Comandă online un raport de credit

Solicită un Raport al istoriei de credit pentru o persoană fizică

VERIFICĂ AGENTUL ECONOMIC

Verifică situația companiei: fondatorii, administratori, adresa, istoric etc.

Istorii Creditare. Datorii
INFODEBIT.md oferă posibilitatea verificării istoriei creditare a persoanelor fizice si juridice. Puteți verifica propria istorie de credit sau, in condițiile legii, istoria creditară a unui terț. Istoria creditară este informația despre orice angajament de plata a oricărui creditor (bănci, companii creditare nebancare, telecomunicații, utilități, asigurări, companii de colectare). Disciplina de plata fata de terți este un criteriu fundamental la luarea deciziei de creditare, de furnizare a unui produs sau serviciu fără plata in avans, pentru a oferi un produs sau serviciu in condiții mai avantajoase sau mai puțin avantajoase.
  Istorii Creditare. Datorii
Despre taxe și Impozite.
Include numărul și suma impozitelor plătite și a taxelor plătite sau restante. Informațiile fiscale sunt informații actuale și importante pentru luarea unei decizii de creditare.
  Despre taxe și Impozite.
Registrul garantiilor bunurilor mobile
Registrul garanţiilor se ţine în scopul înregistrării gajului bunurilor mobile, leasingului financiar şi a altor drepturi de garanţie asupra bunurilor mobile.
  Registrul garantiilor bunurilor mobile
Registrul Hotararilor judecatoresti
INFODEBIT te informeaza daca exista o hotarare judecatoreasca in privinta unei persoane fizice sau juridice si, de asemenea, iti permite sa faci cunostinta cu aceasta hotarare, daca hotararea nu este secretizata sau in limita acceptata de legislatie si de sistemul informational specializat PIGD. Reflectam in Registru doar hotarârile care dezvaluie identitatea persoanei. Existenta unei hotarâri judecatoresti nu presupune neaparat si existenta unei obligatii de plata, iata de ce fiecare caz urmeaza fi examinat, studiat continutul hotarârii si verificat daca au fost sau nu epuizate toate caile de atac.
  Registrul Hotararilor judecatoresti
Cadastru bunurilor imobile.
INFODEBIT.md va afișa informații din Cadastru bunurilor imobile, precum ;i date despre bunurile ipotecate, asupra cărora sunt interdicții sau notificări. Existenta unui bun imobil indică faptul că o persoană a avut mijloacele necesare pentru a achiziționa un imobil sau a fost evaluată de către creditor ca fiind de încredere. Existenta unui imobil mărește scorul de credit al persoanei.
  Cadastru bunurilor imobile.
Informatie Financiara
INFODEBIT.md oferă acces la cele mai importante informații financiare ale entităților juridice, date din rapoartele acestora necesare pentru evaluarea solvabilității, bonității și credibilității companiei.
  Informatie Financiara
Evenimente importante.
Am adunat informații despre evenimente importante, care merită atenția Dvs la evaluarea unei companii sau persoane, sau pentru prevenirea unei fraude (anunțuri din Monitorul Oficial, di alte ziare, avize publice, pierdere sau furt de acte etc.).
  Evenimente importante.
Raportarea Financiara si Fiscala
INFODEBIT oferă informații despre raportarile financiare si fiscale, inclusiv care este ultimul raport anual, dacă au prezentate sau nu, in termen, toate rapoartele solicitate de lege. Prezentarea rapoartelor cu întârziere sau restantele fata de buget indică faptul că conducerea companiei nu-si îndeplinește sau nu dorește să-și îndeplinească în mod corespunzător obligațiile care îi revin în temeiul legii, care pot, de asemenea, afecta executarea si obligațiilor contractuale.
  Raportarea Financiara si Fiscala