Raport financiar Administrator Fiduciar MOBIASTRAST Societate pe Acţiuni

Informatia despre entitate

Raport financiar Administrator Fiduciar MOBIASTRAST Societate pe Acţiuni

Forma: Societate pe acţiuni
INDO / Cod: 1002600056730
Aria de activitate: Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
Adresa juridică: mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 47

Total Venituri (RULAJ) mii lei

Total Venituri (RULAJ) mii lei Profit net mii lei
2015 0 -2
2016 0 -2
2017 0 -2
2018 0 0
2019 0 0
Raport financiar,
pret 950 MDL
2015-2019
VERSIUNEA
DEMO 2015-2019