Expertul economic Viorel Gîrbu pentru INFODEBIT: Spiritul antreprenorial este la mare căutare în Republica Moldova

Pe durata unui an, în Republica Moldova, sunt create conform ultimelor date disponibile 1,86 noi societăți cu răspundere limitată, la fiecare 1.000 de persoane cu vârsta aptă de muncă (15-64 ani). Această mărime reprezintă aproximativ jumătate din valoarea medie pentru statele membre ale UE. Pentru perioada 2014-2018 cea mai mare valoare la acest indicator a fost înregistrată în anul 2017 (1,98) fiind în creștere față de datele anului 2014 care au fost de 1,69 unități. Făcând referință la valorile înregistrate în 2018 pentru cele mai sărace economii din cadrul UE - Bulgaria și România, care au fost de 10,1 și 7,32 respectiv, performanța înregistrată la acest capitol din Republica Moldova arată mai mult decât modestă. Cea mai înaltă valoare la acest indicator din rândul statelor în curs de dezvoltare din Europa a fost înregistrată în Muntenegru cu 11,29 unități.

Datele cu privire la numărul societăților cu răspundere limitată noi create pe durata unui an analizate într-un context mai larg descriu de o manieră nu tocmai favorabilă situația din Republica Moldova. Pentru anul 2016, pe o scară de la 1 la 7, indicatorul care măsoară intensitatea competiției la nivel național, în cazul Republicii Moldova atingea valoare de 4,62. Or, în condițiile unei competiții cu o intensitate redusă din economia națională, inclinația către dezvoltarea unei afaceri este mare. Totuși, numărul societăților cu răspundere limitată noi create pe durata unui an la 1.000 de locuitori cu vârsta aptă de muncă, cu este semnificativ mai mare în cazul Croației și Rusiei, state care înregistrează și un nivel mai înalt a competiției din economiile naționale.

Din rândul statelor analizate care pentru anul 2016 înregistrau valori mai mici decât Republica Moldova a intensității competiției din economiile naționale, mărimea medie a numărului de afaceri noi deschise este de aproape trei ori mai mare decât în cazul țării noastre. Pentru Republica Moldova evoluția modestă la capitolul afacerilor noi deschise pe durata unui an comportă riscuri din perspectiva formării și menținerii unor nivele înalte a prețurilor pentru mărfurile și serviciile oferite consumatorilor de agenții economic autohtoni pe piața internă, dar și asupra unor ritmuri modeste de creare a locurilor noi de muncă în țară, implicit de menține a unor standarde reduse a calității vieții în țară.

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit INFODEBIT.