Expertul economic Viorel Gîrbu pentru Infodebit: Impactul economic negativ al crizei epidemiologice poate crește semnificativ în lunile următoare

Actuala criză epidemiologică din țară prezintă multiple riscuri pentru economia națională – magnitudinea cărora nu poate fi cunoscută cu exactitate la moment. Activitatea economică pe durata anului, văzută ca mărime a produsului intern brut creat la nivelul unui trimestru diferă – primul trimestru al anului fiind intervalul de timp în care tradițional, pentru țara noastră, contribuția la formarea valorii adăugate pe durata întregului an este cea mai mică. Impactul real a crizei epidemiologice va fi dictat de modul în care se va reuși gestionarea situației din economia națională pe durata trimestrului II și, în special, în trimestrul III al anului.

Făcând referință la datele anului trecut, în mediu pe durata unei luni, PIB-ul în serie brută a fost cu 21% mai mare în trimestrul II al anului, față de trimestrul I și, respectiv cu 56% mai mare în trimestrul III al anului, față de valorile trimestrului I al anului. În scopul neadmiterii declanșarea unei crize economice și sociale de proporții, este imperativ necesar eliminarea oricăror restricții în activitatea economică într-o perioadă cât mai scurtă de timp.

Sectoarele economice care, de departe, pot fi cele mai afectate de restricțiile economice impuse în contextul crizei epidemiologice sunt sectoarele agricol și cel al construcțiilor. Pe durata anilor 2015-2017 contribuția sectorului agricol la formarea valorii adăugate pe durata trimestrului II și III a anului a crescut în mediu de 2 ori și respectiv de peste 4 ori față de situația din trimestrul I al anului, iar pentru sectorul construcțiilor creșterea contribuției la formarea valorii adăugate a fost în trimestrele II și III ale anului de 1,7 și respectiv 1,3 ori mai mare față de datele trimestrului I al anului.

Probabilitatea apariției unor probleme importante de ordin social, în eventualitatea unor evoluții nefaste în sectoarele vizate, este destul de mare. Deși ponderea în PIB-ul la nivel național a sectoarelor menționate nu este una copleșitoare, totuși ponderea populației ocupate în sectorul agricol și al construcțiilor este importantă, fiind de ordinul a 28%. Regiunile rurale sunt cele mai afectate din această perspectivă, deoarece aproximativ fiecare a doua persoană (44% din total) este ocupată în sectorul agricol sau cel al construcțiilor.

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit Infodebit.