INFODEBIT se conduce după un principiu simplu pentru furnizarea eficienţei clienţilor săi, acesta fiind – solidaritatea si reciprocitatea. În acest sens, INFODEBIT recomanda clienţii săi să utilizeze cele două servicii de bază: verificare şi introducere, simultan pentru a beneficia de maximum eficacitate în procesul de gestionare a creantelor.

Principiul solidarităţii explică necesitatea simultană atît a verificării cît şi a includerii datelor proprii în sistemul INFODEBIT. Deci, consumi şi furnizezi date. Eşti atît consumator/utilizator, cît şi sursă a datelor în INFODEBIT. Necesitatea furnizării datelor debitorilor proprii este vitală şi foarte importantă pentru eficienţa şi calitatea datelor verificate de clienţii INFODEBIT în prezent şi pe viitor.

Persoana care intenționează să beneficieze de serviciile INFODEBIT urmează să se adreseze către oficiul INFODEBIT, contactele căruia pot fi găsite la rubrica "CONTACTE" ale prezentului site, fie telefonic sau prin prezenţă personală, unde va primi o consultanţă vizînd serviciile şi opţiunile disponibile oferite de INFODEBIT, în dependenţă de necesităţile persoanei interesate.

Costul serviciilor sunt individualizate după fiecare potenţial client şi sunt expuse doar în cadrul unor oferte comerciale depline şi exprese pentru acea persoană, la ziua solicitării.

În baza ofertei lansate se va semna contractul INFODEBIT de prestare a serviciilor informaţionale în care vor fi indicate toate prevederile legale ce ţin de drepturile şi obligaţiile părţilor contractante, confidenţialitatea datelor transmise, prelucrate, protecţia datelor personale, accesul la sistem etc. Beneficiarului INFODEBIT, după semnarea contractului i se va elibera info despre conditiile de acces.