Raport financiar SOCIETATEA PE ACŢIUNI DEPOZITARUL NAŢIONAL DE VALORI MOBILIARE AL MOLDOVEI

Informatia despre entitate

Raport financiar SOCIETATEA PE ACŢIUNI DEPOZITARUL NAŢIONAL DE VALORI MOBILIARE AL MOLDOVEI

Forma: Societate pe acţiuni de tip închis
INDO / Cod: 1003600012333
Area de activitate: Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
Adresa juridică: mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cibotari Maria, 16

Total Venituri (RULAJ) mii lei

Total Venituri (RULAJ) mii lei Profit net mii lei
2015 600 -248
2016 1.091 266
2017 452 -361
2018 4.155 2.803
Raport financiar,
pret 950 MDL
2015-2018
VERSIUNEA
DEMO 2015-2018