Rata dobânzii la depozite atrase la vedere cu dobândă, în luna martie curent, a fost cu 0,51 puncte procentuale peste rata lunară a inflației

Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele în moneda națională atrase la vedere cu dobândă a atins valoarea de 1,56% în luna martie curent, fiind peste media înregistrată anul trecut. Volumul depozitelor atrase la vedere cu dobândă a fost în perioada vizată de 10,5 mld. lei. Majoritatea depozitelor au fost formate de către persoane juridice, cărora le-a revenit o pondere de peste 76% din total. Popularitatea acestui instrument pentru persoanele fizice este mai limitată, volumul depozitelor formate de această categorie de deponenți a fost de doar 2,5 mld. lei luna trecută.

Rata medie o dobânzii plătită de băncile comerciale aferentă acestor categorii de resurse, atrase de la persoanele fizice și cele juridice, diferă. În cazul persoanelor fizice rata medie ponderată a dobânzii în luna martie curent a fost de 1,01% față de 1,73% cât a fost în cazul persoanelor juridice. Totuși, chiar și în cazul unei rate mai mici a dobânzii, instrumentul vizat de economisire a populației produce un efect pozitiv. Marja care se formează dintre rata lunară a inflației și rata dobânzii la depozitele în moneda națională atrase la vedere cu dobândă a fost de 0,51 puncte procentuale în luna martie curent. Acest fapt semnifică că persoanele fizice care au accesat acest instrument de economisire au înregistrat venituri în mărime de 105 mii lei pe durata lunii trecute.

Rata medie achitată de către băncile comerciale la depozitele în moneda națională atrase la vedere cu dobândă a fost peste rata lunară a inflației pe durata întregii perioade începând cu 2009, excepție fiind doar cinci dintr-un număr total de 123 luni. Pe lângă confortul oferit de către acest tip de depozite populației, care minimizează riscurile specifice țării de ordin economic și financiar – deponentul are flexibilitatea înaltă de a-și retrage mijloacele financiare în orice moment dorit fără a fi penalizat pentru acest comportament. Acest instrument de economisire contribuie la dezvoltarea economică a țării, rata înaltă de economisire a populației fiind un factor important în acest sens. Aceste argumente necesită a fi luate în considerare în vederea creșterii popularității instrumentului vizat în rândul populației.
 

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit Infodebit.