INFODEBIT – sistem electronic, platformă de schimb de informaţii, ofera posibilitatea evaluarii credibilitatii / bonității persoanei si, dupa caz, accelerează procesul de reducere a datoriilor. INFODEBIT ajută / facilitează întreprinderile din Republica Moldova și alți creditori în procesul de luare a deciziilor asumate de acceptare a livrării de produse și/sau servicii.

În INFODEBIT sunt incluse date despre angajamentele financiare ale persoanelor fizice şi juridice.

INFODEBIT prelucrează informația despre creanțe/debite în bază de contracte de prestare de servicii cu Creditorul (persoana fizică şi/sau juridică). În temeiul unui contract, Creditorul va transmite spre procesare date privind creanța sa ce priveste persoana fizică sau juridică.

În cazul debitorului persoana fizică se va asigura respectarea dreptului subiectului datelor cu caracter personal articolul 12 ” Informarea subiectului datelor cu caracter personal”, art. 13 ”Dreptul de acces la datele cu caracter personal” și art. 14 ”Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal” din Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Creditorul oricând poate transmite fără restricții sau limitări date privind debitul debitorului – persoana juridică.