Entitati la adresa Călăraşi, str. Biruinţa bd., 8, ap. 51