Expertul economic Viorel Gîrbu pentru INFODEBIT: Numărul angajaților din sectorul bugetar a crescut simțitor

Deși economia s-a confruntat cu situația de criză, iar încasările fiscale s-au redus dramatic pe durata anului trecut, numărul angajaților din domeniul public a crescut simțitor.

La finele primei luni a anului curent numărul persoanelor angajate în sectorul bugetar a țării a fost de 174,5 mii unități. Această cifră este mai mare față de datele de acum un an cu aproape 5 mii de unități. Creșterea rapidă a numărului persoanelor angajate în sectorul bugetar s-a produs în special pe durata lunilor august-noiembrie a anului trecut. Cele mai multe angajări de personal au survenit în sectorul protecția socială (+1,8 mii angajați), urmat de ordinea publică și securitatea națională (+1,2 mii angajați) și servicii de stat cu destinație generală (+1 mii angajați). Contrar unui raționament logic care justifică creșterea numărului persoanelor atrase în sectorul de ocrotirea sănătății pe durata crizei sanitare, numărul angajaților din sectorul menționat a crescut în perioada examinată doar cu 257 unități, or, chiar și această creștere s-a produs cu precădere în luna ianuarie a anului curent.

În termeni relativi, în perioada ianuarie 2020 - ianuarie 2021, cele mai mari creșteri de personal sunt semnalate în sectoarele: protecția mediului ( de 2,5 ori); protecția socială (+15%); apărarea națională; și gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale (câte +13%). Sectorul ocrotirea sănătății este abia pe poziția 5, beneficiind de o creștere a numărului persoanelor fizice angajate de 7%. În perioada examinată singurul sector care a înregistrat o scădere a numărului de angajați este cel al educației. În cazul acestui sector numărul angajaților a scăzut cu 1,7 mii unități, sau cu 1,9%.

Contrapunerea datelor privind retribuirea muncii cu numărul angajaților la finele lunii ianuarie curent, descrie distribuirea ierarhică, din perspectiva domeniilor sectorului public, a nivelului cheltuielilor de personal pe o unitate de personal. Cel mai înalt nivel a mediei cheltuielilor de personal pe un angajat, conform ultimilor date disponibile, revine sectorului ordinea publică și securitatea națională (11,8 mii lei); urmat de servicii de stat cu destinație generală (9,7 mii lei) și apărare națională (9,5 mii lei). La celălalt capăt al clasamentului se află sectorul gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale (4,1 mii lei); protecția socială (5 mii lei); și cultura, sport, tineret, culte și odihnă (5,2 mii lei). Această situație este parțial și o consecință a evoluțiilor produse pe durata anului trecut. Datele pentru luna ianuarie curent față de situația din ianuarie 2020 indică asupra faptului că indicatorul vizat a înregistrat o creștere de 11% pentru domeniul ordinea publică și securitatea națională, +10% pentru sectorul apărarea națională și o creștere de 9% în cazul sectorului învățământ. Evoluții opuse sunt înregistrate în sectoarele protecția mediului (-21%); servicii în domeniul economiei; și servicii de stat cu destinație generală (-6%); dar, surprinzător, și pentru sectorul ocrotirea sănătății, care a înregistrat o reducere de 13% a cheltuielilor medii de personal pe un angajat în ianuarie 2021 față de ianuarie 2020.


Sursa: În baza datelor Ministerului Finanțelor

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit INFODEBIT.