Expertul economic Viorel Gîrbu pentru INFODEBIT: Volumul creditelor noi acordate de către băncile comerciale a înregistrat un ritm anual de creștere de 5,5% pe durata primei luni a anului

Pe durata lunii ianuarie a anului curent băncile comerciale au acordat credite noi în volum de 2,2 mld. Lei, în creștere cu 5,5% față de luna ianuarie a anului trecut. Creșterea înregistrată este mult inferioară față de saltul cu 24,7% înregistrat în perioada similară a anului trecut, dar reprezintă o reușită prin faptul că cifrele anului curent fac referire la o bază de raportare mai mare. Cea mai mare creștere anuală a fost înregistrată de creditarea în valută străină +7,3% față de ianuarie 2019, urmată de creditarea în moneda națională, + 5%, pe când volumul creditelor atașate la o valută străină a înregistrat o diminuare de 2,4%. Făcând referință la perioada similară a anului trecut preferințele debitorilor, determinat de comportamentul persoanelor juridice dar și de politicile de creditare a băncilor comerciale, s-au inversat. Dacă în anul 2019 cel mai mare ritm de creștere a fost determinat de creditarea în lei moldovenești, pe durata primei luni a anului curent cel mai mult a sporit creditarea în valută străină. Similar, deși în categoria creditelor atașate la valută străină se atestă o scădere a volumului creditelor noi oferite, volumul creditelor oferite persoanelor juridice a crescut cu 27,8%.

Rata medie ponderată a dobânzii pentru creditele oferite în moneda națională în mărime de 8,35 p.p. a înregistrat pe durata lunii trecute o creștere nesemnificativă de 1p.p. de bază față de datele lunii ianuarie 2019, fiind în același timp în scădere cu 3p.p. de bază față de valorile lunii decembrie 2019. În cazul creditelor oferite în valută străină rata medie ponderată a dobânzii s-a diminuat cu 14p.p. de bază față de situația din luna decembrie 2019 și cu 15p.p. de bază față de situația din perioada similară a anului trecut.

Deși aparent rata medie ponderată a dobânzii pentru creditele oferite în moneda națională nu s-a schimbat semnificativ în ianuarie curent față de ianuarie 2019, această evoluție necesită a fi asociată unei rate anuale a inflației diferite în perioadele menționate, care a fost de 6,85% în ianuarie 2020 față de 2,2% în ianuarie 2019, astfel marja dintre rata medie ponderată a dobânzii pentru creditele oferite în moneda națională și rata anuală a inflației a înregistrat o diminuare semnificativă pe durata lunii ianuarie curent.

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit Infodebit.