza de date a Biroului Istoriilor de Credit ,,Infodebit Credit Report"? 

În baza de date se găsește informație atât cu privire la nume, prenume, adresă cât și informație despre suma creditului, datoria, statutul creditului (achitare în termeni, datorie la etapa de colectare, executare, etc.), veniturile oficiale ale persoanei, și alte informații utile, care formează istoria financiară a subiectului istoriilor de credit.

Care sunt drepturile subiectului istoriei de credit?

În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea privind activitatea birourilor istoriilor de credit, subiectul istoriei de credit este în drept să primească 1 dată pe an propriul raport gratuit și, ori de câte ori dorește, contra plată.

Cum pot beneficia de un raport?

Pentru a obține Raportul istoriei dumneavoastră de credit, gratuit sau contra plată, este nevoie să vă apropiați cu buletinul de identitate la oficiul companiei BIC ,,Infodebit Credit Report", situat pe Calea Ieșilor 10B, mun. Chișinău sau să utilizați alte modalități de obținere a Raportului la distanță oferite de INFODEBIT, cum ar fi: crearea CABINETULUI PERSONAL pe pagina www.infodebit.md, după autentificare cu semnătura electronică/ mobilă. 

Ce informații sunt incluse în raportul meu de credit?

Date despre toate creditele utilizate (valoarea creditului, sold rămas, stagiu datoriei, etc.) care înregistrează sau nu restanțe la plată, datorii față de alte persoane fizice sau juridice, date despre veniturile oficiale, existența sau lipsa dosarelor la executare, etc.

Ce informații nu sunt într-un raport al istoriei de credit?

BIC ,,Infodebit Credit Report" nu colectează și nu procesează date despre rasă, preferință religioasă, istoric medical, stil de viață personală, preferințe politice, prieteni, cazier judiciar, sau orice alte informații care nu au legătură cu creditul și serviciile utilizate.

Pot fi eliminate datele din raportul meu de credit? 

Nu. Datele conținute în baza biroului istoriilor de credit, nu pot fi eliminate, dar pot fi îmbunătățite prin solicitare  de rectificare. Totodată, istoria creditară poate fi îmbunătățită prin achitarea ratelor de credit, datoriilor și altor obligațiuni financiare.

Pot solicita raportul istoriei de credit pentru rude? 

 Nu, raportul se prezintă doar titularului.