Expertul economic Viorel Gîrbu pentru INFODEBIT: Rata mică a inflației ”trage” leul în jos

Rata inflației anuale a atins în luna octombrie curent cel mai mic nivel din decembrie 2018. Ultimele date făcute publice de către Biroul Național de Statistică situează acest indicator la valoarea de 1,56% față de indicele prețurilor de consum din luna Octombrie 2019. După o perioadă de creștere care a caracterizat evoluție nivelului prețurilor bunurilor de consum în anul 2019, în anul curent atestăm o inversare a acestor evoluții, rata inflației anuale se află pe o pantă descendentă practic pe durata întregului an, iar începând cu luna septembrie curent s-a coborât sub limita minimă a coridorului de variației care ghidează politicile monetare promovate de autoritatea de resort.
 

Chiar și așa, în luna octombrie curent rata lunară a inflației față de valorile lunii trecute a înregistrat valori pozitive, fiind de 0,11% față de datele pentru luna septembrie curent, după ce în intervalul iunie-septembrie curent acest indicator a avut doar valori negative cuprinse între -0,01 și -0,78%.

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi alcoolice a contribuit cel mai mult la creșterea ratei inflației anuale, în luna octombrie curent acesta fiind de 103,95%, pe când cea mai importantă influență dezinflaționistă a fost exercitată de indicele prețurilor la combustibili care a atins în perioada vizată valoare de 90,52%. Exclusiv combustibilii, indicele prețurilor de consum anual în luna octombrie curent a atins valoarea de 102,29%.

Coborârea valorilor ratei inflației anuale sub limita minimă a intervalului de variație a indicelui prețurilor de consum în perioada septembrie – octombrie curent corespunde perioadei de depreciere lentă a monedei naționale față de EUR și USD. La rândul său, această evoluție a cotațiilor monedei naționale, în lipsa unor progrese esențiale în creșterea volumului creditelor comerciale oferite economiei, poate fi asociată acțiunilor autorității monetare de a readuce valorile indicelui prețurilor de consum în intervalul de variație prin influența mecanismelor ”inflației importate”.

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit INFODEBIT.