Descrierea procesului de lucru la www.infodebit.md

Biroul Istoriilor de Credit INFODEBIT CREDIT REPORT, activează conform Legii nr. 122 din 29.05.2008 privind activitatea birourilor istoriilor de credit.

Infodebit oferă posibilitatea verificării prealabile a potențialilor clienți și parteneri, privind capacitatea financiară și onestitatea acestora, asigurând o valoare adăugată la decizia de a oferi sau nu mărfuri și servicii în credit, servind ca factor important în calculul riscurilor recuperării activelor.

Totodată Infodebit Credit Report, oferă posibilitatea de a ridica propriul raport privind istoria creditară a oricărei persoane fizice și juridice. Raportul referitor la istoria de credit poate să fie accesat ori de câte ori este nevoie contra plată, fără indicarea cauzelor. In istoria de credit sunt incluse informațiile, colectate în conformitate cu prezenta lege, privind sursele formării istoriei de credit și privind utilizatorii istoriei de credit cărora le-au fost prezentate informația.

Planificăm să fie eliberate anual, prin plata cu cardul, în medie, de 1000-1200 rapoarte privind istoria creditară, acest scop îl vom atinge prin metode de promovare prin rețele de socializare și promovare prin mass media, semnarea de contracte de abonament lunar.

În legătură cu cele menționate mai sus și în scopul asigurării accesului confortabil la rapoartele istoriilor de credit, tindem să dezvoltăm posibilitatea achitării serviciilor menționate, online. Suntem convinși că orice persoană care consumă servicii (telecomunicații, utilități, asigurări, etc.) sau a obținut, cel puțin 1 dată în viață un împrumut, sau o vacanță de plată a unui produs sau serviciu are necesitatea de a afla conținutul istoriei de credit.

Astfel, fiecare persoană poate solicita informația online de pe platforma infodebit.md, urmând pașii:

1)         Opțiunea nr. 1

1.1.    Persoana se autentifica cu semnătura electronică/mobilă

1.2.    Achita cu cardul prețul Raportului

1.3.    Se afișează Raportul si se expediază la email-ul selectat de persoana.

2)         Opțiunea nr. 2

2.1      Persoana se autentifica cu semnătura electronică/mobilă

2.2      Achita cu cardul prețul Raportului și alege plata programata lunara pentru a primi raportul actualizat lunar, la data preselectat

2.3      Se afișează Raportul si se expediază la email-ul selectat de persoana.

2.4      Lunar, la data selectata de consumator, Sistemul generează raport la zi, ii expediază la emailul solicitat și-i retrage prețul raportului de pe card.

3)         Opțiunea nr. 3

3.1      Persoana introduce IDNP-ul

3.2      Introduce email-ul si anexează copia Buletinului

3.3      Achita cu cardul prețul Raportului

3.4    După primirea confirmării plății, INFODEBIT, prelucrează cererea timp de 2 ore, după care remite prin email raportul privind istoria creditară, aprobat prin semnătură electronică.

În cazul în care solicitantul nu a primit informația conform termenului indicat pe infodebit.md sau are întrebări privind informația din raport, poate contacta Suport Clienți la nr. 022 829 727.

În cazul în care solicitantul nu a primit informația conform termenului indicat pe infodebit.md sau are întrebări privind informația din raport, poate contacta Suport Clienți la nr. 022 829 727.

Servicii –   Eliberarea rapoartelor privind istoria creditară a persoanelor fizice și juridice. Cost per raport 200 lei. Conform Legii 122 din 29.05.2008, privind activitatea birourilor istoriilor de credit, orice persoană este în drept să solicite raportul istoriei de credit. Primul Raport, 1 dată în an, eliberat in 2 zile, este gratuit

Termeni de plată- Online, prin cardurile bancare sau prin terminal de plată,cerere Dvs, va fi procesată în decurs de 30 minute.

Termeni și condiții de returnare servicii / bani, - Returnarea nu se aplică pentru servicii electronice, raportul istoriei de credit odată recepționat nu poate fi returnat, doar poate fi rectificat în cazul în care solicitantul nu este de acord cu unele date, în condițiile Legii nr. 122 privind birourile istoriilor de credit. 

Înregistrarea clienților, verificarea și păstrarea datelor.

În condițiile legii nr. 122 din 29.05.2008 ce reglementează activitatea birourilor istoriilor de credit, raportul eliberat privind istoria de credit a subiectului este păstrat timp de 30 zile, iar despre faptul ca a fost solicitat informație se păstrează timp de un an.

Condițiile de achitare

Serviciile pot fi achitate online, cu cardul bancar. Astfel, fiecare persoană poate solicita informația online de pe platforma infodebit.md

Livrarea

Expedierea raportului istoriei de credit se va face prin email , aprobat prin semnătură electronică, sau prin descărcarea propriului raport de pe platforma bic.infodebit.md, în urma autentificării cu semnătura mobilă.

Mesaj de protecție informații confidențiale despre clienții și politica de securitate; Atenție date cu caracter personal. Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Contacte de asistență pentru clienți(e-mail, număr de telefon / fax, ore lucrări); info@infodebit.md, 022 829 727 , grafic de lucru luni-vineri orele 8.30-17.30

Adresa juridică și legală nume (Republica Moldova); șos. Hîncești 138/1, Mun. Chișinău 

Solicitarea confirmării acordului cu termenele de plată și anularea înainte plata și confirmarea cererii acceptarea termenilor de livrare / returnare bunuri / servicii;