Expertul economic Viorel Gîrbu pentru INFODEBIT: Criza epidemiologică și economică – moment prielnic pentru creșterea activelor oficiale de rezervă ale BNM

La finele săptămânii trecute mărimea activelor oficiale de rezervă a atins valori maxime pentru întreaga istorie a Republicii Moldova, fiind de peste 3,2 mld. USD pe data de 12 iunie curent. Începând cu luna aprilie, trendul după care a evoluat acest indicator a revenit pe direcția ascendentă, după o scurtă perioadă pe durata lunii martie, în care mărimea activelor oficiale de rezervă s-a diminuat nesemnificativ.

În pofida vicisitudinilor create de situație epidemiologică la scară mondială, BNM a reușit majorarea activelor oficiale de rezervă pe durata anului curent cu 4,8%, contribuția cea mai însemnată la această creștere de departe este adusă de sporirea semnificativă – cu 10,9%, a disponibilităților și plasărilor la termen, implicit disponibilitățile și plasările la termen în valută convertibilă în băncile cu oficii în străinătate au crescut cu 23%.

La moment, conform ultimelor date disponibile, primele trei cele mai importante active economice în care sunt plasate rezervele valutare ale țării sunt reprezentate de valori mobiliare exprimate în valută convertibilă (56% din total); disponibilități și plasări la termen în valută convertibilă în băncile cu oficii în străinătate (24% din total) și disponibilități și plasări la termen în valută convertibilă în alte bănci centrale, BRI și FMI (20% din total).

Această evoluție a activelor oficiale de rezervă are totuși loc pe un fundal negativ al schimbărilor în economia națională în anul curent. Pe durata primelor 4 luni ale anului, mărimea portofoliului de credite pe sectorul bancar s-a majorat nesemnificativ, cu doar 2,4%, față de majorarea cu 6,3% înregistrată în perioada similară a anului trecut. Exporturile de mărfuri s-au diminuat cu 13%, producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a diminuat cu 6,4%, iar câștigul salarial mediu lunar nominal brut total pe economie s-a diminuat în trimestrul I al anului cu 2,3% față de datele din trimestrul IV al anului trecut.

Evoluția monedei naționale este una stabilă pe durata anului curent, iar rata anuală a inflației a înregistrat valori sub nivelul țintă deja în luna mai a anului curent, fiind pe un puternic trend descendent. Schimbările la indicatorii vizați oferă spațiu în vederea promovării unei politici monetare orientate mai mult spre stimularea dezvoltării sectorului privat, indicatorii vizați în acest sens ar putea fi: diminuarea în continuare a ratei de bază precum și reducerea marjei de 6 puncte procentuale menținute în Moldova dintre rata dobânzii la depozitele și creditele overnight.

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit Infodebit.