Prin accesarea site-ului www.infodebit.md si/sau subdomenului site-ului si/sau parte compenenta a www.infodebit.md si/sau a sistemului informational INFODEBIT sunteţi de acord cu termenii şi condițiile generale de utilizare a serviciilor INFODEBIT, inclusiv de utilizare online a serviciilor disponibile INFODEBIT.
Utilizînd serviciile INFODEBIT veţi da acordul să respectaţi termenii şi condițiile marcate mai jos. În cazul dezacordului - INFODEBIT nu poate şi NU va oferi acces la serviciile sale, iar orice acces va fi considerat nesanctionat/neautorizat.
Actualizarea termenilor şi condiţiilor.
INFODEBIT poate modifica, la libera discreţie, periodic, unele prevederi ale acestor termeni şi condiţii. Modificările respective vor fi aduse la cunoştinţă prin intermediul site-ului, şi vor intra în vigoare din data publicării. În cazul în care nu acceptaţi aceşti termeni şi condiţii nu veţi putea utiliza serviciile INFODEBIT în contul dvs de client. Vă recomandăm să consultaţi la anumite intervale de timp aceşti termeni şi condiţii pentru a fi la curent cu eventualele modificări.
Condiţii suplimentare. 
Unele servicii INFODEBIT pot avea adiţional sau total sau în parte alţi termeni şi condiţii care vor fi afişate pe paginile dedicate ale serviciului respectiv şi vor necesita un accept separat. În caz de suprapunere sau conflict, condițiile suplimentare vor prevala asupra celor generale.
Contractele beneficiarilor INFODEBIT. 
Utilizatorii Beneficiarului pot avea contracte încheiate cu INFODEBIT pentru serviciile sale cu prevederi şi particularităţi negociate altele sau în parte decît cele generale. În cazul în care anumite condiţii sunt în contradicţie cu aceşti termeni şi condiţii sau sunt de altă natură şi tip, atunci vor prevala termenii şi condițiile stipulate în contractul respectiv, semnat între INFODEBIT şi Beneficiar.
INFODEBIT este un serviciu on-line care oferă posibilitatea utilizatorului de a beneficia de serviciile INFODEBIT.
Proprietatea/Limitări generale de utilizare.
Proprietatea. 
Prin utilizarea serviciilor INFODEBIT înţelegeţi şi sunteţi de acord că textele, informaţiile, graficele, imaginile, înregistrările audio, video, desenele, organizarea generală, compilarea, meta data, reclame(publicitate) şi toate celelalte elemente ce pot fi protejate intelectual (în continuare “Conţinutul”), puse la dispoziţie prin intermediul site-ului www.infodebit.md şi serviciilor oferite sunt proprietatea INFODEBIT SRL şi sunt protejate de legile copyright şi proprietatea intelectuală.
Marca înregistrată.
INFODEBIT este marca înregistrată conform Certificatului de înregistrare a mărcii nr. 035436 emis de Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova din data de 14.07.2014.
Limitări generale de utilizare.
Cu excepția cazurilor cînd aveţi acordul nostru prealabil, nu aveţi dreptul să reproduceţi, să vindeţi, să publicaţi, să distribuiţi, să transmiteţi, să emiteţi, să afişaţi, să oferiţi sau să exploataţi Conţinutul din cadrul site-ului www.infodebit.md şi al serviciilor şi rezultatelor, rapoartelor acestora. În cazul acceptului nostru scris de a efectua una sau mai multe acţiuni sus-enumerate, informaţia INFODEBIT se va utiliza cu marcajul, contactele, formatul şi logo-ul INFODEBIT, exact în felul în care a fost obţinut de la INFODEBIT.
Modificarea şi utilizarea conţinutului. 
Acceptind prezentele termeni si conditii - Sunteţi de acord să nu modificaţi sau să rearanjaţi Conţinutul. Sunteţi de acord să nu folosiţi pasaje din Conţinut, titluri sau fragmente pentru a fi utilizate în cadrul altui web site sau serviciu, sau să folosiţi Conţinutul fara acceptul scris al INFODEBIT. Sunteţi de acord să nu încărcaţi, afişaţi sau trimiteţi orice Conţinut oferit de serviciile INFODEBIT către bloguri, grupuri, liste de mail, buletine în format electronic sau hard copy, precum şi pe platforme electronice de comunicare, fără acceptul sau acordul prealabil scris al INFODEBIT.
Politica de utilizare a serviciilor INFODEBIT
Serviciile oferite de INFODEBIT sunt puse la dispoziţia utilizatorilor potrivit principiului “aşa cum sunt”, “aşa cum sunt disponibile”, fără nici un fel de garanţii, exprese sau implicite, şi fără nicio răspundere din partea INFODEBIT în legătură cu acestea.
Prin accesarea serviciilor INFODEBIT, precum şi a site-ului său utilizatorii acceptă modul, forma, cantitatea şi preţul contractual al serviciilor INFODEBIT şi nu vor critica aspectele menţionate, serviciile nefiind obligatorii. Se admit propuneri de dezvoltare şi îmbunătăţire a serviciilor INFODEBIT, ca urmare a necesităţilor afacerilor actualilor şi potenţialilor clienţi INFODEBIT. INFODEBIT va lua în calcul aceste propuneri şi le va implementa dacă le va considera utile şi rezonabile din punct de vedere financiar, procedural, conceptual şi moral.
INFODEBIT nu garantează accesul sigur, continuu şi neîntrerupt la serviciile sale. INFODEBIT nu va fi responsabil pentru nicio problemă sau disfuncţionalitate a reţelelor sau liniilor telefonice, de internet, serverelor, furnizorilor de acces la internet, echipamente, calculatoare, programe sau oricărui alt element ce poate cauza stricăciuni computerelor personale ca rezultat al utilizării site-ului www.infodebit.md.
INFODEBIT va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura disponibilitatea la serviciile sale 24/24. Utilizatorii acceptă că incidental serviciile pot fi inaccesibile incluzînd dar fără a se limita la nefuncţionarea echipamentelor sau reţelelor, reparaţii sau operaţiuni de întreţinere efectuate periodic, cauze aflate în afara controlului Furnizorului.
INFODEBIT nu oferă niciun fel de garanţie şi nu poartă nicio răspundere, implicită sau expresă, referitoare la orice informaţii prezentate sau accesate prin intermediul acestui site, pentru conţinutul oferit de partenerii săi sau de utilizatorii site-ului. INFODEBIT nu poate fi atrasă la răspundere, în niciun mod şi nicio măsură, pentru corectitudinea, actualitatea şi veridicitatea acestor informaţii (pe site şi în rapoarte).
INFODEBIT poate conţine legături cu alte surse de informaţii, site-uri, surse electronice, de altă natură, care formează serviciile sale. INFODEBIT nu poate avea control asupra acestor surse şi de aceea nu poartă răspundere pentru disponibilitatea acestora, modul de funcţionare şi informaţiile recepţionate de la aceste surse.
Prin accesarea site-ului www.infodebit.md sunteţi de acord să exoneraţi de răspundere pe INFODEBIT pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acoperiţi cheltuielile de judecată, arbitraj sau orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către dvs a clauzelor din Termeni şi Condiţii INFODEBIT.
Pentru a obţine acces la anumite servicii INFODEBIT sunteţi obligat de a încheia un contract (contract de prestări servicii informaţionale) scris cu INFODEBIT şi respectiv să recepţionaţi accesul la contul sau conturile de utilizatori oferiţi de INFODEBIT, cu excepția serviciilor oferite fara contract scris in baza acceptarii Termenilor si Conditii care sunt si o oferta publica si reprezinta o relatie contractuala verbala.
Serviciile INFODEBIT sunt destinate utilizării rezonabile şi în condițiile unor practici loiale, pentru nevoile proprii ale Clientului/Beneficiarului, în calitatea sa de utilizator final.
 
Oferirea accesului la serviciile INFODEBIT către terţi, indiferent de scop, este considerata utilizarea inadecvata a Serviciilor INFODEBIT, este neautorizat şi nu este permis în baza prezentelor termeni şi condiţii.
 
Este interzisa orice utilizarea abuzivă și/sau frauduloasa a serviciilor INFODEBIT. Este considerată utilizare abuzivă şi este interzisă utilizarea serviciilor INFODEBIT în alte scopuri decit cele declarate si oferite pentru utilizare.
 
Clientul/Beneficiarul se obligă să nu utilizeze conexiunea de internet sau orice alt Serviciu INFODEBIT în scopuri ilicite/ilegale cum ar fi: spam (acest proces presupune expedierea mesajelor nesolicitate, în mod repetitiv, de cele mai multe ori cu caracter comercial, de publicitate pentru produse și servicii), phishing (acest proces presupune obținerea unor date confidențiale folosind tehnici de manipulare a datelor identității unei persoane sau a unei instituții), spoofing (acest proces presupune modificarea identităţii unui sistem sau crearea unei identități suplimentare pentru a imita un sistem într-o sesiune de comunicații sau o tranzacție), flooding (reprezintă un atac prin inundarea unui sistem/ dispozitiv cu cantități mari de trafic cu scopul de a crea refuzul de servicii prin cereri incorecte pentru o retea) etc.
Orice informaţie oferită/introdusa de Dumneavoastră este pe responsabilitatea deplina a Dvs si urmeaza sa asigurati sa fie reală, corectă, veridică şi actuală.
Transmiterea unui terţ sau utilizarea consecutivă a unui acces la serviciile INFODEBIT (user şi parolă sau alte modalitati de autentificare si/sau acces) se consideră o încălcare contractuală majoră ce aduce atingere directă principiului confidenţialităţii.
Orice încercare de accesare neautorizată a datelor personale ale altui utilizator (incluzând dar fără a se limita la: datele de facturare ale unui utilizator, datele cu caracter personal şi datele de trafic, credenţialele de utilizator sau parolele asociate contului unui utilizator) sau de modificare a conţinutului site-ului www.INFODEBIT.md, sau de obstrucţionare a funcţionării normale a serverului care deserveşte acest site se consideră drept o încercare de utilizare frauduloasă a site-ului şi duce la iniţierea procedurii de cercetare penală ;i/sau contravenționale si/sau civile împotriva persoanei (persoanelor) vinovate de astfel de faptă.
Ne rezervăm dreptul de a limita sau bloca accesul unui utilizator în cazul depistării cazurilor de nerespectare a procedurii de utilizare, în special al confidenţialităţii si sau in cazul nerespectarii oricaror alte prevederi contractuali si/sau de oferta publica si ulterior a acționa pentru a atrage la raspundere persoana responsabila de incaclarea Termenelor si Conditii.
INFODEBIT este exonerat de răspundere în cazul utilizării de către persoane terţe a numelui şi parolei dvs de utilizator. Dacă consideraţi că un terţ utilizează accesul dvs în INFODEBIT, Vă rugăm să contactaţi imediat oficiul INFODEBIT pentru clarificarea problemei.
Ne rezervăm dreptul să divulgăm orice tip de informaţie despre utilizatorii şi/sau clienţii noştri, inclisiv datele transmise de către aceştia, pentru a ne conforma unor cerinţe legale sau cereri din partea autorităţilor de stat de supraveghere si/sau control, în vederea asigurării funcţionării sigure a sistemelor noastre şi pentru protecţia drepturilor de proprietate sau pentru a asigura interesele legale ale utilizatorilor şi clienţilor noştri. Nu vom divulga informaţii personale pe care ni le oferiţi către terţi, în alte situaţii decît cele marcate mai sus.
Utilizatorii acceptă, în mod direct, să nu utilizeze total sau partial, continuu sau temporar, aplicaţii/programe/scrpit/code etc. pentru accesarea informaţiilor deţinute de INFODEBIT, altele decît oferite oficial de site-ul www.infodebit.md si/sau softul INFODEBIT, in lipsa unui acord scris cu INFDOEBIT.
Orice încercare de acces neautorizat se va considera drept un atac direct asupra integrităţii şi securităţii sistemelor electronice INFODEBIT si va fi sanctionat conform legislatiei in vigoare civile si/sau contraventionale si/sau penale.
Orice acţiune ale utilizatorilor sau terţilor care va împiedica sau restricţiona accesul autorizat la serviciile INFODEBIT se va considera de asemenea un atac asupra securităţii şi integrităţii sistemelor electronice INFODEBIT si va fi sanctionat conform legislatiei in vigoare civile si/sau contraventionale si/sau penale.
În cazul încălcării obligaţiilor prevăzute la Politica de utilizare a serviciilor INFODEBIT si/sau alte obligatii prevăzute Termenii si Conditii generali, INFODEBIT este îndreptăţită, de asemenea, sa solicite atît compensarea prejudiciului cauzat material si de imagine, precum și plata unei despăgubiri în cuantum de 3000 euro per fiecare situaţie întâlnită.
Politica de preţuri şi condiţii contractuale.
INFODEBIT îşi rezervă dreptul de a modifica, adăuga, limita, oferi, atît serviciile sale cît şi preţurile acestora în funcţie de costurile aferente activităţii sale, dar va ţine cont şi va negocia în acest sens contractele cu beneficiarii săi.
INFODEBIT poate oferi reduceri şi bonusuri la preţul serviciilor sale sau la accesul acestora pentru fidelitate şi promovare. Reducerile şi bonusurile nu vor fi cerute de către utilizatori fără careva temei concret sau în baza unor aluzii sau insinuări.
În cazul încheierii unui contract dintre INFODEBIT şi Beneficiar, serviciile de acces, condițiile şi preţurile vor fi în vigoare pe perioada valabilităţii acestui contract, indiferent dacă INFODEBIT va lansa noi oferte, reduceri şi servicii. Modificările contractuale vor avea loc doar în urma acceptului univoc al ambelor părţi contractuale. INFODEBIT nu va fi obligat să aplice condiţii preferenţiale utilizatorilor săi curenţi, chiar dacă va lansa oferte mai bune potenţialilor săi clienţi.
Beneficiarii INFODEBIT, pot să se dezică de serviciile INFODEBIT doar în condițiile stabilite în contract, cu anunţarea în scris a oficiului INFODEBIT. De asemenea, INFODEBIT are dreptul, fără a oferi explicații despre motiv dar în baza unei notificări prealabile scrise către Beneficiar, conform prevederilor contractuale, să rezilieze contractul.
Limitarea răspunderii.
Rapoartele sau rezultatele de scoring ale INFODEBIT au caracter informativ şi NU constituie un sfat, recomandare, ofertă sau o invitație de a cumpăra sau a subscrie produse şi/sau servicii şi nici nu pot sta la baza încheierii sau încetării unui contract sau a unui angajament de orice natură şi nici nu reprezintă o garanţie privind minimizarea sau eliminarea anumitor riscuri asociate activităţii utilizatorului.
Utilizarea informaţiilor din rapoartele INFODEBIT se face exclusiv pe riscul utilizatorului. INFODEBIT reprezintă doar interfaţa electronică prin care se obţin rapoartele de la diferite surse – utilizatori. Rapoartele INFODEBIT au scop informativ pentru solicitanţii lor şi nu pot fi folosite ca documente oficiale.
INFODEBIT nu acceptă nici o răspundere, în legătură cu utilizarea site-ului www.infodebit.md, a rapoartelor oferite şi a notificărilor recepţionate, privind:
- Pierderi de natură economică, pierderea de venituri, de profituri, de contracte, de folosinţă, de oportunitate, de afacere sau a unor economii anticipate;
- Pierderea de fond de comerţ, de imagine sau de reputaţie;
- Pierderi sau daune speciale sau incidentale, directe sau indirecte, suferinţe sau realizate
Procesarea datelor despre utilizatorul serviciilor INFODEBIT
INFODEBIT poate detine informatii despre utilizator, pe care ni le-a oferit utilizatorul (de exemplu printr-o cerere sau printr-un formular de inregistrare, contract etc.). Aceste informatii pot include, printre altele, numele utilizatorului, adresa, numere de telefon, informatii despre modul in care folosesti serviciile si produsele noastre (de exemplu: tipul, data, ora, durata, cat de mult cheltuie cu produsele si serviciile INFODEBIT si informatii ce rezulta in urma vizitarii www.infodebit.md, si orice alt fel de informatie in legatura cu modul in care este sunt utilizate  produsele si serviciile INFODEBIT.

Aceste informații vor putea fi folosite inclusiv pentru: procesarea comenzilor sau cererilor utilizatorului, oferirea de produse si/sau servicii, facturare solutionarea cererilor, intrebarilor sau a reclamatiilor facute de utilizator, realizarea studiilor de piata si de produs si marketingul produselor si al serviciilor INFODEBIT, contactarea utilizatorului (inclusiv prin posta, email, fax, mesaje text, telefon, facebook, messanger, viber etc.) in legatura cu oferte de produse si servicii ale INFODEBIT si ale distribuitorilor sau in legatura cu produse si servicii ale unor terte parti atent selectionate, care credem ca ar putea fi de interes pentru utilizator (in afara de cazul in care a fost facuta o cerere scrisa sa nu fie contactat in acest sens); inregistrarea informatiilor in vederea alocarii sau oferirii recompenselor, reducerilor si a altor beneficii, precum si pentru satisfacerea altor cereri sau cerinte in legatura cu programele de recompensare a clientilor si alte programe similare.

Termeni şi Condiţii INFODEBIT. Actualizare – 22 aprilie 2020.