Expertul economic Viorel Gîrbu pentru INFODEBIT: Peste 2 miliarde de lei din depozitele din sectorul bancar au emigrat în valută străină în luna martie curent

Volumul depozitelor în sistemul bancar al țării a înregistrat o creștere de 0,8% în luna martie a anului curent. La finele trimestrului I al anului mărimea acestui indicator a atins valoarea de peste 70 miliarde lei. Din volumul total al depozitelor, aproximativ 45% sunt reprezentate de depozitele în valută străină. Volumul depozitelor în valută străină a crescut semnificativ pe durata lunii a treia a anului, cu aproximativ 9% față de cât a fost cu o lună în urmă. Această schimbare nu poate fi explicată prin creșterea gradului de economisire din economia națională, ci, reprezintă o consecință a schimbării preferințelor deponenților. Astfel, creșterea volumului depozitelor în valută străină a fost secundată în luna martie curent printr-o reducere semnificativă, cu peste 2 mld. Lei a volumului depozitelor în moneda națională. Mișcarea în cauză a fost determinată de schimbarea structurii pe valute a depozitelor persoanelor juridice din cadrul sectorul bancar al țării. Mărimea depozitelor persoanelor juridice în valută străină în luna martie a crescut cu 1,9 mld. Lei și concomitent au scăzut depozitele în lei a persoanelor juridice, cu aceiași sumă.

Structura totală a depozitelor în cadrul sistemului bancar este distribuită în proporție de aproximativ 45% în favoarea depozitelor la termen cu dobândă, cea de a doua categorie după mărime fiind reprezentată de depozite la vedere fără dobândă. Dacă în cazul persoanelor fizice aproximativ 2/3 din volumul depozitelor sunt reprezentate de depozite la termen, în cazul persoanelor juridice cea mai mare pondere (aproximativ 67%) este deținută de către depozitele la vedere. Schimbarea rapidă, chiar și ca structură a volumului depozitelor la vedere expune la o situație de stres sistemul bancar al țări, resursele atrase din această sursă de către băncile comerciale poartă cel mai redus grad de predictibilitate.

Unda de șoc al acțiunilor de arbitraj financiar din sectorul bancar care necesită a fi asociate cu efectele crizei economice mondiale, a fost aplanată de către BNM prin operațiuni de vânzare la vedere a valutei. Pe durata lunii martie mărimea activelor oficiale de rezervă s-au diminuat cu peste 76 mil. USD. Acest fapt a permis menținerea unor cotații stabile a monedei naționale față de valutele de referință, rata media lunară de schimb a leului moldovenesc în luna martie a crescut prin raportare la datele pentru luna trecută cu 9 bani față de USD, și cu 35 de bani față de EUR, deși pe durata aceleiași luni gradul de acoperire a ofertei nete de valută de la persoanele fizice a vânzărilor nete de valută către persoanele juridice a fost de doar 42,72%.

Pentru luna aprilie nu sunt încă disponibile suficiente date în vederea descrii modului în care a evoluat situația, totuși putem să atestam la moment că volumul activelor oficiale de rezervă s-a diminuat cu peste 67 mil. USD doar pe durata a 17 zile din luna aprilie, iar cursul de schimb al monedei naționale față de EUR/USD a înregistrat schimbări importante ale cotațiilor, în ambele sensuri, atât de apreciere, cât și de depreciere rapidă, fapt care indică asupra continuării tendințelor din luna trecută.

Este evident că în cazul unei crize economice de durată, vânzarea activelor oficiale de rezervă nu va putea asigura menținerea stabilă a cursului de schimb a monedei naționale, or, acest fapt indică în condițiile unei economii naționale bazate pe consum, asupra unei creșterii importante în perioada următoare a riscurilor inflaționiste.

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit Infodebit.