BIROUL ISTORIILOR DE CREDIT INFODEBIT CREDIT REPORT SRL - oferă posibilitatea verificării calității potențialilor parteneri de afaceri, evaluarea credibilităţii acestora, pentru dezvoltarea şi/sau continuarea unor parteneriate durabile şi reciproc profitabile, precum şi includerea debitorilor proprii în sistem, pentru realizarea unei recuperări uşoare a datoriilor (light collection) şi disciplinarea consumatorilor şi/sau partenerilor curenţi sau potenţiali.

INFODEBIT CREDIT REPORT a inceput, de facto, activitatea in 19.05.2014 in calitate de Infodebit SRL - primul Registru Negativ din Republica Moldova, iar la 23.02.2017 a fost inregistrat Biroul Istoriilor de Credit INFODEBIT CREDIT REPORT, care a preluat baza de date Infodebit, in condițiile Legii privind birourile istoriilor de credit, de Biroul Istoriilor de Credit Infodebit Credit Report SRL. Biroul Istoriilor de Credit Infodebit Credit Report SRL a preluat si marca comerciala INFODEBIT si modul de comunicare-web prin www.infodebit.md, www.infodebit.eu

Beneficiarul final al INFODEBIT CREDIT REPORT este Mîrza Veaceslav, antreprenor, rezident al Republicii Moldova, care desfășoară activitatea de afaceri in special in domeniul serviciilor financiare si IT.

INFODEBIT este în continuă dezvoltare, actualizare şi perfecționare, dependent de cadrul legal, urmărind sa acopere angajamentele financiare (de plata) ale persoanelor fizice şi celor juridice formate din diferite arii: creditare, utilități, servicii comunale, energie electrică, servicii, bunuri consumabile, alte tipuri de contracte şi relaţii contractuale , fie în scris sau verbale, sectorul B2B, B2C - nelimitat şi aplicabil tuturor tipurilor de relaţii civile contractuale, pecuniare, mobiliare sau imobiliare.

INFODEBIT este un serviciu on-line, reprezintă o interfaţă electronică (platformă/program) de schimb de informaţii privind angajamentele financiare dintre utilizatori, in conditiile legislatiei in vigoare.

Misiunea sistemului informațional INFODEBIT este de a facilita accesul la finantare prin un proces de evaluare justa cit si pentru a limita/informa despre persoanele rău-platnice şi escrocii prin combinarea datelor din diferite sectoare civile şi de business în vederea evaluarii cit mai corecte a riscurilor. Serveşte drept instrument eficient şi prompt în accelerarea procesului de reducere a datoriilor.

BIROUL ISTORIILOR DE CREDIT INFODEBIT este si o cale adiţională de comunicare cu debitorii, modalitate diplomatică de soluționare şi lichidare a debitelor restante, bazată pe notificări prealabile, crearea registrului istoriei negative şi conectarea beneficiarilor serviciilor INFODEBIT într-o platformă comună de verificare/informare.

Consideram ca disciplinarea consumatorilor şi partenerilor în afaceri va crea circumstanțe favorabile pentru existența unui mediul de afaceri sănătos şi va aduce prosperare şi dezvoltare economiei naţionale.

Ne mândrim cu reputaţia noastră, acționînd cu onestitate, corectitudine și etică oriunde ne desfășurăm activitatea.

Reputaţia noastră este construită pe valorile companiei, angajaților noștri și angajamentului nostru, în calitate de colectiv, care acționează cu integritate în numele întregii noastre companii.

Avem o abordare de zero toleranţă faţă de darea şi luarea de mită, precum și faţă de fenomenul corupției per general, fapt care privește fiecare aspect al afacerii noastre.

Respectăm normele legale naționale și internaționale relevante pentru combaterea corupției, privind procesarea datelor cu caracter personal, privind activitatea biroului istoriilor de credit.

Activitatea Biroului Istoriilor de Credit ”Infodebit Credit Report” SRL este reglementată de Legea nr. 122 din 29.05.2008 privind birourile istoriilor de credit //Monitorul Oficial 138-139/559, 29.07.2008.

De asemenea activitatea Biroului Istoriilor de Credit ”Infodebit Credit Report” SRL este supravegheată și licentiata de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare este autoritate publică autonomă , responsabilă faţă de Parlament, care autorizează şi reglementează activitatea participanţilor pe piaţa financiară (http://cnpf.md)

Prin Hotarirea CNFP nr. 17/9 din 21.04.2017 a fost eliberata licenta de activitate in calitate de Birou al Istoriilor de Credit Societăţii cu Răspundere Limitată „INFODEBIT CREDIT REPORT” (Monitorul Oficial nr.144-148/852 din 05.05.2017)

INFODEBIT CREDIT REPORT este primul Birou al Istoriilor de Credit certificat conform standardului ISO 27001:2013 si ISO 9001:2015.

 

Organele de conducere: Consiliul Societății (Președintele Consiliului),  Organul executiv - Director

Consiliul Societății: Ilie JECICOV (Președintele Consiliului),  Ilie JECICOV, Adelina POPA, Antonina CEBAN; 

Organul executiv: Antonina CEBAN - Director general

Asociați: Veaceslav MIRZA – 100%

Situațiile Financiare din 2017 pina-n prezent - accesati aici