Expertul economic Viorel Gîrbu pentru INFODEBIT: Majorare semnificativă a investițiilor în active externe de către sectorul bancar național pe durata anului curent

Evoluția schimbărilor soldurilor activelor și pasivelor ale BNM, ale băncilor licențiate și ale băncilor în proces de lichidare pe durata primelor 8 luni ale anului indică asupra unor schimbări nefavorabile pentru economia țării. Investițiile în activele economice externe a sectorului bancar s-au majorat în perioada vizată cu 6,5 mld. Lei, mărime dublă față de perioada similară a anului trecut. Concomitent, investițiile în active interne s-au majorat doar cu 1,1 mld. Lei, iar creditarea economiei naționale a crescut cu 1,9 mld. Lei, sau mai puțin decât jumătate față de nivelul atins în perioada similară a anului trecut. Schimbările menționate sunt determinate în special de evoluția soldului operațiunilor BNM, implicit creșterea volumului activelor externe nete cu 5,5 mld. Lei, și diminuarea cu peste 3,3 mld. Lei a volumului activelor interne nete în special din contul diminuării cu 5,4 mld. lei a obligațiunilor guvernului față de BNM.

Aceste evoluții au loc pe un fundal caracterizat prin creșterea cu 3,8 mld. Lei, sau cu aproximativ 1 mld. Lei mai mult față de perioada similară a anului trecut, a depozitelor în valută și monedă națională, precum și diminuarea volumului rezervelor obligatorii ale băncilor comerciale cu aproximativ 0,8 mld. lei.

Schimbările descrise reprezintă nimic altceva decât o canalizare și mai accentuată a economiilor interne în investițiile în active economice din cadrul altor economii pe durata anului curent. Situația dată denotă deficiențele instituționale din Republica Moldova care fac ca într-o perioadă dificilă, economia și sfera socială să fie private de resurse financiare importante. Pe lângă aspectul formal care poate justifica schimbările menționate din sectorul bancar al țării pe durata anului curent, situația descrisă contribuie puțin la eforturile de dezvoltare economică a țării. Republica Moldova, fiind o economie în curs de dezvoltare, chiar și pe durată unei crize de proporții își fortifică investiții în active economice externe, în detrimentul unor investiții care să reducă din impactul negativ a crizei asupra agenților economici interni și a populației. Revizuirea cadrului instituțional care guvernează politicile de dezvoltare economică a țării, reprezenta o necesitate tot mai acută care să fie analizată de către autorități.

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit INFODEBIT.