RAPORT FINANCIAR

Print

DETALII FIRMA ANALIZATA

Societate Comercială Test S.R.L.

INDO / Cod: 100230089049
Forma: Societate cu Raspundere Limitata
Domeniul de activitate: Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
Data înregistrării: 12.09.1995
Adresa juridică: mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 301
Actualizat: 24.06.2019
Telefoane: (022) 829 727
Fax: (022) 829 727
Administratori Test Administrator 2
Fondatori Test Fondator 1, Test Fondator 5

DATE FINANCIARE EXTINSE

Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.

Bilant 2018 Evolutia 2017 2016 2015
Active imobilizate : 237.463-5%249.947282.044300.186
- Imobilizări necorporale7.432+123%3.3314.7503.108
- Imobilizări corporale216.572-7%233.018263.669283.454
- Active biologice imobilizate0000
- Investiții financiare pe termen lung1.0951.0952090
- Investiții imobiliare11.832-1%11.97312.00012.000
- Creanțe si avansuri pe termen lung0000
- Alte active imobilizate0000
Active circulante :127.256+2%124.561114.502145.213
- Stocuri65.350+10%59.63358.40097.796
- Creanțe comerciale și calculate42.913-12%48.55632.10331.686
- Numerar în casierie și conturi curente18.768+16%16.11223.55615.358
- Investiții financiare curente0000
- Alte active circulante221-15%260443372
Total Active364.720-3%374.508396.546445.399
Capital propriu :286.761+2%281.696273.662258.015
- Capital social și suplimentar37.45037.45037.45037.450
- Rezerve228.886+4%219.224217.979216.475
- Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi132+780%15-371-163
- Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi00-8.9050
- Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune9.387-33%14.10116.6032.251
- Profit utilizat al perioadei de gestiune0000
- Alte elemente de capital propriu10.90510.90510.9052.001
Datorii pe termen lung :9.098-59%22.19742.71887.451
- Credite bancare pe termen lung9.098-59%22.19737.00181.754
- Împrumuturi pe termen lung0000
- Datorii pe termen lung privind leasingul financiar0000
- Alte datorii pe termen lung005.7185.697
Datorii curente :68.860-2%70.61680.16699.934
- Datorii financiare curente12.131-4%12.68426.56020.284
- Datorii comerciale curente40.944+2%39.95731.72165.832
- Datorii calculate curente14.841-16%17.60521.35513.217
- Alte datorii curente941+155%369531600
Datorii - Total77.958-16%92.813122.884187.385
Total Pasive364.720-3%374.508396.546445.399
Situația de profit și pierdere 2018 Evolutia 2017 2016 2015
Venituri din vînzări604.156-4%632.326654.248659.856
Costul vînzărilor487.185-5%515.297536.331559.130
Profit brut (pierdere brută)116.971117.029117.917100.726
Alte venituri din activitatea operațională17.068-21%21.68245.49429.075
Cheltuieli de distribuire69.585+5%66.40970.35070.250
Cheltuieli administrative44.680-4%46.40744.87341.017
Alte cheltuieli din activitatea operațională7.466-10%8.28628.16914.023
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)12.307-30%17.60920.0194.511
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)62+51%41331-2.260
Profit (pierdere) pînă la impozitare12.369-30%17.65020.3502.251
Cheltuieli privind impozitul pe venit2.982-16%3.5483.7470
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune9.387-33%14.10116.6032.251

INDICATORI FINANCIARI EXTINSI

LICHIDITATEA CURENTA Active Circulante / Datorii pe Termen Scurt

2015 2016 2017 2018
FIRMA SUBIECT 1.451.431.761.85
Mediana sectorului 0.790.750.730.80

Lichiditatea curentă indică dacă entitatea dispune de suficiente active circulante pentru achitarea datoriilor curente în perioada raportată. Se apreciază pozitiv atingerea nivelului recomandat de 2,0-2,5. Nivelul subunitar al acestui indicator trebuie să pună în gardă şi indică că activele circulante nu sunt suficiente pentru achitarea datoriilor curente.

LICHIDITATEA INTERMEDIARA (Active Circulante - Stocuri) / Datorii pe Termen Scurt

2015 2016 2017 2018
FIRMA SUBIECT 0.470.700.920.90
Mediana sectorului -0.52-0.24-0.92-1.31

Lichiditatea intermediară semnifică cota datoriilor curente, pe care entitatea este aptă să le achite mobilizând numerarul, investiţiile curente şi creanţele curente. Nivelul minim acceptabil (recomandat) al acestei rate este de 0,7-0,8.

LICHIDITATEA IMEDIATA (Numerar + Investiții pe Termen Scurt) / Datorii pe termen scurt

2015 2016 2017 2018
FIRMA SUBIECT 0.150.290.230.27
Mediana sectorului 1.270.560.250.23

Lichiditatea imediată indică cota datoriilor curente pe care entitatea este capabilă să le achite momentan nemijlocit cu numerar. Nivelul minim acceptabil este de 0,2-0,25.

GRAD DE AUTOFINANȚARE Capitalul propriu / Total Active

2015 2016 2017 2018
FIRMA SUBIECT 0.580.690.750.79
Mediana sectorului 0.040.040.060.08

Rata caracterizează aportul capitalului propriu în finanţarea tuturor activelor entităţii. Se consideră un nivel suficient mărimea de peste 0,5. Acest nivel asigură posibilitatea achitării tuturor datoriilor pe seama mijloacelor proprii.

STRUCTURA ACTIVELOR IMOBILIZATE Active Imobilizate / Total Active

2015 2016 2017 2018
FIRMA SUBIECT 2.072.462.011.87
Mediana sectorului 1.251.080.851.02

Indicatorul dat reflectă gradul de investire al capitalului în activele imobilizate (mijloace fixe, terenuri, licențe, brevete, programe informatice etc.), adică acele active care asigură desfășurarea activității întreprinderii în permanență.

RENTABILITATEA VENITURILOR DIN VÂNZĂRI Profit Brut / Venitul din Vânzări

2015 2016 2017 2018
FIRMA SUBIECT 15.26%18.02%18.51%19.36%
Mediana sectorului 21.00%22.44%22.78%25.09%

Indicatorul dat reflectă mărimea profitului obținut la fiecare leu de vânzări efectuate. Se apreciază pozitiv creșterea în dinamică a acestui indicator, ceea ce va demonstra că activitatea întreprinerii devine mai eficientă.

RENTABILITATEA ACTIVELOR Profit Net / Total Active

2015 2016 2017 2018
FIRMA SUBIECT 0.51%4.19%3.77%2.57%
Mediana sectorului 0.00%0.00%0.00%0.00%

Acest indicator reflectă mărimea profitului net obținut la fiecare leu de active utilizate. Astfel, cu cât este mai mare valoarea acestui indicator, cu atât mai eficient sunt utilizate activele de către întreprindere.

RENTABILITATEA CAPITALULUI PROPRIU Profit Net / Capitalul Propriu

2015 2016 2017 2018
FIRMA SUBIECT 0.87%6.07%5.01%3.27%
Mediana sectorului 12.81%13.64%8.76%9.33%

Acest indicator reflectă mărimea profitului net obținut la fiecare leu de surse propii investite. Arată eficiența acestei afaceri și gradul de acoperire al interesului proprietarilor.

DURATA DE ROTATIE A CREANȚELOR DSO = (Creanțe comerciale / Venitul din Vânzări) * 360 zile

2015 2016 2017 2018
FIRMA SUBIECT 9.629.7712.3513.57
Mediana sectorului 21.7019.3016.4619.84

Reprezinta durata medie de încasare a creanțelor și este exprimat în zile. Dacă mărimea acestui indicator este în creștere și/sau este mai mare decât mediana pe sector, acest fapt demonstrează că întreprinderea își colectează greu creanțele sale, ceea ce ar putea încetini activitatea.

DURATA DE ROTATIE A STOCURILOR DIO = (Stocuri / Venitul din Venitul din Vânzări) * 360 zile

2015 2016 2017 2018
FIRMA SUBIECT 53.3532.1333.9538.94
Mediana sectorului 316.68190.33246.84258.70

Reprezinta ciclul de viață a stocurilor, din momentul în care sunt utilizate în activitatea întreprinderii și până când se obțin veniturile respective din vânzări. Dacă mărimea acestui indicator este în creștere și/sau este mai mare decât media pe sector, înseamnă că stocurile au un ciclu de viață lent și generează greu venituri, astfel activitatea fiind mai puțin eficientă.

DURATA DE ROTATIE A DATORIILOR DPO = (Datorii comerciale / Venitul din Vănzari) * 360 zile

2015 2016 2017 2018
FIRMA SUBIECT 35.9217.4522.7524.40
Mediana sectorului 64.5199.3899.57221.28

Reflectă câte zile durează o rotaţie a datoriilor, adică achitarea datoriilor curente pe contul incasărilor din vânzări. Se apreciază pozitiv scăderea duratei de rotaţie a datoriilor curente în dinamică.

CICLUL DE CONVERSIE A NUMERARULUI CCC = DSO + DIO - DPO

2015 2016 2017 2018
FIRMA SUBIECT 27.0624.4523.5528.11
Mediana sectorului 213.8799.87159.07121.40

Reflectă echilibrul dintre durata de plată către furnizori, pe de o parte, și durata de timp pentru rotația stocurilor și încasarea creanțelor, pe altă parte. Ciclul de conversie pozitiv denotă că durata de plată a furnizorilor era mai rapidă decât durata de rotație a creanțelor și stocurilor.

 

                       Anexe la SNC
                                                       Prezentarea situatiilor financiare
                                                Aprobat de Ministeru Finantelo RM
SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada anului 2018
 

Entitatea SOCIETATE COMERCIALĂ TEST S.R.L.                                     
(Denumirea completa)                               

2147483647  
(Cod CUIIO)

100230089049
Cod IDNO
Activitatea principala Activități ale agenților de colectare aplăților     
Cod CAEM, rev.2
Activitati ale agentiilor de colectare a platilor si a birourilor de raportare a creditului C1071
Cod CAEM, editia 2005
Forma de proprietate                        PRIVATA 20
Cod CPF
Forma organizatorico-juridica             SRL
Cod CFOJ
Date de contact: Tel. 55-14-40  e-mail:  WEB_______________
  Unitatea de măsură: mii lei    

Numele şi coordonatele al contabilului-șef:  Dl (dna)  ANDROS BORIS ION    Tel. 55-14-40

 

Nota informtiva privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura Anexa 8

Indicatori Cod
rd
Perioada de gestiune
Precedentă Curentă
1 2 3 4
Venituri din vînzări 010

Ate venituri din activitatea operationala 020

Venituri din alte activități 030

Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) 040

Variația stocurilor 050

Costul vînzărilor 060

Cheltuieli privind stocurile 070

Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii 080

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 090

Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea activelor imobilizate 100

Alte cheltuieli 110

Cheltuieli din alte activități 120

Total cheltuieli  (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) 130

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) 140

Cheltuieli privind impozitul pe venit 150

Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) 160

Anexa Nr.1

Bilanțul
La 01 ianuarie 2019

Nr. cpt A C T I V Cod rd. Sold la
Începutul periodei de gestiune Sfîrșitul perioadei de gestiune
1 2 3 4 5
1 Active imobilizate      
Imobilizări necorporale 010 1032.00 587.00
Imobilizări corporale in curs de  exacuție 020 2299.00 6845.00
Terenuri 030 1770.00 1770.00
Mijloace fixe 040 231246.00 214802.00
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiții financiare pe trâermen lung în părți neafiliate 070 531.00 531.00
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate 080 1095.00 1095.00
Investiții imobiliare 090 11972.00 11832.00
Creanțe pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)
130 249947.00 237463.00
2 Active circulante      
Materiale 140 53516.00 56918.00
Active biologice circulante 150
Obiecte de mică valoare și scurtă durată 160 1157.00 1673.00
Producția  în curs de execuție și produse 170 3334.00 4418.00
Marfuri 180 1624.00 2341.00
Creante comerciale 190 21694.00 22770.00
Creante ale părților afiliate 200
Avansuri acordate curente 210 6526.00 6146.00
Creante ale bugetului 220 4638.00 2491.00
Creante ale personalului 230 777.00 84.00
Alte creanțe curente 240 14918.00 11422.00
Numerar  în casierie și la conturi curente 250 14151.00 17751.00
Alte elemente de numerar 260 1961.00 1017.00
Investitii financiare curente în părți neafiliate 270
Investitii financiare curente în părți afiliate 280
Alte active circulante 290 259.00 221.00
Total active circulante
 (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)
300 124560.00 127256.00
Total active 
(rd.130 + rd.300)
310 374508.00 364720.00
Nr cpt P A S I V  Cod rd. Sold la
Inceputul pedioadei de gestiune Sfîrşitul perioadei de gestiune
1 2 3 4 5
3 Capital propriu      
Capital social şi suplimentar 320 37450.00 37450.00
Rezerve 330 219224.00 228886.00
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 0.00 132.00
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 350 14116.00 0.00
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 0.00 9387.00
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370
Alte elemente de capital propriu 380 10905.00 10905.00
Total capital propriu
(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)
390 281696.00 286761.00
4 Datorii pe termen lung      
Credite bancare pe termen lung 400 22196.00 9098.00
Imprumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe termen lung
(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)
440 22196.00 9098.00
5. Datorii curente      
Credite bancare pe termen scurt 450 12683.00 12131.00
Imprumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470 37457.00 38517.00
Datorii faţă de părţile afiliate 480
Avansuri primite curente 490 2499.00 2427.00
Datorii faţă de personal 500 8828.00 9378.00
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510 613.00 1813.00
Datorii faţă de buget 520 4874.00 1335.00
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540 3289.00 2315.00
Finantari şi încasări cu destinaţie specială curente 550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570 369.00 941.00
Total datorii curente
(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +  rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)
580 70615.00 68860.00
Total pasive
(rd.390 + rd.440 + rd.580)
590 374508.00 364720.00

Anexa nr.2

SITUATIA DE PROFIT ŞI PIERDERE
de la 01 ianuarie pina la 31 decembrie 2018

Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune
Precedentă Curentă
1 2 3 4
Venituri din vînzări 010 632325.00 604156.00
Costul vînzărilor 020 515296.00 487185.00
Profit brut (pierdere brută)  (rd.010 – rd.020) 030 117028.00 116971.00
Alte venituri din activitatea operațională 040 21681.00 17068.00
Cheltuieli de distribuire 050 66408.00 69585.00
Cheltuieli administrative 060 46407.00 44680.00
Alte cheltuieli din activitatea operațională 070 8286.00 7466.00
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pier-dere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) 080 17608.00 12307.00
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) 090 41.00 62.00
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) 100 17649.00 12369.00
Cheltuieli privind impozitul pe venit 110 3548.00 2982.00
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune(rd.100 – rd.110) 120 14101.00 9387.00

Anexa nr.3

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori Cod    rd.           Sold la începutul perioadei de gestiune Majorări Diminuări Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1 2 3 4 5 6
Capital social şi suplimentar          
Capital social 010 37450.00 0.00 0.00 37450.00
Capital suplimentar 020
Capital nevărsat 030
Capital neînregistrat 040
Capital retras 050
Total capital social şi suplimentar(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) 060 37450.00 0.00 0.00 37450.00
Rezerve          
Capital de rezervă 070 5617.00 0.00 0.00 5617.00
Rezerve statutare 080 196711.00 9662.00 0.00 206373.00
Alte rezerve 090 16895.00 0.00 0.00 16895.00
Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 219224.00 9662.00 0.00 228886.00
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)          
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 110 0.00 210.00 78.00 132.00
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 120 14116.00 0.00 14116.00 0.00
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 130 0.00 9387.00 0.00 9387.00
Profit utilizat al perioadei de gestiune 140
Rezultatul din tranziţia la noile reglementări contabile 150
Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) 160 14116.00 9598.00 14195.00 9519.00
Alte elemente de capital propriu, din care 170 10905.00 0.00 0.00 10905.00
Diferenţe din reevaluare 171 10905.00 0.00 0.00 10905.00
Subvenţii entităţilor cu proprietate publică 172
Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) 180 281696.00 19260.00 14195.00 286761.00

Anexa nr.4

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie
2018

Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune
Precedentă Curentă
1 2 3 4
Fluxuri de numerar din activitatea operaţională      
Încasări din vînzări 010 692101.00 661569.00
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate 020 461092.00 434278.00
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală 030 177212.00 176251.00
Dobînzi plătite 040 2793.00 1493.00
Plata impozitului pe venit 050 5472.00 4028.00
Alte încasări 060 4094.00 9794.00
Alte plăţi 070 12301.00 14830.00
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 ) 080 37324.00 40481.00
Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii      
Încasări din vînzarea activelor imobilizate 090 2283.00 0.00
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate 100 15396.00 20427.00
Dobînzi încasate 110 340.00 154.00
Dividende încasate 120
Alte încasări (plăţi) 130
Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) 140 -12771.00 -20273.00
Fluxuri de numerar din activitatea financiară      
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi 150 2000.00 0.00
Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor 160 29970.00 12333.00
Devidende plătite 170 3432.00 4386.00
Încasări din operaţiuni de capital 180
Alte  încasări (plăţi) 190
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190) 200 -31402.00 -16719.00
Fluxul net de numerar total
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)
210 -6849.00 3488.00
Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220 -594.00 -831.00
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune 230 23556.00 16112.00
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) 240 16112.00 18768.00

 

Anexa nr.6 Date generale

1. Certificat de înregistrare a entităţii, eliberat de Camera Înregistrări de Stat.
         Număr de înregistrare 100230089049. Data înregistrării ________ Seria MD Număr _______
2. 
Capital social înregistrat la Camera Înregistrări de Stat : 
         data ___________, suma ______ lei, inclusiv:
         1) cota statului _________________________ lei,
         2) cota deţinătorilor a cel puţin 20%_________ lei.
         Modificări ulterioare : 
         a) "___" ________ _____, suma lei, inclusiv cota statului ____________lei.
         b) "___" ____________,  suma__________________lei, inclusiv cota statului _________lei.
3. Entităţile, activitatea cărora necesită licenţă, indică : 
        Licenţa în vigoare:
        1) Număr _____________, data eliberarii ________________________________
        Termen de valabilitate_______________________________________________
        Tipul de activitate___________________________________________________
        Organul care a eliberat licenta_____________________________________________
        2) Numar_____________, data eliberarii________________________________
        Termen de valabilitate_______________________________________________
        Tipul de activitate__________________________________________________
        Organul care a eliberat licenta_____________________________________________
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune persoane inclusiv pe categorii : 
        1) Personal administrativ  persoane,
        2) muncitori  persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 1567 persoane.
6. Remunerarea personalului entităţii în perioada de gestiune lei
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de co nducere şi supraveghere şi alte angajamente apărute
sau asumate în legătura cu pensiile membrilor actuali sau ale foştilor membri ai acestor organe pe categorii 
_________________lei.
8. Avansurile şi creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _______________lei, inclusiv
rambursate_____________ lei.
9. Valoare activelor imobilizate şi circulante, înregistrate în calitate de gaj
        1) Valoarea de gaj_____________lei,
        2) Valoarea contabila___________lei.
10. Numărul acţiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____________________unităţi.
11. Profit net(pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acţiune ordinară :
       1) profit_________________lei_____bani
       2) pierdere______________lei_____bani.
12. Dividende calculate pentru o acţiune ordinară pentru perioada de gestiune:
       1) plătite___________________________lei__________bani,
       2) planificate pentru plată______________lei __________bani.
13. Valuta străină disponibilă, recalculată în moneda naţională a Republicii Moldova - total ,
inclusiv(lei, denumirea şi codul valutei):
      1)_______________
      2)_______________
      3)_______________
14. Numerar legat - total ____________________lei____________________________
În rîndurile în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracţie se reflectă:
 a) la numărător - valoare de gaj
 b) la numitor - valoarea contabilă.

Anexa nr.9

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relaţiile cu nerezidenţii Tabelul1 Creanţe, investiţii financiare şi datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenţi

Indicatori Cod rd.,/cod ţară Sold la începutul perioadei de gestiune Modificări in perioada de gestiune Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
Intrări/majorări Ieşiri/Diminuări Diferenţe de curs valutar
1 2 3 4 5 6 7
Creanţe şi investiţii financiare pe termen lung – total 010
Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări: 020

-            
-            
Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 030

-            
-            
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări: 040

-            
             
-            
Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări: 050

-            
-            
Datorii pe termen lung – total 060

Datorii comerciale, inclusiv pe ţări: 070

-            
             
-            
Avansuri primite, inclusiv pe ţări: 080

-            
-            
Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări: 090

-            
-            
-            
Alte datorii, inclusiv pe ţări: 100

Estonia            
-            
-            

Rd. 010 = rd.020+rd.030+rd040+rd050
Rd. 060 = rd.070+rd.080+rd.090+rd.100

Col.7 = col.3+col.4+col.5 ± col6

Tabelul 2 Creanţe, investiţii financiare şi datorii pe termen lung aferente nerezidenţilor, cu excepţia fondatorilor

Indicatori Cod rd./Cod ţară Sold la în ceputul perioadei de gestiune Modificări în perioada de gestiune Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
Intrări/Majorări Ieşiri/diminuări Diferenţe de curs  valutar
1 2 3 4 5 6 7
Creanţe şi investiţii financiare pe termen lung – total 010
Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări: 020

             
             
Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 030
             
-            
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări: 040
             
-            
-            
Depozite, inclusiv pe ţări: 050
-            
-            
Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări: 060
-            
-            
-            
Datorii pe termen lung – total 070
Datorii comerciale, inclusiv pe ţări: 080
-            
-            
-            
Avansuri primite, inclusiv pe ţări: 090
-            
-            
Credite  bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări: 100
-            
-            
Alte datorii, inclusiv pe ţări: 110
-            
-            

Rd.010=rd.20+rd.30+rd.40+rd.50+rd.60
Rd.70=rd.80+rd.90+rd.100+rd.110
Col.7=col.3+col.4+col.5+-col.6

Tabelul 3 Creanţe, investiţii financiare şi datorii curente aferente fondatorilor nerezidenţi

Indicatori Cod rd./cod ţară Sold la inceputul perioadei de gestiune Modificări in perioada de gestiune Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an Termenul expirat mai mult de un an Intrări/Majorări Ieşiri/Diminuări Diferenţe de curs valutar La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an Termenul expirat mai mult de un an
Total Transferări din active şi datorii pe termen lung in active şi datorii curente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Creanţe şi investiţii financiare curente – total 010
Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări:Estonia 020
-                  
Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 030
-                  
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar,  inclusiv pe ţări: 040
-                  
Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări: 050
-                  
Datorii curente – total 060
Datorii comerciale, inclusiv pe ţări:Estonia 070
-                  
Avansuri primite, inclusiv pe ţări: 080
-                  
Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări: 090
-                  
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe ţări:Estonia 100
Estonia                  
Alte datorii, inclusiv pe ţări: 110
-                  

Rd.010 = rd.020+rd.030+rd.040+rd.050
Rd.060=rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110
Col.(9+10)=col.(3+4)+col.5-col.7+-col.8

Tabelul 4   Creanţe, investiţii financiare ţi datorii curente aferente nerezidenţilor, cu excepţia fondatorilor

Indicatori Cod rd./cod ţară Sold la începutul perioadei de gestiune Modificări în perioada de gestiune Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
La care termenul de plată nu a sosit sau a expirat pînă la un an Termenul expirat mai mult de un an Intrări/Majorări Ieşiri/Diminuări Diferenţa de curs valutar La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an Termenul expirat mai mult de un an
Total Transferări din active şi datorii pe termen lung in active şi datorii curente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Creanţe şi investiţii financiare curente – total 010
Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări:Romania 020
UnitedKingdom                  
Italia                  
Avansuri  acordate, inclusiv pe ţări: 030
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări: 040
Depozite, inclusiv pe ţări: 050
Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări: 060
Datorii curente – total 070
Datorii comerciale, inclusiv pe ţări:Estonia 080
USA                  
Romania                  
Bulgaria                  
Avansuri primite, inclusiv pe ţări:Irlanda 090
-                  
Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări: 100
-                  
Alte datorii, inclusiv pe ţări: 110
-                  

 Rd.10 = rd.20+rd.30+rd.40+rd.50+rd.60
Rd.70 = rd.80+rd.90+rd.100+rd.110
Col.(9+10)=col.(3+4)+col.5-col.7+-col.8 

Tabelul 5 Investiţii financiare în străinătate şi participarea nerezidenţilor in capitalul social

Indicatori Cod rd./cod ţară Sold la începutul perioadei de gestiune Intrări/majorări Ieşiri/diminuări Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1 2 3 4 5 6
Investiţii financiare 010
Cote de participaţie şi acţiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităţilor nerezidente, inclusiv pe ţări: 020
Romania          
-          
-          
Cote de participaţie şi acţiuni de peste 10% în capitalul social al entităţilor nerezidente, inclusiv pe ţări: 030
-          
-          
-          
Capital social 040
Cota de participaţie şi acţiuni de pînă la 10% inclusiv, inclusiv pe ţări:Estonia 050
-          
-          
-          
Cote de participaţie şi acţiuni de peste 10%, inclusiv pe ţări: 060
-          
-          
-          

Rd.010=rd.020+rd.030
Rd.040=rd.050+rd.060
Col.6=col.3+col.4-col.5

Tabelul 6 Venituri şi cheltuieli aferente tranyacţiilor cu nerezidenţii

Indicatori Cod rd./ cod ţară Perioada de gestiune
Precedentă Curentă
1 2 3 4
Venituri - total 010
Venituri aferente bunurilor procurate şi vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe ţări: 020
-      
Venituri din dobînzi aferente activităţii operaţionale şi altor activităţi, inclusiv pe ţări: 030
Romania      
Venituri din dividende şi participaţii în alte entităţi, inclusiv pe ţări: 040
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripţie expirat, inclusiv pe ţări: 050
-      
Alte venituri, inclusiv pe ţări: 060
Romania      
Cehia      
USA      
UK      
Italia      
Estonia      
Cheltuieli - total 070
Cheltuieli aferente bunurilor procurate şi vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe ţări: 080
       
-      
Cheltuieli privind dobînzile, inclusiv pe ţări: 090
-      
Cheltuieli şi provizioane aferente creanţelor comerciale şi altor creanţe compromise, inclusiv pe ţări: 100
-      
-      
Alte cheltuieli, inclusiv pe ţări: 110
Estonia      
Romania      
USA      

Rd.010=rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060
Rd.070=rd.080+rd.090+rd.100+rd.110

Tabelul 7 Bunuri ale nerezidenţilor  inregistrate în conturi extrabilanţiere

Indicatori Cod rd./cod ţară Sold la începutul perioadei de gestiune Intrări/diminuări Ieşiri/micşorări Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1 2 3 4 5 6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe ţări 010
-          
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe ţări 020
-          
Bunuri obţinute din materialele prelucrate, inclusiv pe ţări 030
-          

Col.6=col.3+col.4-col.5

  Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entităţii*   Director General              ANDROS BORIS ION                          ____________________                                                        *Conform ar.36 din legea contabilităţii

 

 

Prezentul Raport de verificare este generat in concordanta cu legislatia in vigoare, inclusiv legea privind birourile istoriilor de credit. Accesul la datele continute in acest raport este limitat, conform prevederilor legale. 

Raportul poate contine date sensibile si nu poate fi accesat fara un temei justificat, care s-ar baza pe consimtamintul agentului economic, pe iminenta sau existenta unei relatii contractuale. 

Raspunderea limitata: Rapoartele INFODEBIT au caracter informativ și NU constituie un sfat, recomandare, oferta sau o invitatie de a cumpara sau nu a cumpara, de a subscrie sau nu - produse și/sau servicii, și nici nu pot sta la baza incheierii sau incetarii unui contract/act juridic sau a unui angajament de orice natura si nici nu reprezinta o garanție privind minimizarea sau eliminarea anumitor riscuri asociate activitatii utilizatorului sau tertului justificat.

Utilizarea informatiilor din rapoartele INFODEBIT se face exclusiv pe riscul și sub raspunderea utilizatorului. INFODEBIT și oricare dintre angajații sai nu accepta nici o raspundere privind: pierderi de natură economica inclusiv dar nelimitativ, pierderea de venituri, de profituri, de contracte, de folosinta, de oportunitae, de afacere sau realizate in legatura cu utilizarea www.infodebit.md și/sau https://bic.infodebit.md si/sau a rapoartelor oferite. In cazul necesitatii corectarii unor date, urmeaza sa ne sesizati pentru verificarea si, dupa caz, ajustarea lor.

Informații suplimentare de spre INFODEBIT, despre produsle INFODEBIT, le gasiti accesind https://www.infodebit.md.

Antonina CEBAN,
Director,
Biroul Istoriilor de Credit "INFODEBIT CREDIT REPORT" SRL, IDNO 1017600009673

Adresa: mun. Chisinau, str. Hîncești 138/1, MD-2070, tel. +373 22 829 727, info@infodebit.md

 

                       Anexe la SNC
                                                       Prezentarea situatiilor financiare
                                                Aprobat de Ministeru Finantelo RM
SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada anului 2017
 

Entitatea SOCIETATE COMERCIALĂ TEST S.R.L.                                     
(Denumirea completa)                               

2147483647  
(Cod CUIIO)

100230089049
Cod IDNO
Activitatea principala Activități ale agenților de colectare aplăților     
Cod CAEM, rev.2
Activitati ale agentiilor de colectare a platilor si a birourilor de raportare a creditului C1071
Cod CAEM, editia 2005
Forma de proprietate                        PRIVATA 20
Cod CPF
Forma organizatorico-juridica             SRL
Cod CFOJ
Date de contact: Tel. 55-14-40  e-mail:  WEB_______________
  Unitatea de măsură: mii lei    

Numele şi coordonatele al contabilului-șef:  Dl (dna)  ANDROS BORIS ION    Tel. 55-14-40

 

Nota informtiva privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura Anexa 8

Indicatori Cod
rd
Perioada de gestiune
Precedentă Curentă
1 2 3 4
Venituri din vînzări 010

Ate venituri din activitatea operationala 020

Venituri din alte activități 030

Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) 040

Variația stocurilor 050

Costul vînzărilor 060

Cheltuieli privind stocurile 070

Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii 080

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 090

Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea activelor imobilizate 100

Alte cheltuieli 110

Cheltuieli din alte activități 120

Total cheltuieli  (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) 130

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) 140

Cheltuieli privind impozitul pe venit 150

Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) 160

Anexa Nr.1

Bilanțul
La 01 ianuarie 2018

Nr. cpt A C T I V Cod rd. Sold la
Începutul periodei de gestiune Sfîrșitul perioadei de gestiune
1 2 3 4 5
1 Active imobilizate      
Imobilizări necorporale 010 1489.00 1032.00
Imobilizări corporale in curs de  exacuție 020 3261.00 2299.00
Terenuri 030 1771.00 1771.00
Mijloace fixe 040 261898.00 231247.00
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiții financiare pe trâermen lung în părți neafiliate 070 1417.00 531.00
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate 080 209.00 1095.00
Investiții imobiliare 090 12000.00 11973.00
Creanțe pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)
130 282044.00 249947.00
2 Active circulante      
Materiale 140 51689.00 53516.00
Active biologice circulante 150
Obiecte de mică valoare și scurtă durată 160 1175.00 1158.00
Producția  în curs de execuție și produse 170 4295.00 3335.00
Marfuri 180 1241.00 1624.00
Creante comerciale 190 17750.00 21695.00
Creante ale părților afiliate 200
Avansuri acordate curente 210 3633.00 6526.00
Creante ale bugetului 220 2403.00 4638.00
Creante ale personalului 230 248.00 778.00
Alte creanțe curente 240 8069.00 14919.00
Numerar  în casierie și la conturi curente 250 21873.00 14151.00
Alte elemente de numerar 260 1683.00 1961.00
Investitii financiare curente în părți neafiliate 270
Investitii financiare curente în părți afiliate 280
Alte active circulante 290 443.00 260.00
Total active circulante
 (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)
300 114502.00 124561.00
Total active 
(rd.130 + rd.300)
310 396546.00 374508.00
Nr cpt P A S I V  Cod rd. Sold la
Inceputul pedioadei de gestiune Sfîrşitul perioadei de gestiune
1 2 3 4 5
3 Capital propriu      
Capital social şi suplimentar 320 37450.00 37450.00
Rezerve 330 217979.00 219224.00
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 0.00 15.00
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 350 7327.00 0.00
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 0.00 14101.00
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370
Alte elemente de capital propriu 380 10905.00 10905.00
Total capital propriu
(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)
390 273662.00 281696.00
4 Datorii pe termen lung      
Credite bancare pe termen lung 400 37001.00 22197.00
Imprumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430 5718.00 0.00
Total datorii pe termen lung
(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)
440 42718.00 22197.00
5. Datorii curente      
Credite bancare pe termen scurt 450 26560.00 12684.00
Imprumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470 28915.00 37458.00
Datorii faţă de părţile afiliate 480
Avansuri primite curente 490 2806.00 2499.00
Datorii faţă de personal 500 10428.00 8828.00
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510 2863.00 613.00
Datorii faţă de buget 520 5131.00 4874.00
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540 2933.00 3290.00
Finantari şi încasări cu destinaţie specială curente 550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570 531.00 369.00
Total datorii curente
(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +  rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)
580 80166.00 70616.00
Total pasive
(rd.390 + rd.440 + rd.580)
590 396546.00 374508.00

Anexa nr.2

SITUATIA DE PROFIT ŞI PIERDERE
de la 01 ianuarie pina la 31 decembrie 2017

Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune
Precedentă Curentă
1 2 3 4
Venituri din vînzări 010 654248.00 632326.00
Costul vînzărilor 020 536331.00 515297.00
Profit brut (pierdere brută)  (rd.010 – rd.020) 030 117917.00 117029.00
Alte venituri din activitatea operațională 040 45494.00 21682.00
Cheltuieli de distribuire 050 70350.00 66409.00
Cheltuieli administrative 060 44873.00 46407.00
Alte cheltuieli din activitatea operațională 070 28169.00 8286.00
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pier-dere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) 080 20019.00 17609.00
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) 090 331.00 41.00
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) 100 20350.00 17650.00
Cheltuieli privind impozitul pe venit 110 3747.00 3548.00
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune(rd.100 – rd.110) 120 16603.00 14101.00

Anexa nr.3

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori Cod    rd.           Sold la începutul perioadei de gestiune Majorări Diminuări Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1 2 3 4 5 6
Capital social şi suplimentar          
Capital social 010 37450.00 0.00 0.00 37450.00
Capital suplimentar 020
Capital nevărsat 030
Capital neînregistrat 040
Capital retras 050
Total capital social şi suplimentar(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) 060 37450.00 0.00 0.00 37450.00
Rezerve          
Capital de rezervă 070 5618.00 0.00 0.00 5618.00
Rezerve statutare 080 195466.00 11687.00 10442.00 196711.00
Alte rezerve 090 16895.00 0.00 0.00 16895.00
Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 217979.00 11687.00 10442.00 219224.00
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)          
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 110 0.00 25.00 10.00 15.00
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 120 7327.00 8905.00 16232.00 0.00
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 130 0.00 14101.00 0.00 14101.00
Profit utilizat al perioadei de gestiune 140
Rezultatul din tranziţia la noile reglementări contabile 150
Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) 160 7327.00 23031.00 16241.00 14117.00
Alte elemente de capital propriu, din care 170 10905.00 0.00 0.00 10905.00
Diferenţe din reevaluare 171 10905.00 0.00 0.00 10905.00
Subvenţii entităţilor cu proprietate publică 172
Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) 180 273662.00 34718.00 26683.00 281696.00

Anexa nr.4

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie
2017

Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune
Precedentă Curentă
1 2 3 4
Fluxuri de numerar din activitatea operaţională      
Încasări din vînzări 010 727238.00 692102.00
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate 020 483638.00 461093.00
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală 030 159599.00 177212.00
Dobînzi plătite 040 4825.00 2793.00
Plata impozitului pe venit 050 1500.00 5472.00
Alte încasări 060 5179.00 4095.00
Alte plăţi 070 14247.00 12302.00
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 ) 080 68608.00 37324.00
Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii      
Încasări din vînzarea activelor imobilizate 090 1473.00 2284.00
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate 100 23780.00 15396.00
Dobînzi încasate 110 633.00 341.00
Dividende încasate 120
Alte încasări (plăţi) 130 1.00 0.00
Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) 140 -21674.00 -12771.00
Fluxuri de numerar din activitatea financiară      
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi 150 13343.00 2000.00
Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor 160 51237.00 29971.00
Devidende plătite 170 435.00 3432.00
Încasări din operaţiuni de capital 180
Alte  încasări (plăţi) 190
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190) 200 -38329.00 -31403.00
Fluxul net de numerar total
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)
210 8605.00 -6850.00
Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220 -407.00 -594.00
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune 230 15358.00 23556.00
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) 240 23556.00 16113.00

 

Anexa nr.6 Date generale

1. Certificat de înregistrare a entităţii, eliberat de Camera Înregistrări de Stat.
         Număr de înregistrare 100230089049. Data înregistrării ________ Seria MD Număr _______
2. 
Capital social înregistrat la Camera Înregistrări de Stat : 
         data ___________, suma ______ lei, inclusiv:
         1) cota statului _________________________ lei,
         2) cota deţinătorilor a cel puţin 20%_________ lei.
         Modificări ulterioare : 
         a) "___" ________ _____, suma lei, inclusiv cota statului ____________lei.
         b) "___" ____________,  suma__________________lei, inclusiv cota statului _________lei.
3. Entităţile, activitatea cărora necesită licenţă, indică : 
        Licenţa în vigoare:
        1) Număr _____________, data eliberarii ________________________________
        Termen de valabilitate_______________________________________________
        Tipul de activitate___________________________________________________
        Organul care a eliberat licenta_____________________________________________
        2) Numar_____________, data eliberarii________________________________
        Termen de valabilitate_______________________________________________
        Tipul de activitate__________________________________________________
        Organul care a eliberat licenta_____________________________________________
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune persoane inclusiv pe categorii : 
        1) Personal administrativ  persoane,
        2) muncitori  persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 1601 persoane.
6. Remunerarea personalului entităţii în perioada de gestiune lei
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de co nducere şi supraveghere şi alte angajamente apărute
sau asumate în legătura cu pensiile membrilor actuali sau ale foştilor membri ai acestor organe pe categorii 
_________________lei.
8. Avansurile şi creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _______________lei, inclusiv
rambursate_____________ lei.
9. Valoare activelor imobilizate şi circulante, înregistrate în calitate de gaj
        1) Valoarea de gaj_____________lei,
        2) Valoarea contabila___________lei.
10. Numărul acţiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____________________unităţi.
11. Profit net(pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acţiune ordinară :
       1) profit_________________lei_____bani
       2) pierdere______________lei_____bani.
12. Dividende calculate pentru o acţiune ordinară pentru perioada de gestiune:
       1) plătite___________________________lei__________bani,
       2) planificate pentru plată______________lei __________bani.
13. Valuta străină disponibilă, recalculată în moneda naţională a Republicii Moldova - total ,
inclusiv(lei, denumirea şi codul valutei):
      1)_______________
      2)_______________
      3)_______________
14. Numerar legat - total ____________________lei____________________________
În rîndurile în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracţie se reflectă:
 a) la numărător - valoare de gaj
 b) la numitor - valoarea contabilă.

Anexa nr.9

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relaţiile cu nerezidenţii Tabelul1 Creanţe, investiţii financiare şi datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenţi

Indicatori Cod rd.,/cod ţară Sold la începutul perioadei de gestiune Modificări in perioada de gestiune Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
Intrări/majorări Ieşiri/Diminuări Diferenţe de curs valutar
1 2 3 4 5 6 7
Creanţe şi investiţii financiare pe termen lung – total 010
Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări: 020

-            
-            
Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 030

-            
-            
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări: 040

-            
             
-            
Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări: 050

-            
-            
Datorii pe termen lung – total 060

Datorii comerciale, inclusiv pe ţări: 070

-            
             
-            
Avansuri primite, inclusiv pe ţări: 080

-            
-            
Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări: 090

-            
-            
-            
Alte datorii, inclusiv pe ţări: 100

Estonia            
-            
-            

Rd. 010 = rd.020+rd.030+rd040+rd050
Rd. 060 = rd.070+rd.080+rd.090+rd.100

Col.7 = col.3+col.4+col.5 ± col6

Tabelul 2 Creanţe, investiţii financiare şi datorii pe termen lung aferente nerezidenţilor, cu excepţia fondatorilor

Indicatori Cod rd./Cod ţară Sold la în ceputul perioadei de gestiune Modificări în perioada de gestiune Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
Intrări/Majorări Ieşiri/diminuări Diferenţe de curs  valutar
1 2 3 4 5 6 7
Creanţe şi investiţii financiare pe termen lung – total 010
Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări: 020

             
             
Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 030
             
-            
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări: 040
             
-            
-            
Depozite, inclusiv pe ţări: 050
-            
-            
Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări: 060
-            
-            
-            
Datorii pe termen lung – total 070
Datorii comerciale, inclusiv pe ţări: 080
-            
-            
-            
Avansuri primite, inclusiv pe ţări: 090
-            
-            
Credite  bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări: 100
-            
-            
Alte datorii, inclusiv pe ţări: 110
-            
-            

Rd.010=rd.20+rd.30+rd.40+rd.50+rd.60
Rd.70=rd.80+rd.90+rd.100+rd.110
Col.7=col.3+col.4+col.5+-col.6

Tabelul 3 Creanţe, investiţii financiare şi datorii curente aferente fondatorilor nerezidenţi

Indicatori Cod rd./cod ţară Sold la inceputul perioadei de gestiune Modificări in perioada de gestiune Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an Termenul expirat mai mult de un an Intrări/Majorări Ieşiri/Diminuări Diferenţe de curs valutar La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an Termenul expirat mai mult de un an
Total Transferări din active şi datorii pe termen lung in active şi datorii curente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Creanţe şi investiţii financiare curente – total 010
Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări:Estonia 020
-                  
Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 030
-                  
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar,  inclusiv pe ţări: 040
-                  
Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări: 050
-                  
Datorii curente – total 060
Datorii comerciale, inclusiv pe ţări:Estonia 070
-                  
Avansuri primite, inclusiv pe ţări: 080
-                  
Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări: 090
-                  
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe ţări:Estonia 100
Estonia                  
Alte datorii, inclusiv pe ţări: 110
-                  

Rd.010 = rd.020+rd.030+rd.040+rd.050
Rd.060=rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110
Col.(9+10)=col.(3+4)+col.5-col.7+-col.8

Tabelul 4   Creanţe, investiţii financiare ţi datorii curente aferente nerezidenţilor, cu excepţia fondatorilor

Indicatori Cod rd./cod ţară Sold la începutul perioadei de gestiune Modificări în perioada de gestiune Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
La care termenul de plată nu a sosit sau a expirat pînă la un an Termenul expirat mai mult de un an Intrări/Majorări Ieşiri/Diminuări Diferenţa de curs valutar La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an Termenul expirat mai mult de un an
Total Transferări din active şi datorii pe termen lung in active şi datorii curente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Creanţe şi investiţii financiare curente – total 010 6071 1 85137 0 80583 -370 10253 1
Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări:Romania 020 0 0 1152 0 1148 -3 0 0
UnitedKingdom                  
Italia                  
Avansuri  acordate, inclusiv pe ţări: 030 0 0 1719 0 0 0 1719 0
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări: 040
Depozite, inclusiv pe ţări: 050
Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări: 060
Datorii curente – total 070 1150 2 30560 0 30251 -110 1350 2
Datorii comerciale, inclusiv pe ţări:Estonia 080 0 0 69 0 69 0 0 0
USA                  
Romania                  
Bulgaria                  
Avansuri primite, inclusiv pe ţări:Irlanda 090 0 0 381 0 378 -3 0 0
-                  
Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări: 100
-                  
Alte datorii, inclusiv pe ţări: 110
-                  

 Rd.10 = rd.20+rd.30+rd.40+rd.50+rd.60
Rd.70 = rd.80+rd.90+rd.100+rd.110
Col.(9+10)=col.(3+4)+col.5-col.7+-col.8 

Tabelul 5 Investiţii financiare în străinătate şi participarea nerezidenţilor in capitalul social

Indicatori Cod rd./cod ţară Sold la începutul perioadei de gestiune Intrări/majorări Ieşiri/diminuări Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1 2 3 4 5 6
Investiţii financiare 010
Cote de participaţie şi acţiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităţilor nerezidente, inclusiv pe ţări: 020
Romania          
-          
-          
Cote de participaţie şi acţiuni de peste 10% în capitalul social al entităţilor nerezidente, inclusiv pe ţări: 030
-          
-          
-          
Capital social 040
Cota de participaţie şi acţiuni de pînă la 10% inclusiv, inclusiv pe ţări:Estonia 050
-          
-          
-          
Cote de participaţie şi acţiuni de peste 10%, inclusiv pe ţări: 060
-          
-          
-          

Rd.010=rd.020+rd.030
Rd.040=rd.050+rd.060
Col.6=col.3+col.4-col.5

Tabelul 6 Venituri şi cheltuieli aferente tranyacţiilor cu nerezidenţii

Indicatori Cod rd./ cod ţară Perioada de gestiune
Precedentă Curentă
1 2 3 4
Venituri - total 010
Venituri aferente bunurilor procurate şi vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe ţări: 020
-      
Venituri din dobînzi aferente activităţii operaţionale şi altor activităţi, inclusiv pe ţări: 030
Romania      
Venituri din dividende şi participaţii în alte entităţi, inclusiv pe ţări: 040
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripţie expirat, inclusiv pe ţări: 050
-      
Alte venituri, inclusiv pe ţări: 060
Romania      
Cehia      
USA      
UK      
Italia      
Estonia      
Cheltuieli - total 070
Cheltuieli aferente bunurilor procurate şi vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe ţări: 080
       
-      
Cheltuieli privind dobînzile, inclusiv pe ţări: 090
-      
Cheltuieli şi provizioane aferente creanţelor comerciale şi altor creanţe compromise, inclusiv pe ţări: 100
-      
-      
Alte cheltuieli, inclusiv pe ţări: 110
Estonia      
Romania      
USA      

Rd.010=rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060
Rd.070=rd.080+rd.090+rd.100+rd.110

Tabelul 7 Bunuri ale nerezidenţilor  inregistrate în conturi extrabilanţiere

Indicatori Cod rd./cod ţară Sold la începutul perioadei de gestiune Intrări/diminuări Ieşiri/micşorări Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1 2 3 4 5 6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe ţări 010
-          
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe ţări 020
-          
Bunuri obţinute din materialele prelucrate, inclusiv pe ţări 030
-          

Col.6=col.3+col.4-col.5

  Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entităţii*   Director General              ANDROS BORIS ION                          ____________________                                                        *Conform ar.36 din legea contabilităţii

 

 

Prezentul Raport de verificare este generat in concordanta cu legislatia in vigoare, inclusiv legea privind birourile istoriilor de credit. Accesul la datele continute in acest raport este limitat, conform prevederilor legale. 

Raportul poate contine date sensibile si nu poate fi accesat fara un temei justificat, care s-ar baza pe consimtamintul agentului economic, pe iminenta sau existenta unei relatii contractuale. 

Raspunderea limitata: Rapoartele INFODEBIT au caracter informativ și NU constituie un sfat, recomandare, oferta sau o invitatie de a cumpara sau nu a cumpara, de a subscrie sau nu - produse și/sau servicii, și nici nu pot sta la baza incheierii sau incetarii unui contract/act juridic sau a unui angajament de orice natura si nici nu reprezinta o garanție privind minimizarea sau eliminarea anumitor riscuri asociate activitatii utilizatorului sau tertului justificat.

Utilizarea informatiilor din rapoartele INFODEBIT se face exclusiv pe riscul și sub raspunderea utilizatorului. INFODEBIT și oricare dintre angajații sai nu accepta nici o raspundere privind: pierderi de natură economica inclusiv dar nelimitativ, pierderea de venituri, de profituri, de contracte, de folosinta, de oportunitae, de afacere sau realizate in legatura cu utilizarea www.infodebit.md și/sau https://bic.infodebit.md si/sau a rapoartelor oferite. In cazul necesitatii corectarii unor date, urmeaza sa ne sesizati pentru verificarea si, dupa caz, ajustarea lor.

Informații suplimentare de spre INFODEBIT, despre produsle INFODEBIT, le gasiti accesind https://www.infodebit.md.

Antonina CEBAN,
Director,
Biroul Istoriilor de Credit "INFODEBIT CREDIT REPORT" SRL, IDNO 1017600009673

Adresa: mun. Chisinau, str. Hîncești 138/1, MD-2070, tel. +373 22 829 727, info@infodebit.md

 

                       Anexe la SNC
                                                       Prezentarea situatiilor financiare
                                                Aprobat de Ministeru Finantelo RM
SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada anului 2016
 

Entitatea SOCIETATE COMERCIALĂ TEST S.R.L.                                     
(Denumirea completa)                               

2147483647  
(Cod CUIIO)

100230089049
Cod IDNO
Activitatea principala Activități ale agenților de colectare aplăților     
Cod CAEM, rev.2
Activitati ale agentiilor de colectare a platilor si a birourilor de raportare a creditului C1071
Cod CAEM, editia 2005
Forma de proprietate                        PRIVATA 20
Cod CPF
Forma organizatorico-juridica             SRL
Cod CFOJ
Date de contact: Tel. 55-14-40  e-mail:  WEB_______________
  Unitatea de măsură: mii lei    

Numele şi coordonatele al contabilului-șef:  Dl (dna)  ANDROS BORIS ION    Tel. 55-14-40

 

Nota informtiva privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura Anexa 8

Indicatori Cod
rd
Perioada de gestiune
Precedentă Curentă
1 2 3 4
Venituri din vînzări 010

Ate venituri din activitatea operationala 020

Venituri din alte activități 030

Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) 040

Variația stocurilor 050

Costul vînzărilor 060

Cheltuieli privind stocurile 070

Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii 080

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 090

Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea activelor imobilizate 100

Alte cheltuieli 110

Cheltuieli din alte activități 120

Total cheltuieli  (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) 130

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) 140

Cheltuieli privind impozitul pe venit 150

Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) 160

Anexa Nr.1

Bilanțul
La 01 ianuarie 2017

Nr. cpt A C T I V Cod rd. Sold la
Începutul periodei de gestiune Sfîrșitul perioadei de gestiune
1 2 3 4 5
1 Active imobilizate      
Imobilizări necorporale 010 1969.00 1489.00
Imobilizări corporale in curs de  exacuție 020 1139.00 3261.00
Terenuri 030 1771.00 1771.00
Mijloace fixe 040 281683.00 261898.00
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiții financiare pe trâermen lung în părți neafiliate 070 1626.00 1417.00
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate 080 0.00 209.00
Investiții imobiliare 090 12000.00 12000.00
Creanțe pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)
130 300186.00 282044.00
2 Active circulante      
Materiale 140 91535.00 51689.00
Active biologice circulante 150
Obiecte de mică valoare și scurtă durată 160 1196.00 1175.00
Producția  în curs de execuție și produse 170 4076.00 4295.00
Marfuri 180 989.00 1241.00
Creante comerciale 190 17639.00 17750.00
Creante ale părților afiliate 200
Avansuri acordate curente 210 3311.00 3633.00
Creante ale bugetului 220 1912.00 2403.00
Creante ale personalului 230 328.00 248.00
Alte creanțe curente 240 8496.00 8069.00
Numerar  în casierie și la conturi curente 250 13891.00 21873.00
Alte elemente de numerar 260 1467.00 1683.00
Investitii financiare curente în părți neafiliate 270
Investitii financiare curente în părți afiliate 280
Alte active circulante 290 372.00 443.00
Total active circulante
 (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)
300 145213.00 114502.00
Total active 
(rd.130 + rd.300)
310 445399.00 396546.00
Nr cpt P A S I V  Cod rd. Sold la
Inceputul pedioadei de gestiune Sfîrşitul perioadei de gestiune
1 2 3 4 5
3 Capital propriu      
Capital social şi suplimentar 320 37450.00 37450.00
Rezerve 330 216475.00 217979.00
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 0.00 -371.00
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 350 2089.00 -8905.00
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 0.00 16603.00
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370
Alte elemente de capital propriu 380 2001.00 10905.00
Total capital propriu
(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)
390 258015.00 273662.00
4 Datorii pe termen lung      
Credite bancare pe termen lung 400 81754.00 37001.00
Imprumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430 5697.00 5718.00
Total datorii pe termen lung
(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)
440 87451.00 42718.00
5. Datorii curente      
Credite bancare pe termen scurt 450 20284.00 26560.00
Imprumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470 61558.00 28915.00
Datorii faţă de părţile afiliate 480
Avansuri primite curente 490 4274.00 2806.00
Datorii faţă de personal 500 7826.00 10428.00
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510 2309.00 2863.00
Datorii faţă de buget 520 231.00 5131.00
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540 2851.00 2933.00
Finantari şi încasări cu destinaţie specială curente 550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570 600.00 531.00
Total datorii curente
(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +  rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)
580 99934.00 80166.00
Total pasive
(rd.390 + rd.440 + rd.580)
590 445399.00 396546.00

Anexa nr.2

SITUATIA DE PROFIT ŞI PIERDERE
de la 01 ianuarie pina la 31 decembrie 2016

Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune
Precedentă Curentă
1 2 3 4
Venituri din vînzări 010 659856.00 654248.00
Costul vînzărilor 020 559130.00 536331.00
Profit brut (pierdere brută)  (rd.010 – rd.020) 030 100726.00 117917.00
Alte venituri din activitatea operațională 040 29075.00 45494.00
Cheltuieli de distribuire 050 70250.00 70350.00
Cheltuieli administrative 060 41017.00 44873.00
Alte cheltuieli din activitatea operațională 070 14023.00 28169.00
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pier-dere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) 080 4511.00 20019.00
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) 090 -2260.00 331.00
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) 100 2251.00 20350.00
Cheltuieli privind impozitul pe venit 110 0.00 3747.00
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune(rd.100 – rd.110) 120 2251.00 16603.00

Anexa nr.3

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

Indicatori Cod    rd.           Sold la începutul perioadei de gestiune Majorări Diminuări Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1 2 3 4 5 6
Capital social şi suplimentar          
Capital social 010 37450.00 0.00 0.00 37450.00
Capital suplimentar 020
Capital nevărsat 030
Capital neînregistrat 040
Capital retras 050
Total capital social şi suplimentar(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) 060 37450.00 0.00 0.00 37450.00
Rezerve          
Capital de rezervă 070 5618.00 0.00 0.00 5618.00
Rezerve statutare 080 195466.00 0.00 0.00 195466.00
Alte rezerve 090 15392.00 1504.00 0.00 16895.00
Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 216475.00 1504.00 0.00 217979.00
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)          
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 110 0.00 8.00 379.00 -371.00
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 120 2089.00 0.00 10993.00 -8905.00
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 130 0.00 16603.00 0.00 16603.00
Profit utilizat al perioadei de gestiune 140
Rezultatul din tranziţia la noile reglementări contabile 150
Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) 160 2089.00 16611.00 11372.00 7327.00
Alte elemente de capital propriu, din care 170 2001.00 8905.00 0.00 10905.00
Diferenţe din reevaluare 171 2001.00 8905.00 0.00 10905.00
Subvenţii entităţilor cu proprietate publică 172
Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) 180 258015.00 27019.00 11372.00 273662.00

Anexa nr.4

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie
2016

Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune
Precedentă Curentă
1 2 3 4
Fluxuri de numerar din activitatea operaţională      
Încasări din vînzări 010 732567.00 727238.00
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate 020 522869.00 483638.00
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală 030 144155.00 159599.00
Dobînzi plătite 040 6298.00 4825.00
Plata impozitului pe venit 050 5003.00 1500.00
Alte încasări 060 4204.00 5179.00
Alte plăţi 070 22223.00 14247.00
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 ) 080 36223.00 68608.00
Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii      
Încasări din vînzarea activelor imobilizate 090 4792.00 1473.00
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate 100 41214.00 23780.00
Dobînzi încasate 110 455.00 633.00
Dividende încasate 120 1.00 0.00
Alte încasări (plăţi) 130 0.00 1.00
Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) 140 -35966.00 -21674.00
Fluxuri de numerar din activitatea financiară      
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi 150 50570.00 13343.00
Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor 160 50162.00 51237.00
Devidende plătite 170 574.00 435.00
Încasări din operaţiuni de capital 180
Alte  încasări (plăţi) 190
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190) 200 -166.00 -38329.00
Fluxul net de numerar total
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)
210 91.00 8605.00
Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220 -6324.00 -407.00
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune 230 21590.00 15358.00
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) 240 15358.00 23556.00

 

Anexa nr.6 Date generale

1. Certificat de înregistrare a entităţii, eliberat de Camera Înregistrări de Stat.
         Număr de înregistrare 100230089049. Data înregistrării ________ Seria MD Număr _______
2. 
Capital social înregistrat la Camera Înregistrări de Stat : 
         data ___________, suma ______ lei, inclusiv:
         1) cota statului _________________________ lei,
         2) cota deţinătorilor a cel puţin 20%_________ lei.
         Modificări ulterioare : 
         a) "___" ________ _____, suma lei, inclusiv cota statului ____________lei.
         b) "___" ____________,  suma__________________lei, inclusiv cota statului _________lei.
3. Entităţile, activitatea cărora necesită licenţă, indică : 
        Licenţa în vigoare:
        1) Număr _____________, data eliberarii ________________________________
        Termen de valabilitate_______________________________________________
        Tipul de activitate___________________________________________________
        Organul care a eliberat licenta_____________________________________________
        2) Numar_____________, data eliberarii________________________________
        Termen de valabilitate_______________________________________________
        Tipul de activitate__________________________________________________
        Organul care a eliberat licenta_____________________________________________
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune persoane inclusiv pe categorii : 
        1) Personal administrativ  persoane,
        2) muncitori  persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2016 1632 persoane.
6. Remunerarea personalului entităţii în perioada de gestiune lei
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de co nducere şi supraveghere şi alte angajamente apărute
sau asumate în legătura cu pensiile membrilor actuali sau ale foştilor membri ai acestor organe pe categorii 
_________________lei.
8. Avansurile şi creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _______________lei, inclusiv
rambursate_____________ lei.
9. Valoare activelor imobilizate şi circulante, înregistrate în calitate de gaj
        1) Valoarea de gaj_____________lei,
        2) Valoarea contabila___________lei.
10. Numărul acţiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____________________unităţi.
11. Profit net(pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acţiune ordinară :
       1) profit_________________lei_____bani
       2) pierdere______________lei_____bani.
12. Dividende calculate pentru o acţiune ordinară pentru perioada de gestiune:
       1) plătite___________________________lei__________bani,
       2) planificate pentru plată______________lei __________bani.
13. Valuta străină disponibilă, recalculată în moneda naţională a Republicii Moldova - total ,
inclusiv(lei, denumirea şi codul valutei):
      1)_______________
      2)_______________
      3)_______________
14. Numerar legat - total ____________________lei____________________________
În rîndurile în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracţie se reflectă:
 a) la numărător - valoare de gaj
 b) la numitor - valoarea contabilă.

Anexa nr.9

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relaţiile cu nerezidenţii Tabelul1 Creanţe, investiţii financiare şi datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenţi

Indicatori Cod rd.,/cod ţară Sold la începutul perioadei de gestiune Modificări in perioada de gestiune Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
Intrări/majorări Ieşiri/Diminuări Diferenţe de curs valutar
1 2 3 4 5 6 7
Creanţe şi investiţii financiare pe termen lung – total 010
Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări: 020

-            
-            
Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 030

-            
-            
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări: 040

-            
             
-            
Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări: 050

-            
-            
Datorii pe termen lung – total 060

Datorii comerciale, inclusiv pe ţări: 070

-            
             
-            
Avansuri primite, inclusiv pe ţări: 080

-            
-            
Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări: 090

-            
-            
-            
Alte datorii, inclusiv pe ţări: 100

Estonia            
-            
-            

Rd. 010 = rd.020+rd.030+rd040+rd050
Rd. 060 = rd.070+rd.080+rd.090+rd.100

Col.7 = col.3+col.4+col.5 ± col6

Tabelul 2 Creanţe, investiţii financiare şi datorii pe termen lung aferente nerezidenţilor, cu excepţia fondatorilor

Indicatori Cod rd./Cod ţară Sold la în ceputul perioadei de gestiune Modificări în perioada de gestiune Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
Intrări/Majorări Ieşiri/diminuări Diferenţe de curs  valutar
1 2 3 4 5 6 7
Creanţe şi investiţii financiare pe termen lung – total 010
Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări: 020

             
             
Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 030
             
-            
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări: 040
             
-            
-            
Depozite, inclusiv pe ţări: 050
-            
-            
Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări: 060
-            
-            
-            
Datorii pe termen lung – total 070
Datorii comerciale, inclusiv pe ţări: 080
-            
-            
-            
Avansuri primite, inclusiv pe ţări: 090
-            
-            
Credite  bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări: 100
-            
-            
Alte datorii, inclusiv pe ţări: 110
-            
-            

Rd.010=rd.20+rd.30+rd.40+rd.50+rd.60
Rd.70=rd.80+rd.90+rd.100+rd.110
Col.7=col.3+col.4+col.5+-col.6

Tabelul 3 Creanţe, investiţii financiare şi datorii curente aferente fondatorilor nerezidenţi

Indicatori Cod rd./cod ţară Sold la inceputul perioadei de gestiune Modificări in perioada de gestiune Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an Termenul expirat mai mult de un an Intrări/Majorări Ieşiri/Diminuări Diferenţe de curs valutar La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an Termenul expirat mai mult de un an
Total Transferări din active şi datorii pe termen lung in active şi datorii curente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Creanţe şi investiţii financiare curente – total 010
Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări:Estonia 020
-                  
Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 030
-                  
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar,  inclusiv pe ţări: 040
-                  
Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări: 050
-                  
Datorii curente – total 060
Datorii comerciale, inclusiv pe ţări:Estonia 070
-                  
Avansuri primite, inclusiv pe ţări: 080
-                  
Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări: 090
-                  
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe ţări:Estonia 100
Estonia                  
Alte datorii, inclusiv pe ţări: 110
-                  

Rd.010 = rd.020+rd.030+rd.040+rd.050
Rd.060=rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110
Col.(9+10)=col.(3+4)+col.5-col.7+-col.8

Tabelul 4   Creanţe, investiţii financiare ţi datorii curente aferente nerezidenţilor, cu excepţia fondatorilor

Indicatori Cod rd./cod ţară Sold la începutul perioadei de gestiune Modificări în perioada de gestiune Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
La care termenul de plată nu a sosit sau a expirat pînă la un an Termenul expirat mai mult de un an Intrări/Majorări Ieşiri/Diminuări Diferenţa de curs valutar La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an Termenul expirat mai mult de un an
Total Transferări din active şi datorii pe termen lung in active şi datorii curente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Creanţe şi investiţii financiare curente – total 010 6533 0 84597 0 85002 -58 6071 1
Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări:Romania 020 0 0 0 0 0 0 0 0
UnitedKingdom                  
Italia                  
Avansuri  acordate, inclusiv pe ţări: 030 0 0 64 0 64 1 0 0
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări: 040
Depozite, inclusiv pe ţări: 050
Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări: 060
Datorii curente – total 070 2703 0 47295 0 49066 221 1150 2
Datorii comerciale, inclusiv pe ţări:Estonia 080 0 0 74 0 74 0 0 0
USA                  
Romania                  
Bulgaria                  
Avansuri primite, inclusiv pe ţări:Irlanda 090 1 0 0 0 0 0 0 1
-                  
Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări: 100
-                  
Alte datorii, inclusiv pe ţări: 110
-                  

 Rd.10 = rd.20+rd.30+rd.40+rd.50+rd.60
Rd.70 = rd.80+rd.90+rd.100+rd.110
Col.(9+10)=col.(3+4)+col.5-col.7+-col.8 

Tabelul 5 Investiţii financiare în străinătate şi participarea nerezidenţilor in capitalul social

Indicatori Cod rd./cod ţară Sold la începutul perioadei de gestiune Intrări/majorări Ieşiri/diminuări Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1 2 3 4 5 6
Investiţii financiare 010
Cote de participaţie şi acţiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităţilor nerezidente, inclusiv pe ţări: 020
Romania          
-          
-          
Cote de participaţie şi acţiuni de peste 10% în capitalul social al entităţilor nerezidente, inclusiv pe ţări: 030
-          
-          
-          
Capital social 040
Cota de participaţie şi acţiuni de pînă la 10% inclusiv, inclusiv pe ţări:Estonia 050
-          
-          
-          
Cote de participaţie şi acţiuni de peste 10%, inclusiv pe ţări: 060
-          
-          
-          

Rd.010=rd.020+rd.030
Rd.040=rd.050+rd.060
Col.6=col.3+col.4-col.5

Tabelul 6 Venituri şi cheltuieli aferente tranyacţiilor cu nerezidenţii

Indicatori Cod rd./ cod ţară Perioada de gestiune
Precedentă Curentă
1 2 3 4
Venituri - total 010
Venituri aferente bunurilor procurate şi vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe ţări: 020
-      
Venituri din dobînzi aferente activităţii operaţionale şi altor activităţi, inclusiv pe ţări: 030
Romania      
Venituri din dividende şi participaţii în alte entităţi, inclusiv pe ţări: 040
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripţie expirat, inclusiv pe ţări: 050
-      
Alte venituri, inclusiv pe ţări: 060
Romania      
Cehia      
USA      
UK      
Italia      
Estonia      
Cheltuieli - total 070
Cheltuieli aferente bunurilor procurate şi vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe ţări: 080
       
-      
Cheltuieli privind dobînzile, inclusiv pe ţări: 090
-      
Cheltuieli şi provizioane aferente creanţelor comerciale şi altor creanţe compromise, inclusiv pe ţări: 100
-      
-      
Alte cheltuieli, inclusiv pe ţări: 110
Estonia      
Romania      
USA      

Rd.010=rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060
Rd.070=rd.080+rd.090+rd.100+rd.110

Tabelul 7 Bunuri ale nerezidenţilor  inregistrate în conturi extrabilanţiere

Indicatori Cod rd./cod ţară Sold la începutul perioadei de gestiune Intrări/diminuări Ieşiri/micşorări Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1 2 3 4 5 6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe ţări 010
-          
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe ţări 020
-          
Bunuri obţinute din materialele prelucrate, inclusiv pe ţări 030
-          

Col.6=col.3+col.4-col.5

  Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entităţii*   Director General              ANDROS BORIS ION                          ____________________                                                        *Conform ar.36 din legea contabilităţii

 

 

Prezentul Raport de verificare este generat in concordanta cu legislatia in vigoare, inclusiv legea privind birourile istoriilor de credit. Accesul la datele continute in acest raport este limitat, conform prevederilor legale. 

Raportul poate contine date sensibile si nu poate fi accesat fara un temei justificat, care s-ar baza pe consimtamintul agentului economic, pe iminenta sau existenta unei relatii contractuale. 

Raspunderea limitata: Rapoartele INFODEBIT au caracter informativ și NU constituie un sfat, recomandare, oferta sau o invitatie de a cumpara sau nu a cumpara, de a subscrie sau nu - produse și/sau servicii, și nici nu pot sta la baza incheierii sau incetarii unui contract/act juridic sau a unui angajament de orice natura si nici nu reprezinta o garanție privind minimizarea sau eliminarea anumitor riscuri asociate activitatii utilizatorului sau tertului justificat.

Utilizarea informatiilor din rapoartele INFODEBIT se face exclusiv pe riscul și sub raspunderea utilizatorului. INFODEBIT și oricare dintre angajații sai nu accepta nici o raspundere privind: pierderi de natură economica inclusiv dar nelimitativ, pierderea de venituri, de profituri, de contracte, de folosinta, de oportunitae, de afacere sau realizate in legatura cu utilizarea www.infodebit.md și/sau https://bic.infodebit.md si/sau a rapoartelor oferite. In cazul necesitatii corectarii unor date, urmeaza sa ne sesizati pentru verificarea si, dupa caz, ajustarea lor.

Informații suplimentare de spre INFODEBIT, despre produsle INFODEBIT, le gasiti accesind https://www.infodebit.md.

Antonina CEBAN,
Director,
Biroul Istoriilor de Credit "INFODEBIT CREDIT REPORT" SRL, IDNO 1017600009673

Adresa: mun. Chisinau, str. Hîncești 138/1, MD-2070, tel. +373 22 829 727, info@infodebit.md

 

                       Anexe la SNC
                                                       Prezentarea situatiilor financiare
                                                Aprobat de Ministeru Finantelo RM
SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada anului 2015
 

Entitatea SOCIETATE COMERCIALĂ TEST S.R.L.                                     
(Denumirea completa)                               

2147483647  
(Cod CUIIO)

100230089049
Cod IDNO
Activitatea principala Activități ale agenților de colectare aplăților     
Cod CAEM, rev.2
Activitati ale agentiilor de colectare a platilor si a birourilor de raportare a creditului C1071
Cod CAEM, editia 2005
Forma de proprietate                        PRIVATA 20
Cod CPF
Forma organizatorico-juridica             SRL
Cod CFOJ
Date de contact: Tel. 554337  e-mail:  WEB_______________
  Unitatea de măsură: mii lei    

Numele şi coordonatele al contabilului-șef:  Dl (dna)  COJOCARU VICTOR GHEORGHE    Tel. 554337

 

Nota informtiva privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura Anexa 8

Indicatori Cod
rd
Perioada de gestiune
Precedentă Curentă
1 2 3 4
Venituri din vînzări 010

Ate venituri din activitatea operationala 020

Venituri din alte activități 030

Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) 040

Variația stocurilor 050

Costul vînzărilor 060

Cheltuieli privind stocurile 070

Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii 080

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 090

Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea activelor imobilizate 100

Alte cheltuieli 110

Cheltuieli din alte activități 120

Total cheltuieli  (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) 130

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) 140

Cheltuieli privind impozitul pe venit 150

Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) 160

Anexa Nr.1

Bilanțul
La 01 ianuarie 2016

Nr. cpt A C T I V Cod rd. Sold la
Începutul periodei de gestiune Sfîrșitul perioadei de gestiune
1 2 3 4 5
1 Active imobilizate      
Imobilizări necorporale 010 2121.00 1969.00
Imobilizări corporale in curs de  exacuție 020 14815.00 1139.00
Terenuri 030 1916.00 1771.00
Mijloace fixe 040 232240.00 281683.00
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiții financiare pe trâermen lung în părți neafiliate 070 1632.00 1626.00
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate 080
Investiții imobiliare 090 12000.00 12000.00
Creanțe pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)
130 264724.00 300186.00
2 Active circulante      
Materiale 140 74723.00 91535.00
Active biologice circulante 150
Obiecte de mică valoare și scurtă durată 160 1168.00 1196.00
Producția  în curs de execuție și produse 170 2445.00 4076.00
Marfuri 180 882.00 989.00
Creante comerciale 190 14701.00 17639.00
Creante ale părților afiliate 200
Avansuri acordate curente 210 22272.00 3311.00
Creante ale bugetului 220 4732.00 1912.00
Creante ale personalului 230 186.00 328.00
Alte creanțe curente 240 8683.00 8496.00
Numerar  în casierie și la conturi curente 250 20315.00 13891.00
Alte elemente de numerar 260 1276.00 1467.00
Investitii financiare curente în părți neafiliate 270
Investitii financiare curente în părți afiliate 280
Alte active circulante 290 420.00 372.00
Total active circulante
 (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)
300 151800.00 145213.00
Total active 
(rd.130 + rd.300)
310 416525.00 445399.00
Nr cpt P A S I V  Cod rd. Sold la
Inceputul pedioadei de gestiune Sfîrşitul perioadei de gestiune
1 2 3 4 5
3 Capital propriu      
Capital social şi suplimentar 320 37450.00 37450.00
Rezerve 330 215857.00 216475.00
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 0.00 -163.00
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 350 1316.00 0.00
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 0.00 2251.00
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370
Alte elemente de capital propriu 380 2001.00 2001.00
Total capital propriu
(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)
390 256623.00 258015.00
4 Datorii pe termen lung      
Credite bancare pe termen lung 400 73240.00 81754.00
Imprumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430 5614.00 5697.00
Total datorii pe termen lung
(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)
440 78854.00 87451.00
5. Datorii curente      
Credite bancare pe termen scurt 450 20000.00 20284.00
Imprumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470 39188.00 61558.00
Datorii faţă de părţile afiliate 480
Avansuri primite curente 490 4714.00 4274.00
Datorii faţă de personal 500 8604.00 7826.00
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510 1958.00 2309.00
Datorii faţă de buget 520 1748.00 231.00
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540 2777.00 2851.00
Finantari şi încasări cu destinaţie specială curente 550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570 2059.00 600.00
Total datorii curente
(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +  rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)
580 81048.00 99934.00
Total pasive
(rd.390 + rd.440 + rd.580)
590 416525.00 445399.00

Anexa nr.2

SITUATIA DE PROFIT ŞI PIERDERE
de la 01 ianuarie pina la 31 decembrie 2015

Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune
Precedentă Curentă
1 2 3 4
Venituri din vînzări 010 619794.00 659856.00
Costul vînzărilor 020 526739.00 559130.00
Profit brut (pierdere brută)  (rd.010 – rd.020) 030 93055.00 100726.00
Alte venituri din activitatea operațională 040 28498.00 29075.00
Cheltuieli de distribuire 050 59792.00 70250.00
Cheltuieli administrative 060 41313.00 41017.00
Alte cheltuieli din activitatea operațională 070 15126.00 14023.00
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pier-dere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) 080 5322.00 4511.00
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) 090 -2259.00 -2260.00
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) 100 3063.00 2251.00
Cheltuieli privind impozitul pe venit 110 1680.00 0.00
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune(rd.100 – rd.110) 120 1384.00 2251.00

Anexa nr.3

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2015

Indicatori Cod    rd.           Sold la începutul perioadei de gestiune Majorări Diminuări Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1 2 3 4 5 6
Capital social şi suplimentar          
Capital social 010 37450.00 0.00 0.00 37450.00
Capital suplimentar 020
Capital nevărsat 030
Capital neînregistrat 040
Capital retras 050
Total capital social şi suplimentar(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) 060 37450.00 0.00 0.00 37450.00
Rezerve          
Capital de rezervă 070 5618.00 0.00 0.00 5618.00
Rezerve statutare 080 195466.00 0.00 0.00 195466.00
Alte rezerve 090 14773.00 618.00 0.00 15392.00
Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 215857.00 618.00 0.00 216475.00
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)          
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 110 0.00 0.00 163.00 -163.00
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 120 1316.00 0.00 1316.00 0.00
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 130 0.00 2251.00 0.00 2251.00
Profit utilizat al perioadei de gestiune 140
Rezultatul din tranziţia la noile reglementări contabile 150
Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) 160 1316.00 2251.00 1478.00 2089.00
Alte elemente de capital propriu, din care 170 2001.00 0.00 0.00 2001.00
Diferenţe din reevaluare 171 2001.00 0.00 0.00 2001.00
Subvenţii entităţilor cu proprietate publică 172
Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) 180 256623.00 2870.00 1478.00 258015.00

Anexa nr.4

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie
2015

Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune
Precedentă Curentă
1 2 3 4
Fluxuri de numerar din activitatea operaţională      
Încasări din vînzări 010 617780.00 732567.00
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate 020 488146.00 522869.00
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală 030 146101.00 144155.00
Dobînzi plătite 040 3420.00 6298.00
Plata impozitului pe venit 050 1549.00 5003.00
Alte încasări 060 81135.00 4204.00
Alte plăţi 070 33419.00 22223.00
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 ) 080 26280.00 36223.00
Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii      
Încasări din vînzarea activelor imobilizate 090 177.00 4792.00
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate 100 65131.00 41214.00
Dobînzi încasate 110 0.00 455.00
Dividende încasate 120 0.00 1.00
Alte încasări (plăţi) 130
Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) 140 -64954.00 -35966.00
Fluxuri de numerar din activitatea financiară      
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi 150 50546.00 50570.00
Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor 160 3138.00 50162.00
Devidende plătite 170 155.00 574.00
Încasări din operaţiuni de capital 180
Alte  încasări (plăţi) 190 -2.00 0.00
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190) 200 47251.00 -166.00
Fluxul net de numerar total
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)
210 8577.00 91.00
Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220 855.00 -6324.00
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune 230 12158.00 21590.00
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) 240 21590.00 15358.00

 

Anexa nr.6 Date generale

1. Certificat de înregistrare a entităţii, eliberat de Camera Înregistrări de Stat.
         Număr de înregistrare 100230089049. Data înregistrării ________ Seria MD Număr _______
2. 
Capital social înregistrat la Camera Înregistrări de Stat : 
         data ___________, suma ______ lei, inclusiv:
         1) cota statului _________________________ lei,
         2) cota deţinătorilor a cel puţin 20%_________ lei.
         Modificări ulterioare : 
         a) "___" ________ _____, suma lei, inclusiv cota statului ____________lei.
         b) "___" ____________,  suma__________________lei, inclusiv cota statului _________lei.
3. Entităţile, activitatea cărora necesită licenţă, indică : 
        Licenţa în vigoare:
        1) Număr _____________, data eliberarii ________________________________
        Termen de valabilitate_______________________________________________
        Tipul de activitate___________________________________________________
        Organul care a eliberat licenta_____________________________________________
        2) Numar_____________, data eliberarii________________________________
        Termen de valabilitate_______________________________________________
        Tipul de activitate__________________________________________________
        Organul care a eliberat licenta_____________________________________________
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune persoane inclusiv pe categorii : 
        1) Personal administrativ  persoane,
        2) muncitori  persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2015 1748 persoane.
6. Remunerarea personalului entităţii în perioada de gestiune lei
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de co nducere şi supraveghere şi alte angajamente apărute
sau asumate în legătura cu pensiile membrilor actuali sau ale foştilor membri ai acestor organe pe categorii 
_________________lei.
8. Avansurile şi creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _______________lei, inclusiv
rambursate_____________ lei.
9. Valoare activelor imobilizate şi circulante, înregistrate în calitate de gaj
        1) Valoarea de gaj_____________lei,
        2) Valoarea contabila___________lei.
10. Numărul acţiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____________________unităţi.
11. Profit net(pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acţiune ordinară :
       1) profit_________________lei_____bani
       2) pierdere______________lei_____bani.
12. Dividende calculate pentru o acţiune ordinară pentru perioada de gestiune:
       1) plătite___________________________lei__________bani,
       2) planificate pentru plată______________lei __________bani.
13. Valuta străină disponibilă, recalculată în moneda naţională a Republicii Moldova - total ,
inclusiv(lei, denumirea şi codul valutei):
      1)_______________
      2)_______________
      3)_______________
14. Numerar legat - total ____________________lei____________________________
În rîndurile în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracţie se reflectă:
 a) la numărător - valoare de gaj
 b) la numitor - valoarea contabilă.

Anexa nr.9

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relaţiile cu nerezidenţii Tabelul1 Creanţe, investiţii financiare şi datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenţi

Indicatori Cod rd.,/cod ţară Sold la începutul perioadei de gestiune Modificări in perioada de gestiune Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
Intrări/majorări Ieşiri/Diminuări Diferenţe de curs valutar
1 2 3 4 5 6 7
Creanţe şi investiţii financiare pe termen lung – total 010
Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări: 020

-            
-            
Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 030

-            
-            
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări: 040

-            
             
-            
Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări: 050

-            
-            
Datorii pe termen lung – total 060

Datorii comerciale, inclusiv pe ţări: 070

-            
             
-            
Avansuri primite, inclusiv pe ţări: 080

-            
-            
Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări: 090

-            
-            
-            
Alte datorii, inclusiv pe ţări: 100

Estonia            
-            
-            

Rd. 010 = rd.020+rd.030+rd040+rd050
Rd. 060 = rd.070+rd.080+rd.090+rd.100

Col.7 = col.3+col.4+col.5 ± col6

Tabelul 2 Creanţe, investiţii financiare şi datorii pe termen lung aferente nerezidenţilor, cu excepţia fondatorilor

Indicatori Cod rd./Cod ţară Sold la în ceputul perioadei de gestiune Modificări în perioada de gestiune Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
Intrări/Majorări Ieşiri/diminuări Diferenţe de curs  valutar
1 2 3 4 5 6 7
Creanţe şi investiţii financiare pe termen lung – total 010
Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări: 020

             
             
Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 030
             
-            
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări: 040
             
-            
-            
Depozite, inclusiv pe ţări: 050
-            
-            
Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări: 060
-            
-            
-            
Datorii pe termen lung – total 070
Datorii comerciale, inclusiv pe ţări: 080
-            
-            
-            
Avansuri primite, inclusiv pe ţări: 090
-            
-            
Credite  bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări: 100
-            
-            
Alte datorii, inclusiv pe ţări: 110
-            
-            

Rd.010=rd.20+rd.30+rd.40+rd.50+rd.60
Rd.70=rd.80+rd.90+rd.100+rd.110
Col.7=col.3+col.4+col.5+-col.6

Tabelul 3 Creanţe, investiţii financiare şi datorii curente aferente fondatorilor nerezidenţi

Indicatori Cod rd./cod ţară Sold la inceputul perioadei de gestiune Modificări in perioada de gestiune Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an Termenul expirat mai mult de un an Intrări/Majorări Ieşiri/Diminuări Diferenţe de curs valutar La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an Termenul expirat mai mult de un an
Total Transferări din active şi datorii pe termen lung in active şi datorii curente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Creanţe şi investiţii financiare curente – total 010
Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări:Estonia 020
-                  
Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 030
-                  
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar,  inclusiv pe ţări: 040
-                  
Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări: 050
-                  
Datorii curente – total 060
Datorii comerciale, inclusiv pe ţări:Estonia 070
-                  
Avansuri primite, inclusiv pe ţări: 080
-                  
Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări: 090
-                  
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe ţări:Estonia 100
Estonia                  
Alte datorii, inclusiv pe ţări: 110
-                  

Rd.010 = rd.020+rd.030+rd.040+rd.050
Rd.060=rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110
Col.(9+10)=col.(3+4)+col.5-col.7+-col.8

Tabelul 4   Creanţe, investiţii financiare ţi datorii curente aferente nerezidenţilor, cu excepţia fondatorilor

Indicatori Cod rd./cod ţară Sold la începutul perioadei de gestiune Modificări în perioada de gestiune Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
La care termenul de plată nu a sosit sau a expirat pînă la un an Termenul expirat mai mult de un an Intrări/Majorări Ieşiri/Diminuări Diferenţa de curs valutar La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an Termenul expirat mai mult de un an
Total Transferări din active şi datorii pe termen lung in active şi datorii curente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Creanţe şi investiţii financiare curente – total 010 23248 0 69755 0 88126 1656 6533 0
Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări:Romania 020 0 0 137 0 137 0 0 0
UnitedKingdom                  
Italia                  
Avansuri  acordate, inclusiv pe ţări: 030 0 0 0 0 5 5 0 0
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări: 040
Depozite, inclusiv pe ţări: 050
Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări: 060
Datorii curente – total 070 3503 0 70752 0 72428 876 2703 0
Datorii comerciale, inclusiv pe ţări:Estonia 080 50 0 867 0 911 15 22 0
USA                  
Romania                  
Bulgaria                  
Avansuri primite, inclusiv pe ţări:Irlanda 090 0 0 185 0 185 0 0 0
-                  
Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări: 100
-                  
Alte datorii, inclusiv pe ţări: 110
-                  

 Rd.10 = rd.20+rd.30+rd.40+rd.50+rd.60
Rd.70 = rd.80+rd.90+rd.100+rd.110
Col.(9+10)=col.(3+4)+col.5-col.7+-col.8 

Tabelul 5 Investiţii financiare în străinătate şi participarea nerezidenţilor in capitalul social

Indicatori Cod rd./cod ţară Sold la începutul perioadei de gestiune Intrări/majorări Ieşiri/diminuări Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1 2 3 4 5 6
Investiţii financiare 010
Cote de participaţie şi acţiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităţilor nerezidente, inclusiv pe ţări: 020
Romania          
-          
-          
Cote de participaţie şi acţiuni de peste 10% în capitalul social al entităţilor nerezidente, inclusiv pe ţări: 030
-          
-          
-          
Capital social 040
Cota de participaţie şi acţiuni de pînă la 10% inclusiv, inclusiv pe ţări:Estonia 050
-          
-          
-          
Cote de participaţie şi acţiuni de peste 10%, inclusiv pe ţări: 060
-          
-          
-          

Rd.010=rd.020+rd.030
Rd.040=rd.050+rd.060
Col.6=col.3+col.4-col.5

Tabelul 6 Venituri şi cheltuieli aferente tranyacţiilor cu nerezidenţii

Indicatori Cod rd./ cod ţară Perioada de gestiune
Precedentă Curentă
1 2 3 4
Venituri - total 010
Venituri aferente bunurilor procurate şi vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe ţări: 020
-      
Venituri din dobînzi aferente activităţii operaţionale şi altor activităţi, inclusiv pe ţări: 030
Romania      
Venituri din dividende şi participaţii în alte entităţi, inclusiv pe ţări: 040
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripţie expirat, inclusiv pe ţări: 050
-      
Alte venituri, inclusiv pe ţări: 060
Romania      
Cehia      
USA      
UK      
Italia      
Estonia      
Cheltuieli - total 070
Cheltuieli aferente bunurilor procurate şi vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe ţări: 080
       
-      
Cheltuieli privind dobînzile, inclusiv pe ţări: 090
-      
Cheltuieli şi provizioane aferente creanţelor comerciale şi altor creanţe compromise, inclusiv pe ţări: 100
-      
-      
Alte cheltuieli, inclusiv pe ţări: 110
Estonia      
Romania      
USA      

Rd.010=rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060
Rd.070=rd.080+rd.090+rd.100+rd.110

Tabelul 7 Bunuri ale nerezidenţilor  inregistrate în conturi extrabilanţiere

Indicatori Cod rd./cod ţară Sold la începutul perioadei de gestiune Intrări/diminuări Ieşiri/micşorări Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1 2 3 4 5 6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe ţări 010
-          
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe ţări 020
-          
Bunuri obţinute din materialele prelucrate, inclusiv pe ţări 030
-          

Col.6=col.3+col.4-col.5

  Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entităţii*   Director General              COJOCARU VICTOR GHEORGHE                          ____________________                                                        *Conform ar.36 din legea contabilităţii

 

 

Prezentul Raport de verificare este generat in concordanta cu legislatia in vigoare, inclusiv legea privind birourile istoriilor de credit. Accesul la datele continute in acest raport este limitat, conform prevederilor legale. 

Raportul poate contine date sensibile si nu poate fi accesat fara un temei justificat, care s-ar baza pe consimtamintul agentului economic, pe iminenta sau existenta unei relatii contractuale. 

Raspunderea limitata: Rapoartele INFODEBIT au caracter informativ și NU constituie un sfat, recomandare, oferta sau o invitatie de a cumpara sau nu a cumpara, de a subscrie sau nu - produse și/sau servicii, și nici nu pot sta la baza incheierii sau incetarii unui contract/act juridic sau a unui angajament de orice natura si nici nu reprezinta o garanție privind minimizarea sau eliminarea anumitor riscuri asociate activitatii utilizatorului sau tertului justificat.

Utilizarea informatiilor din rapoartele INFODEBIT se face exclusiv pe riscul și sub raspunderea utilizatorului. INFODEBIT și oricare dintre angajații sai nu accepta nici o raspundere privind: pierderi de natură economica inclusiv dar nelimitativ, pierderea de venituri, de profituri, de contracte, de folosinta, de oportunitae, de afacere sau realizate in legatura cu utilizarea www.infodebit.md și/sau https://bic.infodebit.md si/sau a rapoartelor oferite. In cazul necesitatii corectarii unor date, urmeaza sa ne sesizati pentru verificarea si, dupa caz, ajustarea lor.

Informații suplimentare de spre INFODEBIT, despre produsle INFODEBIT, le gasiti accesind https://www.infodebit.md.

Antonina CEBAN,
Director,
Biroul Istoriilor de Credit "INFODEBIT CREDIT REPORT" SRL, IDNO 1017600009673

Adresa: mun. Chisinau, str. Hîncești 138/1, MD-2070, tel. +373 22 829 727, info@infodebit.md